၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အသံုးျပဳသူ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို Facebook လက္လႊတ္ရဖြယ္ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/30/2014 03:24:00 PM


Princeton တကၠသိုလ္၏ အာကာသႏွင့္ နည္းပညာ အင္ဂ်င္နီယာဌာနမွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားက Facebook သံုးစြဲသူက်ဆင္းႏုိင္ေၾကာင္းကို ခန္႔မွန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး လူမႈေရးကြန္ရက္ျဖစ္သည့္ Facebook အသံုးျပဳမႈ တိုးတက္လာျခင္းသည္ လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္ဆန္စြာက်ဆင္းႏိုင္ၿပီး သုေတသီမ်ားက ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း လက္ရွိအသံုးျပဳသူ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို Facebook ကလက္လႊတ္ ဆံုး႐ႈံးဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ သုေတသနစာတမ္းအရ လူအမ်ားသည္ Facebook ကိုေရာဂါတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္လာၾကၿပီး ၎ကိုစြန္႔ခြာျခင္းျဖင့္ ကုစားမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔သို႔႐ႈျမင္သူမ်ားလာ သည္ႏွင့္အမွ် အျခားအသံုးျပဳသူ မ်ားကလည္း ၎ social networkကို Myspace ကဲ့သို႔စြန္႔ခြာလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသနစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Myspace သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ သံုးစြဲသူအမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သံုးစြဲသူနည္းပါး ေနၿပီျဖစ္ကာ ၎ကိုေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ေဒၚလာ ၃၅ သန္းအ႐ႈံးေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

-စိုးထက္
Ref: Firstpost
Internet Journal