ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လူဇင္ဘတ္ ယူ႐ို ၅ သန္း ကူညီမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/30/2013 03:09:00 PM


ျမန္မာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး က႑ ၃ ခုတြင္ လူဇင္ဘတ္ ႏိုင္ငံက ယူ႐ို ၅ သန္း တန္ဖိုးရွိ အကူအညီမ်ားႏွင့္ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးရန္ စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာတိုင္း သတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္း က႑ မ်ားမွာ ျပည္နယ္ အစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ က႑၊ တကၠသိုလ္ ပညာေရးတြင္ ခရီးသြားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ က႑၊ ပုဂၢလိက ခရီးသြားလာေရး အခန္းက႑မ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကူညီမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဧရာ၀တီ သတင္း