က႐ိုင္းမီးယား ၌ ယူကရိန္း အစိုးရကို ေထာက္ခံ သည့္ ဆႏ္ၵျပသူမ်ားအား ႐ုရွားလိုလား သူမ်ားက အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/10/2014 08:32:00 PM


ယူကရိန္း ၏ အခ်ဳပ္ အျခာ ပိုင္နက္ အတြင္း ရွိ က႐ိုင္းမီးယား ၌ တနဂၤေႏြ ေန႔ တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိယက္ဗ္ ရွိ လက္ရွိ အစိုးရ ကို ေထာက္ခံ သည့္ အေန ျဖင့္ ဆႏၵျပ ေနသူ မ်ားအား ႐ုရွား လိုလား သူမ်ား က တင္းပုတ္ မ်ား၊ ၾကာပြတ္ မ်ားျဖင့္ တုိက္ခုိက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိ ရသည္။

႐ုရွားတပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ႐ုရွားလိုလားေသာ ေသနတ္ သမားမ်ား က ပင္လယ္နက္ကၽြန္း ဆြယ္ က႐ိုင္းမီယား အား သိမ္းပိုက္ထားခဲ့ ေသာ္လည္း ယူကရိန္းသည္ ၎င္းတုိ႔၏ ပိုင္ နက္ နယ္ေျမကုိ ႐ုရွားထံသို႔ တစ္လက္မွ အ ဆံုး႐ႈံးခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ယူကရိန္းၾကား ျဖတ္အစုိးရ၏၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဆဲညီ ယက္ ဆန္ညက္က ေျပာဆုိ ခဲ့ သည္။ “ဒီေျမဟာ ငါတုိ႔ေျမ”ဟု ယက္ဆန္ ညက္က ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိယက္ဗ္ တြင္ စုေ၀းေရာက္ရွိေနသည့္ အစိုးရ ေထာက္ ခံေရး လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအား ေျပာဆုိခဲ့သည္။ က႐ိုင္းမီးယားအေရးေၾကာင့္ ဥေရာပ ႏွင့္ အေမရိ ကန္ တို႔သည္ ႐ုရွားႏွင့္ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ယခု ပဋိပကၡ သည္ အေနာက္ႏွင့္ အေရွ႕ၾကား စစ္ေအးေခတ္ က လည္းက အႀကီးက်ယ္ဆံုးေသာ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆံုမႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ႐ုရွာ လို လားေသာ သမၼတ ဗစ္တာ ယာႏူကို ဗင့္ခ်္ကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ မႈမ်ားအတြင္း ေသဆံုးခဲ့သူမ်ားအား ေအာက္ ေမ့သည့္အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိယက္ဗ္ တြင္ ၾကားျဖတ္သမၼတ အိုလက္ဆန္ဒါ တာခ်ီ ေနာ့ဗ္ႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ တစ္မိနစ္ခန္႔ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနထိုင္ ခဲ့ၾက သည္။

ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံအေရွ႕ ပိုင္းရွိ ဒိုနတ္စ္ခ္ၿမိဳ႕၌ ႐ုရွားလိုလားသူမ်ား သည္ ကိယက္ဗ္ရွိ ဆႏၵျပ သူမ်ားအား အညႇာ အတာကင္းမဲ့စြာပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းေရးရဲ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပဲြ မ်ား ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျဖဳတ္ခ်ခံခဲ့ရသည့္ သမၼတ ယာႏူကိုဗင့္ခ်္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားသည့္ ဒိုနတ္စ္ခ္ၿမိဳ႕ရွိ ႐ုရွား လုိ လား သူမ်ားသည္ ႐ုရွားအလံကိုလႊင့္ထူၿပီး “႐ုရွား၊ ႐ုရွား” ဟု ေအာ္ဟစ္ခဲ့ၾကသည္။

က႐ိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ဆင္မ္ဖာ႐ိုပို တြင္ ကိယက္ဗ္ ရွိ အစိုးရ လိုလားသူမ်ား ႏွင့္ ႐ုရွား လိုလား သူမ်ား သည္ စင္ၿပိဳင္ ဆႏၵျပခဲ့ၾက သည္။ ကိယက္ဗ္ရွိ အစိုးရလုိလားေသာ ဆႏၵ ျပမႈတြင္ လူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္သာ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္ လည္း လီနင္ရင္ျပင္ရွိ ႐ုရွားလိုလားေသာ ဆႏၵျပ မႈတြင္ လူ ၁၀၀၀၀ ခန႔္ပါ၀င္ဆႏၵျပ ခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။ က႐ိုင္းမီးယားရွိ ႐ုရွားလိုလားေသာ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားသည္ က႐ိုင္းမီးယား ေဒသ အား ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္သို႔ ေျပာင္းလဲထားရွိမည္၊ မရွိ မည္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူ ပဲြကို လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ ထားသည္။ က႐ိုင္းမီးယားရွိ ဥပေဒျပဳ အမတ္ မ်ား၏လုပ္ရပ္သည္ တရား မ၀င္ ေၾကာင္း ကိယက္ဗ္ရွိ အေနာက္တုိင္း၏ေထာက္ခံမႈရ ရွိထားေသာ အစိုးရက႐ႈတ္ခ်ေျပာဆုိခဲ့သည္။

က႐ိုင္းမီးယား တြင္ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ ေနသည့္ ကိစၥမ်ား ကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ အတြက္ က႐ိုင္းမီးယားသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္ႀကိဳးပမ္းေန သည့္ ဥေရာပရွိ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးအဖဲြ႕(OSCE)မွ ႏိုင္ငံတကာေလ့ လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအား လက္နက္ကိုင္ မ်ားက ၀င္ေရာက္ခြင့္မျပဳဘဲ သတိေပးပစ္ ခတ္မႈမ်ားကိုပင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ သည္။ က႐ိုင္းမီးယား၌ မၾကာေသးမီရက္မ်ား တြင္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ႐ုရွားစစ္ဘက္သံုးေလာ္ရီ ကား အစင္း ၆၀ခန္႔သည္ က႐ိုင္းမီးယား ေဒသ သို႔၀င္ေရာက္ လာေနေၾကာင္း က႐ိုင္း မီးယား နယ္စပ္အေစာင့္တပ္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ က႐ိုင္း မီးယားရွိ ယူကရိန္းစစ္စခန္းမ်ားအား ႐ုရွား စစ္တပ္မ်ား က ၀န္းရံထားၿပီး ႐ုရွားအစြန္း ေရာက္လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ က႐ိုင္းမီးယား ေရဒါစခန္းအား တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တုိက္ ခုိက္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ က႐ိုင္းမီးယားသို႔ စစ္တပ္မ်ား ေစလႊတ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ႐ုရွားအစိုးရက အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာဆုိခဲ့ သည္။ ယူကရိန္းရွိ ႐ုရွား၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ႐ုရွားလူမ်ဳိးမ်ားအား အကာ အကြယ္ ေပးရန္အတြက္ ယူကရိန္းသို႔ ႐ုရွားတပ္မ်ားေစလႊတ္ခြင့္ျပဳရန္ ပူတင္က ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းကို ႐ုရွားလႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Source:AFP
Messenger News Journal