ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္မ်ား သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း စတင္အဆင့္ျမႇင့္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/28/2013 02:31:00 PM


ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ၂၇

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္တုိ႔၏ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို အာဆီယံအဆင့္မီ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လြင္လြင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။
“မၾကာခင္ ျပင္ေတာ့မွာပါ။ အႀကီးစား ျပင္မွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒီအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲက ရတဲ့ရလဒ္ေတြကို မူတည္ၿပီး ျပင္မယ္” ဟု ၎က The Voice သို႔ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ သင္႐ိုးညႊန္တမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာ၌ အာဆီယံေဒသတြင္း တကၠသိုလ္မ်ား၏ သင္႐ိုး ညႊန္းတမ္းမ်ားအတိုင္း အဆင့္မီေစရန္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွာေဖြကာ ေရးဆြဲသြားရန္ ရွိေၾကာင္း၊ ျပင္ဆင္သည့္ အခ်ိန္ကာလကို မသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္မ်ား၏ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆြဲေရးသာမက ႏိုင္ငံျခားဘာသာမ်ား သင္ၾကားရာတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ လက္ေတြ႕အသုံးခ် နည္းစနစ္မ်ားကိုပါ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းတကၠသိုလ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ လက္ရွိ ပညာသင္ႏွစ္အထိ ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကား ရွစ္ခု သင္ၾကားလ်က္ရွိၿပီး သင္ယူႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားမ်ားမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၊ ဂ်ာမန္ ဘာသာစကား၊ ႐ုရွားဘာသာစကား၊ တ႐ုတ္ဘာသာစကား၊ ျပင္သစ္ဘာသာစကား၊ ဂ်ပန္ဘာသာစကား၊ ကိုရီးယား ဘာသာစကားႏွင့္ ထိုင္းဘာသာစကားတို႔ ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ လာမည့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္၌ ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ဦးေရ ၇၀၀ ဦးႏွင့္ မႏၲေလး ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္တြင္ ၆၅၀ ဦး လက္ခံသြားရန္ ရွိေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။
The Voice Weekly