အ၀လြန္ကေလးမ်ားသတိထားပါ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/30/2014 01:40:00 PM


အသက္(၁၀)ႏွစ္၀န္းက်င္ ၀၀ဖုိင့္ဖုိင့္ကေလးမ်ား အခန္းေရွ႕တြင္ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကသည္။ ထုိကေလးမ်ားတြင္ ဖ်ားနာႏြမ္းလ်ေနသည့္ ေရာဂါလကၡဏာတစ္စံုတစ္ရာမေတြ႕ရ။

ထုိကေလးမ်ားမွာ အသက္အရြယ္၊ အရပ္အေမာင္းႏွင့္တြက္ခ်က္ပါက ကုိယ္အေလးခ်ိန္ မ်ားျပားေနသည့္အတြက္ အ၀လြန္ကေလးမ်ားအား ေဆးကုသမႈေပးေနသည့္ ေဆး႐ံု၏ လူနာခန္းေရွ႕တြင္ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ကုိယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ သူတို႔ေန႔တုိင္းစားေသာက္ေနတဲ့ အခ်ိဳရည္ေတြ၊ ဟမ္ဘာဂါေတြနဲ႔ အခ်ိဳေတြေလွ်ာ့စားဖို႔ အဓိကစည္း႐ံုးရတယ္”ဟု အ၀လြန္ကေလးမ်ားအား အာဟာရပုိင္းဆုိင္ရာကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အာဟာရပညာရွင္တစ္ဦးကေျပာသည္။

ယေန႔ေခတ္ကေလးမ်ား စားေသာက္ေနသည့္ အစားအစာပံုစံသည္ အသက္ငယ္ငယ္ျဖင့္ ေရာဂါမ်ားရရိွၿပီး ေရာဂါမ်ားျဖင့္ ႀကီးျပင္းလာႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားရိွေနေၾကာင္း အာဟာရဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။

သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ကေလးမ်ား သေရစာအျဖစ္ စားသံုးေနသည့္ အစားအစာမ်ားဆုိင္ရာ သုေတသနတစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အလံုၿမိဳ႕နယ္ရိွ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ တစ္ႏွစ္ၾကာသည္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သုေတသနအရ ကေလးအမ်ားစု ေန႔စဥ္စားေသာက္ေနသည့္ သေရစာမ်ားမွာ အခ်ိဳရည္မ်ား၊ အထုပ္လွလွျဖင့္ ထုပ္ပိုးထားသည့္ အႂကြပ္ေၾကာ္မ်ားျဖစ္ေနၿပီး ထုိအစားအစာမ်ားကုိ ေန႔စဥ္တစ္ႀကိမ္ထက္ ပုိမုိစားသံုးေနေၾကာင္း ထုိသုေတသနကေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

ထိုကေလးမ်ားသည္ အခ်ိဳရည္မ်ား၊ အာလူးေၾကာ္ စသည့္အေၾကာ္မ်ား၊ ခ်ိဳခ်ဥ္၊ သၾကားလံုး စသည့္အစားအစာမ်ားကုိ အမ်ားဆံုးစားသံုးေနၿပီး ထိုကေလးမ်ားထဲတြင္ ၂၆ ရာခုိုင္ႏႈန္းမွာ ျမန္မာမုန္႔လံုး၀စားသံုးျခင္းမရိွျခင္း၊ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ႏြားႏုိ႔လံုး၀ေသာက္သံုးျခင္းမရိွျခင္းႏွင့္ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အုိဗာတင္းကဲ့သို႔ေသာ အာဟာရဓာတ္ပါ၀င္သည့္အရည္မ်ား ေသာက္သံုးျခင္းမရိွသည္ကုိ ေတြ႕ရိွရသည္ဟု ထိုသုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဒါက္တာျမဥမၼာကေျပာသည္။

အာဟာရတန္ဖိုးမ်ားျပားသည့္ ျမန္မာအစားအစာမ်ား၊ ႏုိ႔ထြက္အစားအစာမ်ားႏွင့္ စားသံုးသင့္သည့္ သစ္သီးကဲ့သို႔ေသာ အစားအစာမ်ားမွာ သန္႔ရွင္းမႈအပါအ၀င္ အရင္းအႏွီးမ်ားျပားသည့္အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရိွ ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္းအမ်ားစုတြင္ရိွေနသည့္ အစားအစာမ်ားမွာ အခ်ဳိရည္မ်ား၊ အသင့္ထုပ္ပုိးထားသည့္ အေရာင္လွလွမုန္႔မ်ားျဖစ္ေနသည္။

ထုိအစားအေသာက္မ်ားမွာ ကေလးမ်ားအတြက္ ျပႆနာႀကီးႏွစ္ခုကုိ သယ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမတစ္ခုမွာ အာဟာရတန္ဖုိးနည္းပါးသည့္ ထုိအစားအစာမ်ားေၾကာင့္ ကေလးမ်ား ေန႔စဥ္လိုအပ္သည့္ အာဟာရမရရိွျခင္းေၾကာင့္ ပံုမွန္ကုိယ္အေလးခ်ိန္မရိွသည့္ ကေလးမ်ားျဖစ္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထုိသုေတသနတြင္ပင္ ပံုမွန္ကုိယ္အေလးခ်ိန္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနသည့္ ကေလးအမ်ားအျပားေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ ကေလးမ်ား အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အသိသာဆံုးသည္ အရပ္ပုေသးေကြးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိမွ ေနာက္ဆက္တဲြ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ေရာဂါကာကြယ္ႏုိင္စြမ္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းၿပီး ေရာဂါမ်ား အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

“ပုိက္ဆံကုန္တာခ်င္းအတူတူ ကေလးေတြက အာဟာရမရိွတဲ့အစားအစာေတြကုိ ပုိစားေနတာေတြ႕ေနရတယ္”ဟု ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန အာဟာရဌာနမွ
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးကေျပာသည္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ အခ်ိဳရည္မ်ားႏွင့္ ကယ္လုိရီပါ၀င္မႈမ်ားျပားေသာ အစားအစာမ်ား စားသံုးမႈမ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ ကေလးမ်ား အ၀လြန္လာသည့္ျပႆနာျဖစ္သည္။

အမ်ားစုမွာ အလြယ္ရႏုိင္သည့္အေၾကာ္ထုပ္မ်ား စားေနၾကၿပီး ထို႔ထက္ပုိတတ္ႏိုင္သူမ်ားမွာ ကယ္လုိရီပါ၀င္မႈမ်ားျပားသည့္အစားအစာမ်ား စားသံုးေနၾကသည္။ ထုိအစားအစာမ်ား အစားမ်ားလာသည့္အခါ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း လုိအပ္သည့္ကယ္လိုရီထက္ ပုိမုိမ်ားျပားစြာေရာက္ရိွလာၿပီး အ၀လြန္လာျခင္းျဖစ္သည္။

အ၀လြန္ကေလးမ်ားတြင္ ဆက္စပ္ျဖစ္ပြားသည့္ေရာဂါမ်ား သိရိွေစရန္ သာမန္ႏွင့္ အ၀လြန္ျမန္မာကေလးမ်ားတြင္ ဇီ၀ျဖစ္စဥ္ေရာဂါလကၡဏာ ရွာေဖြေလ့လာျခင္း သုေတသနတစ္ခုကုိလည္း လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဇီ၀ျဖစ္စဥ္ေရာဂါလကၡဏာျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ လူႀကီးဘ၀တြင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါမ်ားကုိ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ၿပီး အ၀လြန္ကေလးမ်ား ထုိလကၡဏာစုမွာ အနည္းဆံုးတစ္ခုစီ ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။

ျပည္တြင္း၌ ေခတ္စားလာသည့္ အသင့္စားအစားအေသာက္မ်ား၊ အခ်ိဳရည္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈနည္းပါးျခင္းမ်ား စသည္တို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူလတ္ပုိင္းမွစ၍ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားတြင္ ေသြးတိုး၊ ႏွလံုး၊ ဆီးခ်ိဳကဲ့သို႔ေရာဂါမ်ား အျဖစ္မ်ားလာသည့္အခ်ိန္တြင္ ယခုကေလးမ်ား စားေသာက္ေနသည့္ အစားအေသာက္မ်ားက ထိုေရာဂါမ်ား ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရိွေၾကာင္း သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သူ ေဒါက္တာျမဥမၼာကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးလမ္းစပြင့္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းသုိ႔ ႏုိင္ငံတကာမွအခ်ိဳရည္မ်ား၊ အသင့္စား အစားအေသာက္ဆိုင္မ်ား အမ်ားအျပား၀င္ေရာက္လာၿပီး ဆုိင္တိုင္းတြင္လည္း အားေပး၀ယ္ယူသူမ်ားျဖင့္ ႀကိတ္ႀကိတ္တုိးစည္ကားေနသည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွလည္း အာဟာရနည္းပါးေသာ္လည္း စားသံုးသူအျပင္ ေရာင္းခ်သူကုိပါ ဆဲြေဆာင္ႏုိင္သည့္ မုန္႔မ်ိဳးစံု၀င္ေရာက္ေနသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မကူးစက္ႏုိင္သည့္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈသည္ ကူးစက္ႏုိင္သည့္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈႏႈန္းထက္ျမင့္တက္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ကူးစက္ႏုိင္သည့္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ မကူးစက္ႏုိင္ေသာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈႏႈန္း ကိန္းဂဏန္းတူညီေနၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေနထိုင္မႈပုံစံ၊ စားေသာက္မႈအေလ့အထမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလာမည့္ ထုိမကူးစက္ႏုိင္ေသာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားျပားလာမည္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားျပားေနသည့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကယ္လိုရီပါ၀င္မႈမ်ားၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္မညီၫြတ္သည့္ အစားအစာမ်ားကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္စားသံုးၿပီး ေရာဂါျဖစ္မႈကုိ ကာကြယ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ေနာက္မ်ဳိးဆက္မွာ အသက္ငယ္ငယ္တြင္ ေရာဂါမ်ားျဖင့္ ႀကီးျပင္းလာမႈကုိ အခ်ိန္မီကာကြယ္ရန္ေတာ့ လိုအပ္ပါသည္။

ကေလးမ်ား အာဟာရတန္ဖိုးရိွသည့္ အစားအေသာက္မ်ား ေရြးခ်ယ္စားသံုးတတ္ေစရန္ အသိပညာေပးမႈမ်ားအပါအ၀င္ ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္းမ်ားတြင္လည္း သန္႔ရွင္းၿပီးအာဟာရရိွေသာ အစာအစားမ်ား လက္လွမ္းမီရရိွေစရန္ အသိပညာေပးမႈမ်ား လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆုိသည္။

“အဲဒီေရာဂါေတြက လူႀကီးေတြမွာျဖစ္ေပမယ့္ အခုဆိုရင္ လူလတ္ပုိင္းမွာ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္”ဟု ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန အာဟာရဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ေရးသားသူ- ၀တ္ရည္ေအာင္
7Day News Journal