ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္ အႏၲရာယ္ရွိ “ညံ့” အဆင့္စာရင္း၀င္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/06/2014 12:20:00 PMရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၄

ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္ အေျခခံပညာစာသင္ေက်ာင္း ေပါင္း ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ (ညံ့) အဆင့္ စာရင္း၀င္ စာသင္ေက်ာင္း ေဆာင္ေပါင္း ၆၀၀၀ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း အမွတ္(၁)အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကား ေရးမွဴး ေဒၚသဇင္သင္းက ဇြန္လ ၄ ရက္ေနတြင္ ျမန္မာသံေတာ္ ဆင့္သုိ႔ ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔က ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီး၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပုတီးကုန္းၿမိဳ႕၌ ယက္မက်ဳိးက်၍ ေက်ာင္းသား/သူ ၁၇ ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည့္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာလည္း အဆုိပါ ““ညံ့”” အဆင့္ စာရင္း၀င္ ေက်ာင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

““ဒီေအာက္ျမန္မာျပည္မွာ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၈၀၀၀ ရွိတယ္။ ေက်ာင္းေပါင္း၁၈၀၀၀မွာ အေဆာင္ ေပါင္းက ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္။ အဲဒီ အေဆာင္ေပါင္း ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ““ညံ့”” အဆင့္၀င္တဲ့ အေဆာင္ေပါင္း ၆၀၀၀ ရွိ တယ္။ ““ညံ”” အဆင့္ဆိုတာ အႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံုမွာပါတယ္”” ဟု အမွတ္(၁) အေျခအခံပညာ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚသဇင္သင္းက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ေျပာသည္။…

အဆုိပါ ““ညံ့””အဆင့္၀င္ ေက်ာင္းေဆာင္ေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ေအာက္ျမန္မာျပည္တစ္ခုလံုး အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မည္မွ်ရွိသည္ကို အမွတ္ ၃ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

အဆုိပါ ““ညံ့””အဆင့္စာရင္း၀င္ အႏၲရာယ္ရွိ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ရန္ ဘတ္ ဂ်က္ေငြ ၂၈၇၂၂ ဒသမ ၈ သန္း ရရွိထားၿပီးျဖစ္ရာ ပုတီးကုန္းၿမိဳ႕တြင္ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ေက်ာင္းေဆာင္ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကိုမူ စိစစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

““၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ ႏွစ္မွာ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္တဲ့ (ၽြ.ဃ) အမ်ဳိးအစားေက်ာင္းေပါင္း ၆၅၈ ေက်ာင္း ကို ဒီႏွစ္ေဆာက္မွာပါ။ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြကို ဖ်က္ၿပီး ေက်ာင္းေပါင္း ၃၅၀ ျပန္ ေဆာက္မယ္။ ေက်ာင္းသားဦးေရ အရ တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္ရမယ့္ေက်ာင္း က ၄၅ ေက်ာင္းရွိတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္သူ ကိုယ္စားျပဳ တင္ျပထားတဲ့ေက်ာင္းေပါင္း ၂၆၂ ေက်ာင္း၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာက တစ္လံုး၊ စုစုေပါင္း ၆၅၈ ေက်ာင္း ဒီႏွစ္ေဆာက္မွာပါ”” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚသဇင္သင္းက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ နယ္အလိုက္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ တုိးခ်ဲ႕ ေက်ာင္း ေဆာင္မ်ား ေဆာက္ လုပ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိ ေသာစနစ္ျဖင့္ ကန္ထ႐ိုက္ေပး ေဆာက္ လုပ္ျခင္း မ်ားသည္ ရွိေနၿပီး ေက်ာင္း၏ ရွိသင့္သည့္ စံခ်ိန္၊ စံၫႊန္းမမီျဖစ္ရေၾကာင္း ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒး ရွင္းမွ က်ဴရွင္ ဆရာ၊ စာေရးဆရာ ဦးေန၀င္းစံက ယခုကဲ့သို႔ သံုးသပ္သည္။

““သူတုိ႔ရဲ႕ျခစားမႈေတြ ေျပာရ မယ္ဆုိရင္ ဒီလုိေဆာက္တဲ့အခါမွာ ေက်ာင္းေတြရဲ႕ စားကြက္ပဲေပါ့ဗ်ာ။ ေက်ာင္း ေတြရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပဲ။ အဓိကကေတာ့ စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ ေပါ့ဗ်ာ။ ေက်ာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခိုင္လုံမႈရွိ၊ မရွိ အဲဒါ ေတြ မစစ္ေဆး ခဲ့လုိ႔၊ မစံုစမ္းခဲ့ၾကလို႔ ဒီလိုျဖစ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ ဟိုးအရင္ ကတည္းက ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈမရွိေတာ့ ေက်ာင္းကဆရာ ဆရာမေတြ ေတာင္ သိတာမဟုတ္ဘူး။ အမ်ား ဆံုးသိတာက ေက်ာင္း အုပ္ႀကီးနဲ႔ ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ ေဆာင္အဖဲြ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးတုိ႔ ေပါင္းလုပ္ ၾကတာပဲ။ ဒါေတြက ေက်ာင္း တုိင္း လုိလိုမွာ ဒီျပႆနာေတြ၀င္တယ္။ ေက်ာင္းေဆာက္တယ္ဆုိတာက ေျပာရရင္ ေက်ာင္း အုပ္ေတြအတြက္ ထီေပါက္တာပဲေပါ့ ဗ်ာ”” ဟု ဦးေန၀င္းစံက ဆုိသည္။

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ခ်ထားေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္အေပၚ အဆင့္ဆင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ မ်ားရွိေန သည္ကို ျမင္ေတြ႕ၾကားသိေနရၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ယခု ကဲ့သို႔ အရည္အေသြး နိမ့္က်ျခင္း အတြက္ အဆိုပါ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားက အဓိကအေၾကာင္းရင္း တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

““ဒီႏွစ္မွာ အစိုးရက ေက်ာင္း ေတြကို ဘတ္ဂ်တ္ခ်ေပးလို႔ စားပြဲ ထိုင္ခံုေတြ၊ ျပတင္းေပါက္ေတြ၊ ေရတံ ေလ်ာက္ေတြ၊ အိမ္သာေတြ ျပဳျပင္ထားတာေတြ႕ရတယ္။ အစိုးရ က ေပးတ့ဲေငြေတြကို အေဆာက္ အအံု ကၽြမ္းက်င္တ့ဲ အင္ဂ်င္နီယာ ေတြနဲ႔ လုပ္ထားတာ မဟုတ္ဘူးတ့ဲ။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေတြက ရပ္ကြက္ ေတြထဲက လက္သမားေတြ ငွားၿပီး လုပ္တယ္ေျပာတယ္။ ေရတံေလွ်ာက္ ေတြဆိုလည္း ေရတံေလွ်ာက္လုပ္ငန္းမွာ မအပ္ဘဲသြပ္ျပားကိုေကြးၿပီး အျဖစ္လုပ္ထားတယ္”” ဟုရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မိမိကေလးအား ကိုယ္တိုင္ ေက်ာင္း ပို႔ေက်ာင္းႀကိဳ လုပ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ကိုဖိုးစိုင္း
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္