အသက္ ၆၀ မွ အသက္ ၂၀ သုိ႔ ျပန္လည္ႏုပ်ိဳလာေတာ့မည္ေလာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/25/2014 07:20:00 AMအေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ေလ့လာမႈတစ္ခုက အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာမႈျဖစ္စဥ္အား ေျပာင္းျပန္ျပန္ကာ ႏုပ်ိဳသြားေစမည့္ဓာတုပစၥည္း တစ္မ်ိဳးအား ႂကြက္မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္စြာစမ္းသပ္ျပႏုိင္ခဲ့သည္။ လူမ်ား၏ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ NAD ဟုေခၚ သည့္ဓာတုပစၥည္းမွာ ေမြးစဥ္ထဲကပါလာၿပီး အရြယ္ႀကီးလာေလ ယင္း ဓာတုပစၥည္းပမာဏ က်လာေလျဖစ္ကာ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္မႈအား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေလ့လာမႈတြင္ အသက္ ၂ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ႂကြက္အား ဓာတုပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကုိ ထုိးသြင္းေပးခဲ့ရာ ႂကြက္၏ခႏၶာကုိယ္မွ ယင္းဓာတုပစၥည္းမ်ားအား NAD အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းေပးၿပီး ရလဒ္အားျဖင့္ ယင္းႂကြက္၏ ႂကြက္သားမ်ားမွာ အသက္ ၂ ႏွစ္ အရြယ္မွ အသက္ ၆ လအရြယ္ႂကြက္သားမ်ားကဲ့သုိ႔ ေဆးသြင္းၿပီး ၁ပတ္ၾကာလာေသာအခါ ျပန္လည္ႏုပ်ိဳလာေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ လူသားမ်ားတြင္ စမ္းသပ္ရန္မူ ၂၀၁၅တြင္ စမ္းသပ္ရန္စီစဥ္ထားၿပီး အကယ္၍ ယင္းကုသမႈေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက အသက္ ၆၀အရြယ္ရွိသူ တစ္ဦး၏ ႂကြက္သားမ်ားအား အသက္ ၂၀ အရြယ္ႂကြက္သားမ်ားကဲ့သုိ႔ ျပန္လည္သန္စြမ္းလာေစမည္ဟု အေမရိကန္မွ သိပံၸပညာရွင္မ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။
ဖိုးေသာၾကာ
ref:Netdoctor.co.uk
Health Updates Journal