စာတည္းမႉး ႐ႈေထာင့္ႏွင့္ သတင္း ကြာဟမႈ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/30/2013 07:15:00 PM


လက္ရွိ အစိုးရ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း ကားလမ္း ရထားမ်ားကိုလည္း အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားမ်ား၊ ဘူတာမ်ား သပ္ရပ္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာ  စာမ်က္ႏွာ ၂ စာတည္းမႉး ႐ႈေထာင့္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း  စာမ်က္ႏွာ ၁၅ သတင္းတပုဒ္တြင္မူ    ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွ အေရွ႕ပိုင္း တကၠသိုလ္ ေျပးဆြဲသည့္ ရထား ေနာက္က်ေၾကာင္း  ေရးထားသည္။

ညေန ၅ နာရီ ၃၅ မိနစ္ထြက္ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၆ နာရီက်မွ ထြက္ခြာေပးသည္ဟု ဆုိသည္။

ခရီးသည္မ်ားျပားေသာ္လည္း တြဲဆိုင္း ၃ ဆိုင္းသာ ရိွသျဖင့္  စက္ေခါင္းတဲြတြင္ စီးနင္းေနရသည္ဟုလည္း ေရးထားသည္။
ဧရာ၀တီ သတင္း