၂၀၁၅-၂၀၁၆တြင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္မည္ဟုဆုိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/28/2013 02:52:00 PM


ေရခဲ(ျပည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ဒု-၀န္ႀကီး ဦး၀င္းသန္းက ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ရက္က ေျပာၾကား လုိက္သည္။

၎က ျပည္ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးတြင္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ေကာ္မတီေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တယ္လီဖုန္း ၀န္ေဆာင္မႈ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ စီမံကိန္းခ်ၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ဒု-၀န္ႀကီး ဦး၀င္းသန္းက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ တယ္လီဖုန္းသိပ္သည္းဆကို ၂၇ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္လာေစရန္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅တြင္ ၅၀ရာ ခုိင္ႏႈန္းအထိ ေဆာင္ရြက္ကာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ တြင္မူ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာရန္ အမ်ိဳး သားစီမံကိန္းေရးဆြဲကာ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း(MPT)၊ ရတနာပံုတယ္လီပို႔စ္တို႔မွ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ကာတာႏုိင္ငံမွ Ooreedo ကုမၸဏီႏွင့္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံရွိ တယ္လီ ေနာ ကုမၸဏီတို႔ကလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားသည္။ ထုိကုမၸဏီမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေရးနည္း ဥပေဒ ထြက္ရွိလာပါက အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ သည္လည္း ေအာက္တိုဘာလထဲတြင္ ထြက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“မေရွးမေႏွာင္းဘဲ အားလံုးလုပ္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္မီ လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ပါတယ္။ ေက်ာ္လည္း ေက်ာ္လြန္သြားႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဒု- ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းသန္းက ေျပာသည္။
Mizzima - News in Burmese