ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ သြားရာလမ္းတြင္ ပုပ္ပြေနေသာ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား ေတြ႕ရွိမႈသတင္းမွာ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း သိရွိရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/30/2014 09:08:00 AM
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၉

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ““ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ သြားရာလမ္းတြင္ ပုပ္ပြေနေသာ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားေတြ႕ရွိ””ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕မွေမာင္ေတာၿမိဳ႕သို႔သြားရာလမ္းေဘးရွိ တပ္မင္းေခ်ာင္းေက်းရြာအနီး ခလရ(၂၃၄) တပ္ပိုင္ ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္

ပုပ္ပြေနေသာ ဘဂၤလီ (ခ) ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏႐ုပ္အေလာင္းမ်ား
ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ရာ ၎သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍
ျဖစ္စဥ္အမွန္အားသိရွိႏိုင္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးဦးစီးသည့္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

စစ္ေဆးခ်က္အရ ခလရ(၂၃၄)တပ္မွာ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာကားလမ္းေျမာက္ဘက္ (၂)မိုင္ခန္႔ေ၀းသည့္ ဘူးသီးေတာင္မွငက်ဥ္ေကာက္သို႔သြားရာလမ္းေပၚတြင္ရွိၿပီး တပ္မင္းေခ်ာင္းေက်းရြာမွာ ဘူးသီးေတာင္-ငက်ဥ္ေကာက္လမ္းေပၚမွ (၁)မိုင္ခြဲခန္႔ေ၀းကြာသည့္ေနရာတြင္တည္ရွိေၾကာင္း၊

အင္တာနက္တြင္ ေဖာ္ျပထားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးဦးစီးသည့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ခလရ(၂၃၄)မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တပ္မင္းေခ်ာင္းေက်းရြာတာ၀န္ခံႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားပါ၀င္သည့္ ပူးေပါင္း အဖြဲ႕မွ ခလရ(၂၃၄)ႏွင့္တစ္ဆက္တည္းရွိ

ေတာင္ကုန္းငယ္အား ရွာေဖြစစ္ေဆးခဲ့ရာ ပုပ္ပြေနေသာ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္းမရွိသျဖင့္ တပ္မင္းေခ်ာင္းေက်းရြာသို႔သြားေရာက္၍ ေက်းရြာအေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ရာ

တပ္မင္းေခ်ာင္းေက်းရြာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ိဳးမရွိေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သြားရာလမ္းတြင္ ပုပ္ပြေနေသာ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားေတြ႕ရွိမႈသတင္းမွာ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရဲဇာနည္