ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ စစ္အာဏာသိမ္းျခင္းကို ဆန္႔က်င္မႈ ႀကီးထြားလာေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/25/2014 07:19:00 AM

ေမ ၂၄ ရက္က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ဆႏၵျပပြဲတစ္ခုတြင္ ထုိင္းစစ္သားမ်ားေပၚေက်ာ္၍ ေမ၂၄ ရက္က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပေနၾကသူမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)ဆႏၵျပသူမ်ားက စာတန္းမ်ား ကုိင္ေျမႇာက္ျပစဥ္

Written by:
Ref:ANN

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ရက္အၾကာတြင္ ယင္းကိုဆန္႔က်င္ဆႏၵျပရန္အတြက္ လူေပါင္း ၃ဝဝ ခန္႔ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္တြင္ စုေဝးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံအႀကီးအကဲအသစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာကို ဆန္႔က်င္သည့္ အေစာပုိင္းလကၡဏာရပ္ျဖစ္ၿပီး သူ႔အေနျဖင့္ ပိုမိုႀကီးထြားလာသည့္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

ထုတ္ျပန္ထားေသာ မာရွယ္ေလာအရ လူငါးေယာက္ထက္ပို၍ စုေဝးျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဆန္႔က်င္ရင္ဆုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေမ ၂၂ ရက္က ေတာ္ဝင္ ထုိင္းတပ္မေတာ္ကလပ္ရွိ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္စဥ္ ရွပ္နီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီလ်က္ကို စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ထုိင္းႏုိင္ငံအတြက္ အေကာင္းဆုံးမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အလ်င္အျမန္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုးဆုံးမွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၾကာရွည္ကာ ဆန္႔က်င္ေရးအင္အားစုမ်ား ႀကီးထြားလာၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ မၿငိမ္သက္မႈဝဲဩဃအတြင္းသုိ႔ ထုိင္းႏိုင္ငံနစ္ျမဳပ္သက္ဆင္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ေမ ၂၄ ရက္က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ဆႏၵျပပြဲတစ္ခုတြင္ ထုိင္းစစ္သားမ်ားေပၚေက်ာ္၍ ဆႏၵျပသူမ်ားက စာတန္းမ်ား ကုိင္ေျမႇာက္ျပစဥ္

ယခင္အစိုးရအေနျဖင့္ စပါးဝယ္ယူေရးအစီအစဥ္ ပ်က္ကြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လယ္သမားမ်ားကိုေပးရန္ သန္းႏွင့္ခ်ီလ်က္ တင္ရွိေနေသာအေႂကြးေငြမ်ားကို ရွာေဖြရန္အတြက္ သူသည္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္ကို လိုလားေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူက “ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေစာင့္ဆုိင္းၾကရမွာပါ။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ အဆင္ေျပညီၫြတ္မႈနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားကို  ျပန္လည္ဖန္တီးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ေမ ၂၃ ရက္က သံတမန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူက အဓိက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို  ပထမဆုံးေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း အထူးျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုင္းအထက္လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်တ္သိမ္း

အထက္လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာသိမ္းစစ္တပ္က ႐ုပ္သံမွ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ဥပေဒျပဳေရးအာဏာအလံုးစံုကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္ကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ပရာယြတ္သည္ အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာတစ္ေစာင္ကို ထိုင္းဘုရင္ႀကီး ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းစစ္တပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။  အသက္ ၈၆ ႏွစ္အရြယ္ ဘုရင္ႀကီးသည္ ပရာယြတ္၏ စာကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း စစ္ဘက္က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္းဘုရင့္နန္းေတာ္သည္ အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ေၾကညာခ်က္ကိုမွ် ထုတ္ျပန္ျခင္း မရိွခဲ့ေပ။

NEWS ELEVEN