သံုးစြဲရသည္ကို မႀကိဳက္သည့္အတြက္ Samsung စမတ္နာရီကို ျပန္ပုိ႔ျခင္းမ်ားရွိေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/28/2013 11:18:00 AM


Samsung မွ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ စမတ္ နာရီ Glaxy Gear စတင္ထြက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ပိုင္းမွစတင္ကာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၀ယ္ယူသံုးစဲြခဲ့ျခင္းမရွိသည္မွာ အထူးအဆန္း မဟုတ္ေပ။ ၀ယ္ယူခဲ့သူမ်ားကလည္း ဆိုင္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

Best Buy မွ ၎၏ အလုပ္သမားမ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ေသာမွတ္တမ္းတစ္ခုတြင္ Samsung ၏ Galaxy Gear စမတ္နာရီအား ျပန္လည္ေပးပို႔သည့္ႏႈန္းမ်ား အေတာ္ေလးျမင့္မားေနျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္မႈရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း Geek.com မွ ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အေရာင္းစာေရးမ်ားမ Galaxy Gear စမတ္နာရီအား Galaxy Note III ႏွင့္ အတူ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း ၎မွာသံုးစဲြသူမ်ားလက္တြင္ ၾကာၾကာတည္ၿမဲႏိုင္သည့္ အစြမ္းအစမရွိဘဲျဖစ္ေနရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အတူ ေရာင္းခ်ခဲ့ရေသာ Galaxy Gear မ်ား၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး Best Buy ၏ အလုပ္သမားမ်ားအား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔သည္ကို ကူညီေျဖၾကားေပးရန္ Samsung မွ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းေၾကညာခ်က္၌ Samsung အေနျဖင့္ Galaxy ေမာ္ဒယ္မ်ားျဖစ္ေသာ Note 2, Galaxy S3, Galaxy S4 ႏွင့္ Galaxy S4 Active တို႔အား စမတ္နာရီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳရန္အတြက္ update လုပ္ထားေသာ software မ်ားအား ထုတ္လုပ္ရန္လည္း စီစဥ္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထြက္ရွိ မည့္ရက္မွာမူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအလိုက္ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိမည္ျဖစ္ၿပီးအားလံုးအား တစ္ ႀကိမ္တည္းတြင္ ထုတ္လုပ္မည္မဟုတ္ေပ။

မည္သို႔အတြက္ေၾကာင့္ Galaxy Gear မ်ားကို ျပန္လည္ေပးပို႔ေနသည္ကို သိရွိရန္ မခက္ခဲလွေပ။ ၎မွာ လက္ရွိတြင္ Note 3 ၌သာ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ထားေသာ စမတ္နာရီျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ Galaxy Gear အား ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ၎မွာ လက္အမ်ား စုအတြက္ ႀကီးမားလြန္းေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းစမတ္နာရီမ်ားမွာ စတင္ေရာက္ရွိစဥ္ ကပင္ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ေနရသည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေပ။ Samsung မွ ထုတ္လုပ္လိုက္သည့္ စမတ္ နာရီမွာ ၀ယ္ယူသံုးစဲြသူမ်ားမွ အလိုရွိေနေသာ စမတ္နာရီမ်ဳိးမဟုတ္ဟု ဆိုလိုျခင္းသာျဖစ္သည္။

Samsung အေနျဖင့္ အျခားေမာ္ဒယ္အသစ္တစ္ခုအား ေနာက္ႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ေကာင္းထုတ္လုပ္ေပ လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ပံုစံေကာင္းေကာင္းရရွိသည့္အခ်ိန္အထိ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမျပဳျခင္းမွာ ကုမၸဏီ၏ အေျမာ္အျမင္ႀကီးေသာ အႀကံအစည္တစ္ခုျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
Mizzima - News in Burmese
ေအာင္မင္း ဘာသာျပန္သည္။