ႏိုင္ငံျခားသား အမည္ေပါက္ ေျမကြက္မ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္တင္ေသာ အေဆာက္အအံု ၁၄၀ ခန္႔အား ခြင့္ျပဳရန္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ထား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/28/2013 10:55:00 AM

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံျခားသား အမည္ေပါက္ေနသည့္ ေျမကြက္မ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ တင္လာေသာ အေဆာက္အအံု ၁၄၀ ခန္႔ရွိေနၿပီး အဆိုပါ အေဆာက္အအံုမ်ားအား စည္ပင္မွတစ္ဆင့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ဆက္လက္တင္ျပထားရာ ငါးလခန္႔ ၾကာသည္အထိ အေၾကာင္းျပန္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ အေဆာက္အအံုဌာနမွ သိရသည္။
အခုထိေတာ့ အေၾကာင္းမျပန္ ေသးပါဘူး။ သူတို႔ဆီကို တရား၀င္ စာထုတ္ၿပီး တင္ထားၿပီးသားျဖစ္လို႔ ထပ္ၿပီးေတာ့ ပို႔တာေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ သူတို႔ဆီက ဘာျပန္မလဲ ဆိုတာကိုပဲ ေစာင့္ေနပါတယ္ . . . . .
ႏိုင္ငံျခားသား အမည္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမကြက္မ်ားတြင္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ျခင္း ခြင့္မျပဳရန္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသို႔ အမိန္႔စာ ထုတ္ျပန္၍ အသိေပးထားသည့္အတြက္ ယင္းေျမမ်ားေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ တင္ျပလာသည့္ အေဆာက္အအံု ၁၄၀ ကို စည္ပင္မွတစ္ဆင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေမလအတြင္းက တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ယင္းသို႔ တင္ျပရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ေျမအမည္ေပါက္ေသာ္လည္း ေျမအမည္ေပါက္ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ အျမင့္ဆံုး သုံးထပ္အထိ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယခုထိ အေၾကာင္းျပန္လာျခင္း မရွိေသး၍ အေဆာက္အအံု ေဆာက္ခ်င္သူမ်ား ေဆာက္လုပ္၍ မရေသးေၾကာင္း သိရသည္။ "ျပည္ထဲေရးကို ငါးလပိုင္းက တင္ျပထားတာပါ။ အခုထိေတာ့ အေၾကာင္းမျပန္ ေသးပါဘူး။ သူတို႔ဆီကို တရား၀င္ စာထုတ္ၿပီး တင္ထားၿပီးသားျဖစ္လို႔ ထပ္ၿပီးေတာ့ ပို႔တာေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ သူတို႔ဆီက ဘာျပန္မလဲ ဆိုတာကိုပဲ ေစာင့္ေနပါတယ္။ အေဆာက္အအံု ေဆာက္ခ်င္တဲ့ သူေတြကိုလည္း ႏိုင္ငံျခားသား အမည္ေပါက္ျဖစ္လို႔ ျပည္ထဲေရးကို ဆက္တင္ထားလို႔ ရွင္းျပထားတဲ့အတြက္ သူတို႔လည္း ေစာင့္ေနၾကပါတယ္။ အခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း မေစာင့္ႏိုင္လို႔ ေနျပည္ေတာ္ကို လိုက္သြားတာမ်ဳိးလည္း ရွိတယ္" ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ အေဆာက္အအံုဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆုိသည္။
ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ တရား၀င္ အမည္ေပါက္တြင္ ျမန္မာနာမည္ႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ အဂၤလိပ္လိုနာမည္ ျဖစ္ေနပါက ယင္းကို ႏိုင္ငံျခားသား အမည္ေပါက္ ပိုင္ဆုိင္သည္ဟု ယူျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားသား အမည္ေပါက္ ျဖစ္ေနသည့္ ေျမကြက္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္းမွာ ေရွးယခင္ ထုတ္ေပးခဲ့မႈမ်ား ရွိခဲ့၍ျဖစ္ၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ႏိုင္ငံျခားသားေျမ အမည္ေပါက္မ်ားကို ထုတ္ေပးျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။            ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္း အႏၲ ရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံုျဖစ္၍ အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရမည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္လည္း ႏိုင္ငံျခားသား ပိုင္ဆိုင္သည့္ အေဆာက္အအံု ၆၀ ခန္႔ ရွိခဲ့ရာ အႏၲရာယ္ရွိေသာေၾကာင့္ မျဖစ္မေန ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ ရမည္ျဖစ္၍ ျပန္ေဆာက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ ၿမိဳ႕တြင္း (Down Town) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group