တ႐ုတ္တြင္ ပန္ဒါ ဝက္ဝံေပါက္ေလး မ်ားကို ကမၻာ႔ဖလား ေဘာလံုးပြဲ ရလဒ္ ခန္႔မွန္းခိုင္းမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/06/2014 05:58:00 PM


ကမၻာေက်ာ္ခဲ့ေသာ ဂ်ာမနီ၏ေရ ဘဝဲေပါလ္ နည္းတူ ၂ဝ၁၄ ဘရာဇီး ကမၻာ့ ဖလား ၿပိဳင္ပြဲ၏ ေဘာလံုးပြဲစဥ္ ရလဒ္မ်ားကို ခန္႔မွန္းရန္ အတြက္ တ႐ုတ္ တို႔က ပန္ဒါဝက္ဝံ ငယ္ေလး မ်ားကို အ သံုးျပဳ သြားမည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန က ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စီခြၽမ္ျပည္နယ္ရွိ ဝက္ဝံ ေမြးျမဴေရး စခန္း တစ္ခုမွ ဝက္ဝံ ကေလး မ်ားကို ကမၻာ့ဖလား ေဘာလံုးပြဲ ရလဒ္ မ်ားကို ခန္႔မွန္းခိုင္းမည္ ျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့ သည့္ ၂ဝ၁ဝ ကမၻာ့ဖလားတြင္ ပြဲ စဥ္ အားလံုးကို မွန္ကန္စြာ ခန္႔မွန္းႏိုင္ခဲ့ သျဖင့္ ကမၻာေက်ာ္ ခဲ့ေသာ ေရဘဝဲ ေပါလ္၏ေျခရာကို ဆက္ခံႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္ တို႔က ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။

ကမၻာ့ဖလား အုပ္စု ပြဲစဥ္မ်ား အတြက္ တစ္ႏွစ္သားႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္သား ဝက္ဝံ ကေလး မ်ားကို ႏိုင္၊ သေရႏွင့္ ႐ႈံး တံဆိပ္ ကပ္ထားေသာ ျခင္း ၃ လံုးထဲမွ အစားအစာ ကို ေရြး ခ်ယ္ ခိုင္းၿပီး ရလဒ္ ကို ခန္႔မွန္း ခိုင္းမည္ဟု သိရသည္။

႐ံႈးထြက္ပြဲစဥ္ မ်ားအတြက္ မူ ႏိုင္ငံ အလံလြင့္ထူ ထားေသာ သစ္ပင္မ်ားကို ဝက္ဝံမ်ားအား အတက္ ၿပိဳင္ခိုင္းျခင္းျဖင့္ ခန္႔မွန္း ခိုင္းမည္ဟု စီမံ ထားေၾကာင္း သတင္း ဌာန က ေဖာ္ျပထားသည္။

၂ဝ၁ဝ ေတာင္အာဖရိက ကမၻာ့ ဖလားတြင္ ပြဲစဥ္ ၈ ပြဲကို မွန္ကန္စြာ ခန္႔မွန္းႏိုင္ ခဲ့သျဖင့္ ကမၻာေက်ာ္ ခဲ့ေသာ ဂ်ာမနီတို႔၏ ေရဘဝဲေပါလ္ သည္ ေသဆံုး သြားၿပီ ျဖစ္ရာ ၄င္းကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္ မႈရရန္ အတြက္မူ တ႐ုတ္တို႔၏ ဝက္ဝံ မ်ားအဖို႔ အလြန္ ခက္ခဲေနမည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဝက္ဝံေကာင္ေရ ၁၆ဝဝ ခန္႔ ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ စီခြၽမ္ ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္သည္။ ဝက္ဝံမ်ားသည္ သားဖြားႏႈန္း အလြန္ေႏွးေသာ တိရစၧာန္မ်ိဳး ျဖစ္သည့္ အျပင္ ေနထိုင္ က်က္စားရာ နယ္ပယ္ ေဒသတြင္ ပင္ ေတာတြင္းေန ထိုင္က်က္စားမႈ ပံုစံ ေျပာင္းလဲလာမႈေၾကာင့္ ေကာင္ေရ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ ရွိရာ တ႐ုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားက စီခြၽမ္ျပည္နယ္ တြင္ ဝက္ဝံ ေမြးျမဴေရး စခန္း ဖြင့္လွစ္ ၿပီး ေစာင့္ ေရွာက္ေပးလ်က္ ရွိသည္။

ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္း သည္ လည္း ႏိုင္ငံသား မ်ားက အဖိုးတန္ ဝက္ဝံ မ်ားကို ပိုမို စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္ ထားေၾကာင္း အာဏာပိုင္ တို႔က ဆို သည္။

KYL
Ref:Xinhua
Popular Myanmar News Journal