ႏုိ၀င္ဘာလထဲေရာက္တဲ့အထိ မိုးရွိေနႏိႈင္ပါေသးတယ္။

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/28/2013 08:10:00 PM


ေအာက္တိုဘာ၂၈
(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ ေလထုအတြင္းတြင္ ေရေငြ႕မ်ားပါ၀င္မႈမ်ားျပားေနသည္ကို မိုးေလ၀သျဂိဳဟ္တုမွ vapour sensor ျဖင့္တိုင္းတာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အဲဒီေလထု အတြင္းကို တရုတ္ျပည္မႀကိးေပၚမွ ရာသီအလိုက္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေလဖိအားမ်ား ရပ္၀န္းႀကီးမွ ေလေအးမ်ားတိုး၀င္လာမႈေႀကာင့္ ေလပူေလေအး ေပါင္းစပ္မႈေႀကာင့္ မိုးတိမ္ေတြျဖစ္္လာေနပါတယ္။

(၂) ေျမျပင္အထက္ေပ(၂၀၀၀)အျမင့္တြင္ တိုက္ခတ္ေနေသာေလစီးေႀကာင္းမ်ား အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ဖက္ရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႕ အေရွ႕ေျမာက္ေလေအးမ်ား တိုး၀င္ေနတာကိုေတြ႕ႀကရပါတယ္။ အဲဒီတိုး၀င္လာတဲ့ ေလေအးမ်ားနဲ႕ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ ပို္င္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေလဖိအားနည္း ရပ္၀န္းေႀကာင့္ ျမန္မာ့ ကမ္းရိုးတန္းတေလွ်ာက္ အေနာက္ဖက္မွတိုး၀င္လာေနတဲ့ ပူေႏြးစြတ္စ္ိုတဲ့ေလေႏြးေတြ စုဆံုရာတေလွ်ာက္ မိုးတိမ္မ်ားျဖစ္ေပၚေနတာကို Kalpana ျဂိဳဟ္တုတိမ္ပံု မွာေတြ႕ႀက ရပါတယ္။

(၃) အိႏၵိယႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပို္င္း တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္း ရပ္၀န္းေႀကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္သို႕ အေနာက္ေတာင္ေလမ်ားတိုက္ ခတ္ေန ရာ ေရေငြ႕ပါေသာေလမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို႕ တိုး၀င္ေနေစပါတယ္။ တရုတ္ျပည္မႀကီးဖက္မွအေရွ႕ေျမာက္ေလေအးမ်ား ထို္င္းႏိုင္ငံဖက္မွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တိုး၀င္လာေသာအခါ မတူညီေသာေလထုႏွစ္ခု ဆံုေတြရာ (Streamline convergence) တေလွ်ာက္တြင္ ေလထုႏွစ္ခုေရာေနွာ မႈေႀကာင့္ တိမ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေနသည္ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ Kalpana-1 ျဂိဳဟ္တုမွာ ရိုက္ယူေပးေသာတိမ္ပံုတြင္ထင္ရွားစြာေတြ႕ႀကရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚတြင္ အေနာက္ေတာင္-အေရွ႕ေျမာက္လားရာအတို္ငးတည္ရွိေနတဲ့ တိမ္စြယ္တန္း တစ္ခုကိုေတြ႕ႀကရပါတယ္။ ပစိဖိတ္သမုဒၵယာအေနာက္ပို္င္းမွာ မုန္တို္င္းငယ္တစ္ခု စတင္အစပ်ိဳးေနတာကိုလည္းေတြ႕ႀကရပါတယ္။

(၄) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္း ေနာက္(၄၈)နာရီအတြင္း မုန္တို္င္းျဖစ္ေပၚဖို႕ အလားအလာလံုး၀မရွိေႀကာင္း NWP နည္းပညာတြက္ခ်က္မႈအရသိႀကရပါတယ္။

လက္ရွိမိုးအေနအထားကေတာ့ ႏို၀င္ဘာလထဲေရာက္တဲ့အထိ မိုးရွိေနႏိႈင္ပါေသး တယ္။

ေဒါက္တာထြန္းလြင္
Popular Myanmar News Journal