ျပည့္တန္ဆာတန္း ပိတ္မည့္အစီအစဥ္ အင္ဒုိနီးရွားလိင္လုပ္သားမ်ား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/06/2014 06:29:00 AM


အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဆူရာဘာယာၿမိဳ႕ ဒိုလီေဒသရွိ ျပည့္တန္ဆာတန္းပိတ္မည့္အစီအစဥ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ လိင္လုပ္သားမ်ား၏ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ေဒသခံမ်ား ပါဝင္ဆႏၵျပေနသည္ကို ဇြန္လ ၅ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (Juni KRISWANTO/AFP)

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အႀကီးဆံုးျပည့္တန္ဆာတန္းမ်ားအနက္ တစ္ခုပိတ္မည့္အစီအစဥ္ကုိ အင္ဒုိနီးရွားလိင္လုပ္သား ၁,၀၀၀ ေက်ာ္က ဇြန္လ ၅ ရက္တြင္ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

အေပၚပုိင္း လံုလံုၿခံဳၿခံဳဝတ္စားကာ စကတ္တိုမ်ား ဝတ္ဆင္ထားသည့္ လိင္လုပ္သားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကုိ ခြဲျခားမရေစရန္ မ်က္ႏွာမ်ားအား ဖံုးအုပ္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထိုင္ရာ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ ဒုတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ ဆူရာဘာယာ၏ ဒိုလီေဒသရွိ ျပည့္တန္ဆာတန္းကို အာဏာပုိင္မ်ား လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သစ္က ယခုအခါ ယင္းျပည့္တန္ဆာတန္းကို ပိတ္ပစ္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားသည္။ အစီအစဥ္ကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက မိမိတို႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု ဒုိလီေဒသတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာက ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၅ ရက္တြင္ လိင္လုပ္သား ၁,၂၀၀ ခန္႔သည္ ယင္းေဒသအႏွံ႔ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေနရာတြင္ သတင္းယူေနသည့္ ေအအက္ဖ္ပီသတင္းေထာက္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

၎တို႔က အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ယူ႐ိုယူႏိုႏွင့္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံသို႔ ကန္႔ကြက္စာ ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းလိင္လုပ္သားမ်ားကို ေငြေၾကးအကူအညီေပးမည္ဟု ဆူရာဘာယာၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ထရီရစ္မဟာရီနီက ကတိျပဳထားၿပီး လက္မႈပညာရပ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ၎တို႔ စြမ္းရည္သစ္မ်ား ရွိလာေစရန္ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားက သင္ေပးလိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေနက် ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအလုပ္မွာ ႏုိင္ငံတြင္ တရားမဝင္ေပ။

—Ref: AFP
7day daily