ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳႏုိင္သူ အေရအတြက္ ၂၀၁၇ တြင္" ေျခာက္သန္းရွိမည္ဟု IDC ခန္႔မွန္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/30/2013 03:02:00 PM


ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စမတ္ဖုန္း အသံုးျပဳသူဦးေရသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သို႔ အေရာက္တြင္ ေျခာက္သန္းခန္႔အထိ တိုးတက္လာႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု အင္တာနက္ေပၚရွိ အာရွေဒသနည္းပညာဆိုင္ရာ သတင္းဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ www.technasia.com စာမ်က္ႏွာတြင္ ယမန္ေန႔က ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆုိပါ သတင္းဌာနသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္ေရးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ IDC (International Data Corportaion) ၏ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ကိုးကားေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳမႈ အလားအလာသည္ 3G ကြန္ရက္စနစ္တြင္ပင္ လာမည့္ ေလးႏွစ္အတြင္း၌ ေျခာက္သန္းအထိ တိုးတက္လာမည္ဟု ဆုိထားသည္။ ျပည္တြင္း၌ စမတ္ဖုန္း ကိုင္ေဆာင္အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးကဲ့သို႔ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီး ႏွစ္ၿမိဳ႕ အပါအဝင္ အျခားနယ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ပါ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေနသည္ဟု ထုိၿမိဳ႕မ်ားရွိ မိုဘိုင္းဖုန္း အေရာင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတခ်ဳိ႕ထံမွ စံုစမ္းသိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိမိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳႏုိင္မႈ အေျခအေနသည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း မ်ားျပားလာေသာ္လည္း အစိုးရ၏ တန္ဖိုးနည္းပါးသည့္ ဆင္းမ္ကတ္ စီမံကိန္းသည္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံလူတန္းစား အမ်ားစုႏွင့္ ေဝးကြာေနဆဲ ျဖစ္သျဖင့္ စမတ္ဖုန္း အသံုးျပဳႏုိင္သူ အမ်ားစုသည္ ၿမိဳ႕ျပ၏ လူလတ္တန္းစားမ်ား အၾကားတြင္သာ ရွိေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္း၏ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳႏုိင္မႈ၊ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏုိင္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အညီ စမတ္ဖုန္း အသံုးျပဳႏုိင္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ ၂၀၁၄ တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လည္ပတ္ေတာ့မည့္ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာႏွစ္ခုေပၚတြင္ အဓိက မူတည္ေနသည္ဟု မိုဘိုင္းဖုန္း လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က ဆုိၾကသည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ မုိဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳႏုိင္သူ ဦးေရမွာ ငါးသန္းနီးပါး ရွိေနသည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္ဟု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ Internet ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ "
khit lu nge