တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးဆိုတာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/30/2014 05:32:00 PM
တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးသည္ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားအဖို႔ တစ္ႏွစ္အတြင္း အေရးပါသည္႔ ရိုးရာပြဲေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပကၡဒိန္မွာ ေႏြဦးရာသီျဖင္႔ စတင္ေသာေၾကာင္႔ ႏွစ္ကူးပြဲ၏ တရုတ္ဘာသာမွာ 春節 (ခြ်န္းဂ်ယ္) ျဖစ္ၿပီးတိုက္ရိုက္ဘာသာျပန္လွ်င္
ေႏြဦးရာသီပြဲေတာ္ ဟုေခၚသည္။

တရုတ္အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားၾကားက်င္းပဆင္ႏႊဲေလ႔ရွိေသာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲတြင္
ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔ မတိုင္မီ တစ္ႏွစ္အတြင္း မေကာင္းသည္႔ အရာမ်ား အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေဆးေၾကာရွင္းလင္းကာ အိမ္တံခါး တစ္ဖက္တစ္ခ်က္
ႏွင္႔ အေပၚတြင္ လာဘ္လာဘေကာင္းေစေသာ စာမ်ားပါသည္႔ စကၠဴနီမ်ား ကပ္ကာ တန္ဆာဆင္ၾကသည္။ ထို စကၠဴမ်ားကို 春聯 (ခြ်န္းလ်န္) ဟုေခၚသည္။

ထို႔ျပင္ လူႀကီးမ်ားက ကေလးမ်ားအား ႏွစ္သစ္မွာ က်န္းမာခ်မ္းသာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး အန္ေပါင္း (ဟုမ္ေပါင္း) ေပးေလ႔ရွိသည္။

တရုတ္ရိုးရာအယူအဆအရ ယခုႏွစ္ (၂၀၁၄) ဟာ ျမင္းႏွစ္ လို႔ဆိုပါတယ္။

>> REF: my.wikipedia <<
သုတဘဏ္