ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အၾကားသေဘာထားကြဲ လြဲမႈ ပဋိပကၡ ျဖစ္မည္ကို မစဥ္းစားဘဲ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းမည္ဟူေသာ စိတ္ဓာတ္ထားရွိရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိက္တြန္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/30/2014 06:00:00 AM
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈရွိေနသည့္အေပၚ ျပႆနာျဖစ္လာပါက ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ကတည္းက မည္သုိ႔ပဋိပကၡ ျဖစ္မည္ကို မစဥ္းစားဘဲေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းမည္ဆိုသည့္ စိတ္ဓာတ္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာသည္။

၎အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ သည့္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဇန္န ဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာ ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားရျခင္းသည္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းျခင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အခါတြင္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏သေဘာထား အား လႊတ္ေတာ္မွ စိစစ္ျခင္းအေပၚ လက္မခံသည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ပါသလား ဟု ေမးျမန္းျခင္းကိုလည္း ႏွစ္ဖက္ မွ်မွ်တတၾကည့္ရမည္ဟုလည္း သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ဒီလိုလည္း ၾကည့္လို႔ မရဘူးေလ။ ႏွစ္ဖက္ၾကည့္ရမွာေပါ့။ ဒီဘက္က သမၼတရဲ႕ သေဘာထားေတြကို လက္မခံတာလား၊ သမၼတက ဒီဘက္က သေဘာထားေတြကို လက္မခံတာလား။ အဲဒါ ဟိုဘက္ဒီဘက္ ၾကည့္ရမွာေပါ့။ တစ္ဖက္သတ္ၾကည့္လို႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ မွ်မွ်တတၾကည့္ရမယ္''ဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

P-048
Popular Myanmar News Journal