ျမန္မာ ျပည္သူ႔ ဖိုရမ္ က်င္းပ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/30/2013 03:01:00 PM


ျမန္မာ ျပည္သူ႔ ဖိုရမ္ ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္း စင္တာ၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔က ၃၀ ရက္အဖိ က်င္းပေန သည္။ ယင္းဖိုရမ္၌ ခြဲျခားႏွိမ္ခ် ဆက္ဆံခံရမႈမ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ လူမႈေရး မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာ လ တည္ေဆာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။ တပ္မေတာ္မွ ေျပာင္းလဲလာသည့္ Stateholder မ်ား သံသယ၀င္ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားၾကား ခြဲျခားႏွိမ္ခ် ဆက္ဆံခံရမႈမ်ား၊ ဆင္းရဲတြင္း နက္မႈမ်ား စသည္တို႔လည္း ပါ၀င္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဖိုရမ္ တက္ေရာက္ရန္ အဖြဲ႕အစည္း ၂၀၀ ေက်ာ္က စာရင္းေပးထားေၾကာင္း လည္း သိရသည္။
ဧရာ၀တီ သတင္း