၁၅၀၀ တန္ မိုဘိုင္းဆင္းကတ္မ်ား အပါအ၀င္ မိုဘိုင္းဆင္းကတ္ စုစုေပါင္း ၅ ဒသမ ၉၂ သန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၁ ဒသမ ၄၆ စုလွ်င္ မိုဘိုင္းဖုန္းတစ္လုံး ရရွိႏိုင္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/28/2013 10:51:00 AM


လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၁၅၀၀ တန္ မိုဘုိင္းဖုန္း ဆင္းကတ္မ်ား မဲႏိႈက္ေနစဥ္
ယခင္ေရာင္းခ်ထားသည့္ ၁၅ သိန္းတန္ မိုဘိုင္းဆင္းကတ္မ်ား၊ ငါးသိန္းတန္ မိုဘိုင္းဆင္းကတ္မ်ား ႏွစ္သိန္းတန္ မိုဘိုင္းဆင္းကတ္မ်ားႏွင့္ တန္ဖုိးနည္း ၁၅၀၀ တန္ မိုဘုိင္းဆင္းကတ္ အပါအ၀င္ ကတ္စုစုေပါင္း မိုဘိုင္းဆင္းကတ္ အေရအတြက္ ၅ ဒသမ ၉၂ သန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် ေပးခဲ့သည့္ မိုဘုိင္းဖုန္း အေရအတြက္ေပါင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံရွိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၈ ဒသမ ၇ သန္းေက်ာ္အား အခ်ဳိးက် တြက္ၾကည့္လွ်င္ အိမ္ေထာင္စု ၁ ဒသမ ၄၆ စုလွ်င္ မိုဘိုင္းဖုန္းတစ္လုံး ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုလက္ရွိတြင္ အိမ္ထာင္စုတိုင္း မိုဘုိင္းဖုန္း သုံးစြဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
အဆိုပါ တန္ဖိုးနည္း ၁၅၀၀ တန္ မိုဘိုင္းဆင္းကတ္မ်ားကို ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀ ျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၄ ရက္မွ စတင္ကာ CDMA မိုဘိုင္းဆင္းကတ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ဂ်ီအက္အမ္ မိုဘိုင္းဆင္းကတ္မ်ားႏွင့္ WCDMA မိုဘိုင္းဆင္းကတ္မ်ားကို ဆက္လက္ေရာင္းခ် ေပးခဲ့သည္။
"မိုဘိုင္းဆင္းကတ္ေတြကို အိမ္ေထာင္စုအားလုံး ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ လက္ရွိအေနအထားမွာေတာ့ အိမ္ေထာင္စုတိုင္းေတာ့ ဖုန္းမကိုင္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ လူတိုင္းမိုဘုိင္းဖုန္း ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမွာပါ" ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ တန္ဖုိးနည္း ၁၅၀၀ တန္ မိုဘိုင္းဆင္းကတ္မ်ားကို လတိုင္းမိုဘိုင္းဆင္းကတ္ အေရအတြက္ ၃၆၀၀၀၀ ကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားသို႔ အခ်ိဳးက် ခြဲတမ္းစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို ဆက္လက္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေပးသြားရန္ စီစဥ္ရာတြင္ လက္ရွိတပ္ဆင္ထားေသာ လိုင္းအင္အားႏွင့္ အမွန္တကယ္ သုံးစြဲေနေသာ အေျခအေနမ်ားအရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ အခ်ဳိးက် ခြဲတမ္းစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group