တိုးမလား ေလ်ာ့မလား ဆက္သြားမလား ရပ္ေနမလား ျမန္မာ့လုပ္သား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/30/2013 09:15:00 PM


စက္မႈဇုန္လုပ္သားမ်ား

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၏ အေျပာင္းအလဲ ကို မ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ ထားခဲ႔ေသာ စက္မႈဇုန္ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ယခုႏွစ္သည္ ထူးမျခားနားႏွစ္ဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္ သည္။ ဥပေဒသစ္မ်ား ထြက္ေပၚ လာျပီး အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း အေရအတြက္ ၇ဝဝ ေက်ာ္သည္ အထိ တိုးပြားခဲ႔သည့္ ႏွစ္လည္း ျဖစ္သည္။
”အလုပ္သမားေတြက ကိုယ္႔အဖြဲ႕အစည္းကို ခုိင္မာေအာင္မလုပ္ႏိုင္ဘဲ အခြင္႔အေရး ေတာင္းတာေတြနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ကုန္ခဲ႔ရတယ္” ဟု အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီမွ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္ က ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ယမန္ႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ဆႏၵျပမႈ အရွိန္သည္ ရပ္တန္႔သြားျခင္း မရွိခဲ႔ဘဲ အလုပ္သမား ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ ႏွစ္ဟုလညး္ ဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က အလုပ္သမား ဆႏၵျပ မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ႔ျပီး ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ လုပ္ခလစာေပၚ အေျခခံေသာေၾကာင္႔ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ဥပေဒ ထြက္လာလွ်င္ ထုိသုိ႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေလ်ာ႔နည္း သြားႏုိင္သည္ဟု သုံးသပ္မႈ မ်ား ရွိခဲ႔သည္ ။၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္လည္း ထုိဥေဒ ထုတ္ျပန္မည္ဟု အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက  တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားခဲ႔သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အလုပ္သမား ဆႏၵ ျပမႈမ်ားက ရပ္ဆုိင္းမသြား။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ရွိ  Globe Electronic စက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ား၏ ဆႏၵျပ မႈမွစ၍ တစ္ႏွစ္လုံးလုိလုိပင္ အလုပ္သ မား ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ႔သည္။ ႏွစ္ ဆန္းပုိင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ တစ္လတည္း တြင္ပင္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အျငင္း ပြားမႈေပါင္း ၆၄ ခုရွိခဲ႔သည္ ။
”ေတာင္းဆုိတဲ့ အခြင္႔အေရးေတြ က ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အလုပ္ သမားထုအတြက္ေတာင္းတာ မဟုတ္ ဘူး။ တခ်ိဳ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြက အလုပ္ရွင္ေတြ မေပးႏုိင္တဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္ ေတြလည္းေတြ႕ရတယ္ ”ဟု ၄င္းကအ လုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ကိုသုံးသပ္သည္။
ထုိ႔ေနာက္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ၾကီးဌာနက ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ မတ္လ၂၂ ရက္တြင္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ႔သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဥပေဒထြက္ၿပီး နည္းဥပေဒ မထြက္ေသးေသာ ေၾကာင္႔ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ေရး နည္းဥပေဒ ကို ေစာင္႔ခဲ႔ရျပန္သည္။

နည္းဥပေဒ မထြက္မီ အခ်ိန္တြင္လည္း New Way , Gallant Ocean  (အေအးခန္း)၊ Costec (အထည္ခ်ဳပ္)၊ Asia World(စက္ျပင္)၊ Bright Jaun  (အထည္ခ်ဳပ္) စသည့္ စက္႐ုံအလုပ္ သမားဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္တုိက္ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ျပီး အလုပ္သမားမ်ား ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေန ေသာ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ နည္းဥပေဒကို ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္း ခဲ႔သည္။
အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ နည္း ဥပေဒ ထြက္ေပၚလာေသာအခါ အလုပ္ သမားအေရး ေလ႔လာသူမ်ားက က်ယ္ ေလာင္စြာ ေထာက္ျပၾကေသာ အခ်က္ မွာ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ သည့္ စံႏႈန္းပင္ျဖစ္သည္။
”သူက အခေၾကးေငြ လုိ႔ဆုိရာမွာ အလုပ္ရွင္က သေဘာက်လုိ႔ေပးတဲ့ ဆုေၾကးေတြ ၊ အခ်ိန္ပုိလုပ္ခေတြပါ ထည့္တြက္ထားတယ္၊ အမွန္တကယ္က အလုပ္သမားရဲ႕ တစ္ေန႔ရွစ္နာရီလုပ္အားခပဲျဖစ္ရမွာ” ဟု ခုံသမာ ဓိ ေကာင္စီဝင္ ဦးရဲႏုိင္ဝင္းက ဥပေဒကို ေထာက္ျပသည္။

အလုပ္သမားမ်ား၏ တစ္ေန႔ ရွစ္နာရီလုပ္အားခကို မတြက္ဘဲ ထုိသုိ႔ အပိုဆုေၾကးမ်ားပါ ထည့္တြက္မည္ဆုိ လွ်င္ အနည္းဆုံး လုပ္အားခ သတ္မွတ္္ေသာ္လည္း အခ်ည္းႏွီးပင္ ျဖစ္မည္ဟု ၄င္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ နညး္ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္မွာ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီကို ဦးစြာဖြဲ႔စည္းရမည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျပီး အမ်ိဳးသားေကာ္မတီက သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသၾကီး (သုိ႔) ျပည္နယ္ ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီမ်ားက အလုပ္သမားမ်ား၏ လူေနမႈ စရိတ္ႏွင့္ လုပ္ခ လစာတုိ႔ကို ကြင္းဆင္းကာ စစ္တမ္း ေကာက္ယူျပီး အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီသို႔ ျပန္လည္ တင္ျပရမည္ဟုသိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ သမၼတ႐ံုးသုိ႔ တင္ထားဆဲျဖစ္ျပီး ဖြဲ႔စည္းပုံ ျပန္က်မွသာ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈမ်ား စတင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္၍ အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၂ဝ၁၄မွသာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု အလုပ္သမား ေရးရာ ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာနမွ  ညႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းဝင္းက ေျပာသည္။

“‘အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြက လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား ၂၁ မ်ိဳးအတြက္ သတ္မွတ္ရမွာ၊ အလုပ္ အမ်ိဳးအစားက အမ်ိဳးမ်ိဳးဆုိေတာ႔ ေကာ္မတီမွာ ပိုျပီးအလုပ္႐ႈပ္မွာေပါ႔” ဟု ဦးရဲႏုိင္ဝင္းက ေျပာ ၾကားၿပီး ေကာ္မတီအတြက္ လုိအပ္သည့္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား၏  အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အ ခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရက ရွာေဖြ ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ငနး္မ်ား ပိုမုိ လ်င္ ျမန္ႏုိင္မည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြသတ္မွတ္ရာတြင္ ဦးစားေပး က႑အျဖစ္ လက္ခစား လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပး သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ျပီး အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ယခုႏွစ္အတြင္း အၾကိမ္ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သေဘာ တူညီ ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မရရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လုပ္ငန္း ၂၁ ခုထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ လက္ခစား လုပ္ငန္းအတြက္ပင္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး မလုပ္ေဆာင္ ရေသးေသာေၾကာင္႔ အျခားက႑မွ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရးမွာ ၂ဝ၁၄ တြင္လည္း ၾကန္႔ ၾကာဦးမည့္ အေနအထား ျဖစ္သည္ဟု အလုပ္သမားေရး ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။

ဥပေဒေဟာင္းမ်ားျပင္ဆင္ေရးဆြဲ

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ဥပေဒနည္းတူ အလုပ္သမား အလုပ္အကိုင္ႏွင္႔ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အလုပ္အကုိင္ႏွင္႔ ကြၽမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဥပေဒကုိ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃ဝ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ေရး အတြက္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္ ျပည္ပ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ျပဳျပင္ေရးဆြဲ ေနၿပီး ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အလုပ္႐ုံမ်ား အက္ ဥပေဒကို လည္း ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲေန ေၾကာင္း သိရသည္။ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း ေရးႏွင္႔ က်န္းမာေရးဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား ဆုိင္ရာ ဥပေဒတုိ႔ကိုလည္း အသစ္ ေရးဆြဲေနေၾကာင္း သိရသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင္႔ က်န္းမာေရး ဥပေဒ သည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္မည္ဟုလညး္ သိရသည္။

ဥပေဒအားနည္းခ်က္

ဥပေဒသစ္မ်ား ေရးဆြဲ ေနသလုိ ထုတ္ျပန္ျပီးသား ဥပေဒအေဟာင္း၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ျပသနာ ပိုမုိၾကီးထြားခဲ႔သည္။ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္း တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာ္ဝင္သစ္ အေခ်ာထည္စက္႐ုံ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈသည္ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး အျမင့္ဆုံး အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည့္ ခုံ သမာဓိ ေကာင္စီသုိ႔ပင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ ခ်မွတ္ေပးခဲ႔သည္။ ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အလုပ္ရွင္ဘက္မွ မလုိက္နာေသာေၾကာင္႔  အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ ဆႏၵျပမႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ထုိဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပုဒ္မ၁၈ ျဖင့္ အေရးယူခံခဲ႔ရသည္။ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ႔ေသာ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး နည္းဥပေဒတြင္ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မလုိက္နာေသာ အလုပ္ရွင္ကို အေရးယူရန္ ျပစ္ဒဏ္ မပါရွိေသာေၾကာင္႔ ထိုသုိ႔ မလုိလားအပ္ေသာ ျပသနာမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားရသည္ ဟု အလုပ္သမား အေရးေဆာင္ ရြက္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ ရန္ကုန္တြင္ သာမက မႏၲေလးတြင္လည္း အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။  ထုိအားနည္းခ်က္ကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနတုိ႔က  ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကတည္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျပီး ျပစ္ဒဏ္ ထည္႔သြင္း ျဖည့္စြက္ႏုိင္ေရး အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ႏွင္႔ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာနသုိ႔ တင္ျပ ထားေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ ျပည့္ခါနီး ခ်ိန္အထိ တစ္စုံတစ္ရာ ထူးျခားမႈ မရွိ ေသးေၾကာင္း အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဥိီးကဆုိသည္။

အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား လစာတုိးသည့္ႏွစ္

ယခုႏွစ္တြင္ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ အပိုေထာက္ပံ႔ေၾကးဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ လစာ က်ပ္သုံးေသာင္း တုိးေပးခဲ့သည္ ။ မေလာက္ငွေသာ ဝင္ေငြ ႏွင့္ ရပ္တည္ ေနၾကရသည့္အတြက္ ျပည္သူ ႔ဝန္ထမး္မ်ား၏ အက်င္႔ ပ်က္ ျခစားမႈႏွင္႔ အဂတိ လုိက္စားမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတြင္ အျမစ္တြယ္သလုိ ျဖစ္ေနသည္ ကို တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံကာ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက ဝန္ထမ္း လစာတုိးေရး အဆုိျပဳခ်က္ကုိ တင္သြင္းခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ေတာင္းခံခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမး္မ်ား၏ လစာ တုိးျမႇင္႔ေရး ဆုိင္ရာ အဆုိျပဳခ်က္ကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္ စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳခဲ႔ျခင္းျဖစ္ျပီး ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ ဧျပီလမွစ၍ ဝန္ထမ္း လစာ ထပ္တုိးေပးခဲ႔သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ၁၉၇၂ခုႏွစ္ ၊၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ႏွင္႔ ၂ဝ၁ဝ ျပည္႔ႏွစ္တုိ႔တြင္ အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လစာ တုိးေပးခဲ႔ သည္။ လစာသုံးေသာင္း တုိးျမႇင္႔ ရရွိခဲ့ေသာ္လညး္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စားဝတ္ေနေရး အခက္ခဲမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သာေကတ ၿမိဳ႕ေန လွ်ပ္စစ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။  ”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆုိ ႏွစ္ႏွစ္ေနမွ လစာတစ္ေထာင္ တုိးတာ ဘယ္လုိလုပ္ အဆင္ေျပမလဲ” ဟု အထက္ပါလွ်ပ္ စစ္ဝန္ထမ္းက ေျပာသည္။

Popular Myanmar News Journal