ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ၉၆၉ တံဆိပ္ပါ ပါတိတ္လံုခ်ည္မ်ားေတြ႔ရိွ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/30/2014 06:14:00 PM
 ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ရမ္ပူရပ္ကြက္အတြင္း ဇန္န၀ါရီလ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇ ရက္ေန႔မ်ား၌ ၉၆၉ တံဆိပ္ပါ ပါတိတ္လံုခ်ည္ ၀တ္ဆင္သူ၊ ေရာင္းခ်သူမ်ားကုိ ေတြ႔ရိွခဲ့ရသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္-အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္အဖြဲ႔မွ လိုက္လံ ၀ယ္ယူသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေပၚရိွ အထည္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးအတြင္းရိွ အထည္ဆိုင္မ်ားကုိ အဆုိပါ ပါတိတ္လံုခ်ည္မ်ားအား ဆက္လက္ရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

၉၆၉ တံဆိပ္ပါ ပါတိတ္လံုခ်ည္မ်ားကုိ “ (၂၅၊၁၊၂၀၁၄) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရမ္ပူရပ္ကြက္ေန မတူး(ဘအမည္၊အသက္၊ေနရပ္လိပ္စာ) စီစစ္ဆဲမွ ၉၆၉ တံဆိပ္႐ိုက္ႏိွပ္ထားသည့္ ပါတိတ္လံုခ်ည္ ၀တ္ဆင္ေနတာကုိ ေတြ႔ရိွရသျဖင့္ ေရႊေညာင္ပင္ရပ္ကြက္မွ ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၀င္ ဦးတင္ျမင့္၊ ဦးသန္းေရႊ၊ ဦး၀င္းႏိုင္၊ ဦးလႊမ္းမိုးတို႔ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားၿပီး အဆိုပါ ပါတိတ္လံုခ်ည္(ခ်ဳပ္ၿပီးသား)ကုိ အပ္ႏွံခဲ့ပါတယ္၊

(၂၆၊၁၊၂၀၁၄) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္ ရမ္ပူရပ္ကြက္ေစ်းအတြင္း အထည္ေရာင္းသူ ေဒၚမာယာ(အဘအမည္၊ အသက္၊ ေနရပ္လိပ္စာ)စီစစ္ဆဲထံမွ ၉၆၉ တံဆိပ္႐ိုက္ႏိွပ္ထားသည့္ ပါတိတ္လံုခ်ည္ႏွစ္ထည္ ေတြ႔ရိွသျဖင့္ ဦးတင္ျမင့္ႏွင့္ အဖြဲ႔မွ ၀ယ္ယူသိမ္းဆည္းခဲ့ပါတယ္။

(၂၇၊၁၊၂၀၁၄)ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဒၚစိန္စိန္လွ (၅၇)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးၾကဴးခ်န္း၊ ၁/မကန(ႏိုင္)၀၉၇၄၀၇၊ ဗမာ၊ဗုဒၶ၊ ရမ္ပူရပ္ကြက္ေနသူမွ ရမ္ပူရပ္ကြက္ေစ်းအတြင္း အထည္ေရာင္းသူ ေဒၚေအးမူ၏ အထည္ဆိုင္တြင္ ၉၆၉ တံဆိပ္႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ ပါတိတ္လံုခ်ည္မ်ား ေတြ႔ရိွေၾကာင္း ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ ဦးတင္ျမင့္ႏွင့္ အဖြဲ႔မွ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈရာ ေဒၚေအးမူမွ ၉၆၉ တံဆိပ္႐ိုက္ ပါတိတ္လံုခ်ည္ (၅)ထည္နဲ႔ ေဒၚစိန္စိန္လွကလည္း ခ်ဳပ္ၿပီးသား ပါတိတ္လံုခ်ည္ (၂) ထည္အား ဦးတင္ျမင့္ထံ အပ္ႏွံခဲ့ပါတယ္။

ေရႊေညာင္ပင္ရပ္ကြက္မွ ဦးတင္ျမင့္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ၉၆၉ တံဆိပ္႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ ပါတိတ္လံုခ်ည္ (၁၀)ထည္ ေတြ႔ရိွမႈႏွင့္ ပက္သက္၍ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးသင္တန္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲသီလာစာရထံ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပခဲ့တာျဖစ္တယ္၊ ဆက္လက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ပူေပါင္းကာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕အတြင္း ဆက္လက္ရွာေဖြသြားမယ္”လို႔ ၿမိဳ႕နယ္-မဘသ အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ဖ်ားဆီက