သက္ရွိ ၿဂိဳဟ္သားမ်ားကို အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ အတြင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ဟု နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္မ်ား ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/25/2014 12:32:00 PM
ဝါရွင္တန္ ေမ ၂၃

လာမည့္ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္အတြင္း သက္ရွိ ၿဂိဳဟ္သားမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေျပာၾကားခ်က္ကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္ ကမၻာၿဂိဳဟ္ ျပင္ပေလ့လာမႈ သုေတသန ဌာနမွ နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဒန္ဝါသီမာႏွင့္ ဆက္သ္ခ်ဳိ စတက္ခ္တုိ႔က ၎တို႔ ရရွိထားသည့္ သက္ေသ အေထာက္အထား မ်ား ႏွင့္တကြ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ ဆုိင္ရာ သိပၸံ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္မ်ားသည္ သက္ရွိၿဂိဳဟ္သား ေလ့လာမႈအတြက္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ေနအဖြဲ႕အစည္း အတြင္းရွိ လမ်ားကို အဓိက ေနရာမ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္၍ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ကမၻာၿဂိဳဟ္အျပင္ အနည္းဆံုး အျခားၿဂိဳဟ္ ေျခာက္ခု ခန္႔၌လည္း သက္ရွိမ်ား ေနထုိင္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔ကို ရွာေဖြႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္း မ်ားမွာလည္း မိမိသိရွိထား သေလာက္ အလြန္ေကာင္းမြန္မႈ ရွိေၾကာင္း၊ အကယ္၍သာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါက သံုးစြဲသည့္ ရန္ပံုေငြ အေပၚ မူတည္၍ လာမည့္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ အတြင္းတြင္ သက္ရွိၿဂိဳဟ္သားမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒန္ဝါသီမာက ေျပာၾကားသည္။

သက္ရွိ ၿဂိဳဟ္သားမ်ား ရွိ၊ မရွိကို ေလ့လာ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္ ေနထုိင္မႈ အတြက္ လိုအပ္သည္ဟု မိမိတို႔ ယူဆထားသည့္ အေျခအေန မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ ပစၥည္းမ်ားအား ေနအဖြဲ႕ အစည္းအတြင္းရွိ အျခားၿဂိဳဟ္မ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ရွိေနရသည့္ သက္ေသ အေထာက္အထား မ်ားစြာကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ အတြင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊

ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ ရွင္သန္ေနထုိင္ ေနသည့္ ေနအဖြဲ႕အစည္း အတြင္းတြင္ ေရွးက်ေသာ သက္ရွိၿဂိဳဟ္သားမ်ား ရွိႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ေစတန္ၿဂိဳဟ္ သို႔မဟုတ္ ဂ်ဴပီတာ ၿဂိဳဟ္ လမ်က္ႏွာျပင္မ်ား ေပၚတြင္ သမုဒၵရာ ေရစီးေၾကာင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ တည္ရွိေနမႈသည္ သက္ရွိမ်ား ေနထိုင္ႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန ေကာင္း တစ္ခုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝါတီမာက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဝးလံလွေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ ေလထုအတြင္း၌ သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္ႏုိင္မည့္ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ဆီဂ်င္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ ရွိ၊ မရွိကို စစ္ေဆး ႏုိင္ရန္မွာ အလြန္အလွမ္း ေဝးလွေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ သုေတသန အဖြဲ႕အေနျဖင့္ သက္ရွိၿဂိဳဟ္သား မ်ားကို ရွာေဖြရန္အတြက္ အာကာသအတြင္း သို႔ ေရဒီယို အခ်က္ျပမႈ မ်ား ထုတ္လႊင့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကမၻာေျမႀကီးမွ ျပန္လည္ ဖမ္းယူ ႏုိင္သည့္ အျခားအခ်က္ ျပမႈမ်ား ထုတ္ေပး ျခင္းတုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း ဆက္သ္ခ်ဳိ စတက္ခ္က ကြန္ဂရက္ ဆုိင္ရာ သိပၸံအဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခု၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံ နိဂံုးခ်ဳပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမ၀တီ