ေနာ္ေဝနိုင္ငံမွ ေန အတု

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/06/2014 03:41:00 PM
ေနာ္ေဝနိုင္ငံ Rjukan ဆိုတဲ့ ေဒသမွာ ေနအတုကို စတင္အသံုးျပဳခဲ့ ၾကပါတယ္။ Rjukan ေဒသသည္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံျဖိဳးေသာ ေတာင္ၾကားေဒသ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုေဒသတြင္ လူေပါင္း ၃၅၀၀ ခန္႕ေလာက္ ေနထိုင္ပါတယ္။

စက္တင္ဘာလနွင့္ မတ္လ အၾကားတြင္ ထိုေဒသကို ေန လံုးဝ မၾကေရာက္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ထိုလမ်ားမွာ ေနေရာင္ ရရိွရန္ တီထြင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုေဒသမွ ေနထိုင္သူေတြဟာ ေနေရာင္ကို ရရိွေစရန္ အလို႔ငွာ ေနေရာင္၏ မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္တြင္ ၾကီးမားေသာ မွန္ၾကီးကို တည္ေဆာက္ ၍ ေန၏ အလင္းေရာင္ကို ရယူၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ထိုအလင္းေရာင္သည္ ၎ေဒသမွ လူေတြအတြက္ေတာ့ အားထားစရာ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ေနအလင္းေရာင္ကို မရရိွေသာ ေဒသမ်ားမွာ ထုိကဲ့သို႔ အသံုးျပဳနိုင္ ပါတယ္။

ေက်ာ္လင္းနိုင္ (ရိုးရာေလး)