ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ေရာင္းဝယ္ေရး နည္းဥပေဒ ရက္ ၉၀ အတြင္း ထြက္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ဟုဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/28/2013 02:33:00 PM


ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၇

ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ ေရာင္းဝယ္ေရး နည္းဥပေဒကို ကမာၻ႔ဘဏ္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံဳျပဳခ်က္ႏွင့္ အေသးစိတ္ ေရးဆြဲေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလကုန္တြင္ ထုတ္ျပန္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ (MSEC) မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္တြင္ ပါဝင္မည့္ ဆက္စပ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို အေသးစိတ္ ေရးဆြဲျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ နည္းဥပေဒ ျဖစ္လာရန္ ထပ္ျဖည့္ ေရးဆြဲေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ ေရာင္းဝယ္ေရး ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း နည္းဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။
“ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလကုန္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီဇင္ဘာ လလယ္ေလာက္မွ ထြက္ႏိုင္မယ္” ဟု MSEC မွ အၿငိမ္းစား ယူသြားေသာ အႀကီးတန္း ဒါ႐ိုက္တာေဟာင္း ဦးစိုးသိန္းက ဆိုသည္။

ယင္းနည္းဥပေဒထြက္ရွိခ်ိန္သည္ Securities Exchange Commission (SEC) ဖြဲ႕စည္းၿပီးခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ၿပဳိင္တည္း ျဖစ္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ SEC တြင္ ပါဝင္မည့္သူမ်ားကို အၿပီးသတ္ ေ႐ြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း MSEC မွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ဒိုင္ဝါ လုပ္ငန္းစုႏွင့္ တိုက်ဳိ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ၿပီး SEC တြင္ ပါဝင္မည့္သူမ်ားကို အသိပညာ သင္တန္းေပးျခင္း၊ စိစစ္ႀကီးၾကပ္သူမ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္းတို႔ကို ဒိုင္ဝါ ပညာရွင္မ်ားက ကူညီ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။

ဒိုင္ဝါလုပ္ငန္းစုသည္ စေတာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးမႈတခ်ဳိ႕ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း Thura Swiss ကုမၸဏီအမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္သူရက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္ အေတြ႕အႀကံဳ မရွိသည့္အတြက္ SEC သည္ ယင္းေစ်းကြက္ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ႀကီးၾကပ္ ထိန္းသိမ္းရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္ (လသာ) က ေျပာၾကားသည္။
“ဒီ SEC မွာ ပါလာမယ့္သူေတြက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ အမႈေဆာင္ အရာရွိေတြ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက ရွားေနေသးတယ္။ ႏွစ္ ၅၀ ပုံစံက်ေနတဲ့ သူေတြပဲ ဆိုရင္ေတာ့ မလြယ္ကူဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ ေရာင္းဝယ္ေရး ဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။
The Voice Weekly