ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္း ေရေပၚဟိုတယ္ ဧရိယာ၌ ပထမဆံုး ေရေပၚဟိုတယ္သစ္အား ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/28/2013 11:08:00 AM

လွလွပပကုမၸဏီပိုင္ ေရေပၚဟိုတယ္သေဘၤာ ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္း လုပ္ငန္းတြင္ လြန္းတင္ျပင္ဆင္ ထားသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္း)

ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္း ေရေပၚဟိုတယ္ ဧရိယာ၌ ပထမဆံုး ဖြင့္လွစ္မည့္ ေရေပၚဟိုတယ္သစ္အား လာမည့္ဒီဇင္ဘာတြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဗိုလ္တေထာင္ ဆိပ္ကမ္းအား ျမစ္လယ္သို႔ ေျမဖို႔ၿပီး ဆိပ္ကမ္းေျမေနရာ တိုးခ်ဲ႕ကာ ေရေပၚဟိုတယ္ ဧရိယာအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ရန္ ဆိပ္ကမ္းအမွတ္ (၃) ေဗာတံတားမွ အမွတ္ (၁) ကုန္းတြင္း ကုန္ေသတၱာစင္ ထိပ္အထိ ကမ္းနားတစ္ေလွ်ာက္ ေရကာတံတိုင္း ေဆာက္လုပ္၍ ေျမဖို႔ၿပီး ေျမေနရာ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ အတြင္းက သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္း ေရေပၚဟိုတယ္ ဧရိယာ၌ လွလွပပ ကုမၸဏီ လီမိတက္က ေရေပၚဟိုတယ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လွလွပပ ကုမၸဏီမွ ေရေပၚဟိုတယ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ တန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ စက္မဲ့သေဘၤာ တစ္စီးအား ၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသေဘၤာသည္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ယင္းသေဘၤာအား ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္းရွိ ၁၂၀၀၀ ေရလံုသေဘၤာက်င္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ စက္မဲ့သေဘၤာသည္ အလ်ား ၁၀၆ မီတာ၊ အက်ယ္အ၀န္း ၁၈ ဒသမ ၄ မီတာ၊ ေရစူးႏွစ္မီတာႏွင့္ တန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သေဘၤာအား ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို စက္တင္ဘာလမွ စတင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အၿပီးသတ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္း ေရေပၚဟိုတယ္ ဧရိယာ၌ ပထမဆံုး ဖြင့္လွစ္မည့္ လွလွပပ ကုမၸဏီပိုင္ ေရေပၚဟိုတယ္ သေဘၤာတြင္ ႏွစ္ေယာက္ခန္း ၁၀၄ ခန္း ပါ၀င္ၿပီး စားေသာက္ခန္း ႏွစ္ခန္းႏွင့္ ဘားေကာင္တာမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group