ပါတီႀကီးတစ္ခု၏ က်ဴးေက်ာ္ဆိုင္းဘုတ္ ျဖဳတ္သိမ္းေပးရန္ – ေပးစာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/06/2014 07:43:00 AM


ကၽြန္ေတာ္မ်ား ေနထုိင္ရာ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ဏ/၁၄ ရပ္ကြက္သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္စတင္၍ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ကြက္ရွိ ဓမၼာ႐ံုမွာလည္း ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ၀ါတြင္းကာလ ဆြမ္းေလာင္းအဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕မွ ပုိလွ်ံေသာ ေငြေၾကးျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းျပဳျပင္ထားေသာ ဓမၼာ႐ံု ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ ပါတီႀကီး တစ္ခုမွ ရပ္ကြက္ စည္း႐ံုးေရးမွဴး (ဥကၠ႒)ျဖစ္သူသည္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ စည္း၀ါး႐ိုက္၍ သံဃာ့ႏုဂၢဟ အသင္းဥကၠ႒ အမည္ခံကာ ရပ္ကြက္ ျပည္သူအမ်ားပိုင္ ဓမၼာ႐ံုအား သံဃာ့ႏုဂၢဟ အသင္းဆိုင္းဘုတ္ကို မတရားသျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္၍ တပ္ဆင္ထားျခင္းအတြက္ ျပန္လည္ျဖဳတ္သိမ္းေပးပါရန္။ (ပါတီဒုဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး၏ ပါတီစည္း႐ံုးေရးကို ဘာသာေရး ခုတံုးမလုပ္ဟုဆုိျခင္း အေပၚ၌ မယံုၾကည္စရာ ျဖစ္ပါသည္။) စည္ပင္ပိုင္ ပလပ္ေျမမ်ားသည္ ျပည္သူပိုင္၊ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ အႏုိင္ရပါတီမွ ကၽြန္ေတာ္မ်ား ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၁၄ ရပ္ကြက္၊ ပန္းၿခံ ၂၆ ရွိ ပလပ္ေျမကို ပါတီသစ္ပင္ စိုက္ခင္းအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ အ၀ီစိတြင္းတူးရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က လူလံုးျပ အကာအကြယ္ ေပးျခင္းမ်ား တရားမ၀င္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ပါ၍ အမ်ားပိုင္ေျမ၊ ျပည္သူပိုင္ေျမ ေပၚတြင္ ပါတီစိုက္ခင္းအျဖစ္ ဆိုင္းဘုတ္ တင္ထားျခင္းကို တားျမစ္ျဖဳတ္သိမ္းပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။ (သစ္ကုလားအုပ္ ပံုျပင္မွ ေခါင္းေလး၀င္ပါရေစ၊ ကိုယ္ေလး၀င္ပါရေစႏွင့္ တူေနပါသည္။)

သူရိန္(တမာေျမ)
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္