ကရင္အမ်ိဳးသား စည္းလံုးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲ ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/28/2013 10:45:00 AM


ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕ ေသာင္ရင္းခန္းမ၌ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသား စည္းလံုးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ အခမ္းအနားတြင္ အခ်က္ငါးခ်က္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ကရင္ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကရင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကရင္လူထု အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကရင္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသား စည္းလံုးေရး၊ ခိုင္ျမဲတည္တန္႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ကရင္အနာဂတ္ေရး၊ ကရင္လက္နက္ကိုင္မ်ား ညီညြတ္ေရး၊ ကရင္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ညီညြတ္ေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
KNU ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဖဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္က "ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး ဆႏၵျပင္းျပစြာ ေတာင့္တလာခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရာင္ျခည္ သန္းလာၿပီ ျဖစ္သလို ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္မႈေတြလည္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့ၿပီ။ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ယံုၾကည္မႈ ရရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရွ႕ဆက္သြားရမယ့္ ခရီးလမ္းမွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမွတစ္ဆင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကီး မလြဲမေသြ ရရွိေတာ့မွာ ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။
ကရင္အနာဂတ္ လွပေရးအတြက္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလံုးအတြက္ အာမခံခ်က္ မရွိသည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ားကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ကရင္လက္နက္ကိုင္မ်ား ညီညြတ္ေရးအတြက္ ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလံုး အက်ဳိးစီးပြားကို ေရွးရႈကာကြယ္ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္အျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု သေဘာတူညီမႈ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ျပင္ ကရင္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ညီညြတ္ေရးအတြက္ ကရင္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ မူေဘာင္မ်ားကို ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလံုး တိုးတက္ေရးကို ဦးတည္ခ်က္ထား၍ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈအားျဖင့္ ကရင္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ညီညြတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု သေဘာတူညီမႈ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။  
Eleven Media Group