၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျပည္တြင္းမုိဘိုင္းဖုန္း ေစ်းကြက္တြင္ Huawei တံဆိပ္ လူသံုးအမ်ားဆံုးအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/30/2013 03:11:00 PM


ျပည္တြင္း မုိဘုိင္းဖုန္းေစ်းကြက္၌ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုး၏ အေရာင္းရဆံုး ဟန္းဆက္မ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းလာသည့္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔ထဲတြင္ Huawei အမွတ္တံဆိပ္ ဟန္းဆက္မ်ားက အေရာင္းရဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ မိုဘိုင္းဖုန္း ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရသည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေတာင္ႀကီး အစရွိသည့္ ၿမိဳ႕မ်ား၏ မိုဘိုင္းဖုန္း ေစ်းကြက္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္သည့္ Huawei အျပင္ ZTE အမွတ္တံဆိပ္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားက ယခုႏွစ္၏ လူသံုးအမ်ားဆံုး ဟန္းဆက္မ်ားအျဖစ္ ေစ်းကြက္အတြင္း ယမန္ႏွစ္ကအတုိင္း ဆက္လက္ရပ္တည္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အထက္ပါလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားက တညီတညြတ္တည္း ေျပာသည္။ တ႐ုတ္(တုိင္ေပ)မွ တင္သြင္းသည့္ HTC အမွတ္တံဆိပ္ ဖုန္းအိမ္မ်ားမွာမူ Huawei ႏွင့္ ZTE တံဆိပ္မ်ားေလာက္ အေရာင္းမသြက္ေသာ္လည္း အရည္အေသြးပိုင္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းပိုင္းတြင္မူ အဆုိပါအမွတ္တံဆိပ္ ဟန္းဆက္မ်ားထက္ သာလြန္မႈရွိသျဖင့္ တတိယေနရာမွ လိုက္ေနသည္ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ မိုဘိုင္းဖုန္းဆုိင္ အခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ ထုတ္လုပ္မႈ အရည္အေသြးပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အေျခခံလူတန္းစား အမ်ားစုတတ္ႏုိင္သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ Huawei ႏွင့္ ZTE တံဆိပ္မ်ားကိုသာ အမ်ားဆံုး ေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သံုးစြဲသူမ်ားက ေျပာသည္။ Huawei ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ သီးသန္႔ဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ထိုအမွတ္တံဆိပ္ ဟန္းဆက္မ်ားကို ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ဟု သိရသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲမႈ ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ အေရအတြက္က ပိုမိုမ်ားျပားေနေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည့္ တ႐ုတ္ထုတ္ ဟန္းဆက္မ်ားကို လူသံုးမ်ားရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Huawei ကဲ့သို႔ေသာ တ႐ုတ္မုိဘုိင္းဖုန္း ကုမၸဏီက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မုိဘိုင္းဖုန္း ေစ်းကြက္ကို အမ်ားဆံုး ရယူႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိုဘိုင္းဖုန္းလုပ္ငန္းရွင္ တခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ၾကသည္ဟု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ Internet ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
khit lu nge