နာမည္ေက်ာ္ မုိက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္ ျမန္မာ့ပညာေရးက႑ တြင္ ေလးႏွစ္ စီမံကိန္းျဖင့္ ကူညီမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/30/2014 09:30:00 AM



******************************************

ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္အေသးစိတ္ ညႇိ ႏႈိင္းမႈမ်ား ၿပီးဆံုးပါက မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္ အေနျဖင့္ ပညာေရးက႑တြင္ ေလးႏွစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟု မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္ျမန္မာျပည္႐ံုးခြဲ Knowledge Centricity မွ သိရသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းအတြက္ ပညာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ရန္အတြက္ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈကို ေစာင့္ ဆုိင္းေနရ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အထက္ပါ႐ံုးခြဲ၏ ဒုတိ ယဥကၠ႒က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္အေန ျဖင့္ စီမံကိန္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္ မည့္ ပေရာဂ်က္မ်ားအား တင္ျပထားၿပီး ယခု ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု သိရသည္။

မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္၏ျပည္တြင္း ပညာ ေရးက႑အတြက္ ေဆာင္ ရြက္မည့္ ေလးႏွစ္တာစီမံကိန္း၌ အဓိကအေနျဖင့္ ႏွစ္ပိုင္း ခြဲ ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ကာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အုိင္တီနည္း ပညာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္လည္း ရည္ ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

''ဆရာ၊ ဆရာမေတြက သိတယ္ဆုိ ေပမယ့္ တခ်ဳိ႕အရာေတြ က ေခတ္မမီ ေတာ့ဘူး''ဟု မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္႐ံုးခြဲ ဒုတိယဥကၠ႒က နည္းပညာႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ အုိင္တီနည္းပညာမ်ား ပါဝင္မည့္ ၫႊန္းတမ္းမ်ားကို ပါ ေျပာင္းလဲေရးဆြဲေစမည့္ အခ်က္မ်ား စီမံကိန္းအတြင္းပါဝင္မည္ျဖစ္ရာ ၄င္း မွာ အေျခခံပညာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး အတြက္ ေဆာင္ ရြက္သြား မည္ဟု သိရသည္။

သုတလင္း

Popular Myanmar News Journal