ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၄ ရက္အတြင္းလူ ၁၇၀ ေက်ာ္ ေသဆံုး၊ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ဒဏ္ရာရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/28/2013 12:15:00 PM


ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၇

ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ယခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ေန႔အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ မ်ားေၾကာင့္ လူ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ၁၇၉ ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၅ ခုတြင္ ယခုလအတြင္း ၂၄ ရက္ေန႔အထိ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ၈၀၄ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူ ၁၃၈၄ ဦး ရွိကာ ၁၇၉ ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းတို႔အနက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ၁၇၅ မႈ၊ ဒဏ္ရာရရွိသူ ၂၇၅ ဦးႏွင့္ ေသဆုံးသူ ၂၇ ဦးျဖင့္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ အမ်ားဆုံးအျဖစ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈ ၁၁၇ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၁၈၁ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ ၃၂ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။

အစိုးရ တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ နယ္ေျမတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ၁၄ မႈ၊ ဒဏ္ရာရရွိသူ ၁၉ ဦးႏွင့္ ေသဆုံးသူ ကိုးဦးရွိခဲ့ကာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေသဆုံးသူ အမ်ားဆုံးစာရင္းတြင္ သတၱမေနရာတြင္ ရွိေနေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အနည္းဆုံးမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ျဖစ္ကာ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ သုံးမႈသာ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေျခာက္ဦး ဒဏ္ရာရကာ လူေသဆုံးမႈ မရွိခဲ့ေပ။

ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္အတြင္း ေသဆုံးသူ ၁၇၉ ဦးခဲ့ရာ ယင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ တစ္ရက္လွ်င္ လူခုနစ္ဦးေက်ာ္ ေသဆုံး လ်က္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။
The Voice Weekly