ဂ်ပန္အစိုးရမွ တာဝန္ယူမည့္ ပညာေတာ္သင္ဆု ၅ ဆု ကမ္းလွမ္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/28/2013 11:17:00 AM


ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္းသို႔    Japan International Cooperation Center (JICE) မွ Japanese Grant Aid for  Human Resource Development Scholarship (JDS)   အစီအစဥ္ အတြက္ အသြား အျပန္ ေလယာဥ္ စရိတ္၊ ေနထိုင္ စားရိတ္ႏွင့္ စားေသာက္စရိတ္တို႔ကို ဂ်ပန္အစိုးရမွ တာဝန္ယူမည့္ ပညာေတာ္သင္ဆု ၅ ဆု ကမ္းလွမ္းထားသည္ဟု သိရသည္။

ပညာသင္ဆုသည္ M.E  ဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ကမ္းလွမ္းသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ   Information & Communication Technology, Transportation & Traffic, Electric Power & Energy Urban Development Planning  စုစုေပါင္း ပညာသင္ဆု ၅ ဦး ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အလိုက္ B.E  ဘြဲ႔ရရွိၿပီးသူ၊ M.E (ျပည္တြင္း) ဘြဲ႕လြန္ တက္ေန ေရာက္ေနသူႏွင့္ M.E ဘြဲ႕ (ျပည္တြင္း)ရရွိၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္တြင္ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ ျပည့္၍ အသက္ ၄၀ ႏွင့္ ေအာက္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။ ထို႔ျပင္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး လုပ္သင္ အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္ ရွိရမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ  အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း ဝင္ထားသူ ျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

အေသးစိတ္ သိရွိလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း ဖုန္း-၀၁-၅၁၉ ၆၇၃၆ (လိုင္းခြဲ ၁၁၂) သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။
ကိုဟိန္း
အင္တာနက္ ဂ်ာနယ္