၂၀၁၅ အလြန္ ကာခ်ဴပ္ ႀကီး ဘယ္ေရြ႕မလဲ - အပုိင္း(၂)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/10/2014 02:02:00 PM


ရန္ကုန္တုိင္းမ္ ဂ်ာနယ္ ၊ အတဲြ (၁၀) အမွတ္ (၁၀)

''တပ္မေတာ္နဲ႔ အရပ္ဘက္ ႏုိင္ငံေရး အင္အား စုတုိ႔ရဲ႕ အဓိက ကြာဟတဲ့ ျပႆနာပဲ။ ဘာလုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ တစ္ခ်ိန္လံုးသူက ရန္သူကုိ လွည့္စားဖုိ႔၊ လက္ဦးမႈယူဖုိ႔၊ တုိက္ဖုိ႔ဆုိၿပီး ေလ့က်င့္ သင္ၾကားထားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ပတ္သက္လာတဲ့ အခါက်ေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး သေဘာထား၊ အယူအဆ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ မွန္မွန္ ကန္ကန္သိဖုိ႔ဆုိတာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားလာမွသာ အကဲ ခတ္ႏုိင္လိမ့္မယ္''ဟု ဆုိသည္။

ကာခ်ဳပ္အေရြ႕သည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္တပ္အတြင္း ဘယ္လုိေျပာင္းလဲေစမလဲ

၂ဝ၁၅ခုႏွစ္လြန္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္ တြင္ ကာခ်ဳပ္ႀကီးပဲျဖစ္ေစ၊အျခားမည္သူပင္ ပါဝင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ နံပါတ္(၁)ေနရာမွ အေရးပါေနေသာ ၂ဝဝ၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကုိ မလုပ္ႏုိင္ေသးသေရြ႕ ေကာင္းမြန္ေသာႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္တစ္ခုျဖစ္ လာဖြယ္မရွိဟု ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕မွ ဦးရဲေအာင္က ဆုိသည္။

''ဒါကုိလုပ္ႏုိင္မွ ဒီမုိကရက္တစ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ျဖစ္ေစမွာပါ။ မေျပာင္းလဲႏုိင္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္သူပဲ ပါဝင္လာ၊ ပါဝင္လာ၊ ဒီေဘာင္ထဲကေန လႈပ္ရွားေနရတာ ျဖစ္လုိ႔ ဒီမူေဘာင္အတုိင္းပဲ သြားေနဦးမွာပဲ။ ဘာမွအေျပာင္း အလဲ သိပ္ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး''ဟု ဦးရဲေအာင္က ယူဆ သည္။ ဦးကုိကုိႀကီးကလည္း ထုိကဲ့သုိ႔ပဲျမင္ပါသည္။

''သူတာဝန္ယူၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွပဲသိမွာဗ်။ ေျပာၾက စတမ္းဆုိရင္ေတာ့ ဒုတိယသမၼတတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တစ္ခုလံုးကုိေျပာင္းလဲျပစ္ဖုိ႔ သိပ္မလြယ္ဘူးထင္တယ္''ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ စာေရးဆရာဦးေက်ာ္ဝင္းက ရန္ကုန္တုိင္းမ္ကုိ ဖုန္းျဖင့္ေျပာသည္။
ကာခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားယူသြားရင္ျဖင့္ တပ္မေတာ္အတြင္း အေျပာင္း အလဲမ်ား မ်ားစြာျဖစ္လာႏုိင္မည့္အေၾကာင္းကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး တြက္ဆမႈေတြ ရွိေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ဦးရဲေအာင္၏ သေဘာအရေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ သိပ္ၿပီးေျပာင္း လဲသြားမည္ကို မျမင္မိဟုဆုိပါသည္။ ''ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဟာ တပ္ထဲမွာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြ ရွိတယ္ဆုိေပမယ့္ တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ကြဲလြဲခ်င္ကြဲလြဲမယ္။ ဥပမာ-ဦးခင္ၫြန္႔ ကိစၥမ်ဳိး။ ဒါေပမဲ့ တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးက ဘက္တစ္ဖက္ မွာရွိၿပီး ကြဲလြဲတာမ်ဳိးေတာ့မေတြ႕ရဘူး''ဟု ဦးရဲေအာင္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

တပ္မေတာ္၏ ေယဘုယ်သေဘာကေတာ့ တပ္ခြဲ မွဴးက်ရင္ ဒုတပ္ခြဲမွဴးတက္လာမည္၊ အထက္ေအာက္ သူ႔ ဘာသာစီစဥ္ထားၿပီးသားျဖစ္သည္။ အလားတူ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေျပာင္းရင္လည္း ေနာက္ထပ္ တစ္ေယာက္က လ်ာထားၿပီးသားျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္တက္လာမည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ သေဘာထားေပ်ာ့ ေပ်ာင္းသူ၊ စိတ္ရွည္သူမ်ဳိးျဖစ္လွ်င္ ပံုစံတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထုိႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္ စိတ္လုိက္မာန္ပါလုပ္တတ္၊ ေဒါသ ႀကီးသူမ်ိဳးတက္လာရင္ေတာ့ ထစ္ခနဲရွိ လက္ပါတတ္ၿပီး တားဆီးရခက္ခဲႏုိင္သည္။

ထုိသုိ႔လူကိုအေျခခံေသာ ေျပာင္းလဲမႈအျပင္ မူဝါဒ ပုိင္းဆုိင္ရာတြင္လည္း ျပႆနာသည္။ ''ဘယ္သူတက္ တက္၊ ဘယ္ေလာက္သေဘာေကာင္းတဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ရွိေန တဲ့မူေဘာင္ထဲကကုိေတာ့ ေက်ာ္လုိ႔မရဘူး''ဟု ဦးကုိကိုႀကီး ကယူဆသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအတြက္၊ ႏုိင္ငံ ေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ စစ္တပ္သာအဓိကပင္မေက်ာ ႐ုိးျဖစ္ရမည္ဆုိၿပီးေတာ့ စစ္တပ္သာအဓိက၊ စစ္တပ္သာ အေျခခံဆုိေသာ အယူအဆမ်ဳိးျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။
''အဲဒါႀကီးကုိ ေတာ္ေတာ္ေျပာင္းယူရလိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံ ေတာ္လံုၿခံဳေရးဟာ စစ္တပ္တစ္ခုတည္း တာဝန္ရွိတာမ ဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံသားတုိင္း တစ္ဦးခ်င္းစီမွာ တာဝန္ရွိတယ္။ တကယ္လုိ႔ စစ္တပ္နဲ႔မလံုေလာက္လုိ႔ လုိအပ္လာၿပီဆုိရင္ ႏုိင္ငံသားေတြအားလံုးက လံုၿခံဳေရးတာဝန္ကုိ ဝင္ယူၾက မွာပဲ''ဟု ဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာသည္။

''စစ္တပ္မွစစ္တပ္ဆိုတဲ့အယူအဆႀကီး၊ တုိင္းျပည္ေခ်ာက္ထဲက်ဖုိ႔လက္တစ္လံုးအလုိမွာ အၿမဲတမ္းကယ္ တင္ခဲ့ရတဲ့ စစ္တပ္ႀကီးဆုိတာမ်ဳိး အယူအဆႀကီးနဲ႔ စစ္ တပ္ကုိတည္ေဆာက္ထားတာကေတာ့ ေရရွည္မွာ ေဆြးေႏြးယူရမယ့္ကိစၥတစ္ခုပဲ''ဟု ¤င္းက ဆက္ေျပာသည္။ ထိုအခ်က္ကုိအမွန္ဟု လက္ခံေနသေရြ႕ေတာ့ တပ္မေတာ္ တြင္လည္း မည္သူတက္လာသည္ျဖစ္ေစ အဆုိပါမူေဘာင္ တြင္ ပိတ္မိေနဦးမည္ ဟု ဦးကုိကုိႀကီးက ဆုိသည္။

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျပာင္းအလဲ အားလံုးသည္ ယခင္စစ္အစုိးရကေန စနစ္တက်ခ်ထား ေပးခဲ့သည့္ ပံုစံခြက္ျဖင့္သာ သြားေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးကုိကိုႀကီးက သူ႔ယံုၾကည္ခ်က္ကုိ ယခုလုိပဲေျပာပါသည္။
''ဘယ္သူက သမၼတအျဖစ္၊ ဘယ္သူက လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္၊ ဘယ္သူက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္၊ ဘယ္သူက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အျဖစ္ အစရွိ သျဖင့္ အားလံုးကုိ ျဖန္႔ၿပီးစီမံခဲ့တာ''။
ဆုိေတာ့ လက္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ဘယ္ေလာက္ ပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်င္သည္ဟု ေျပာသည္ျဖစ္ေစ အကန္႔ အသတ္မ်ားရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ကေန အရပ္ ဘက္ကုိ ေျပာင္းလုိက္သည္ဆုိေသာ္လည္း သူတုိ႔၏အထက္ ေအာက္ စီးဆင္းမႈပံုစံမ်ား၊ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ ငဲ့ကြက္ရသည့္ ပံုစံမ်ားသည္ ယခင္စစ္အစုိးရ၏ ပံုစံအတုိင္း ပဲျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္စစ္အစုိးရ၏ ပံုစံခြက္သည္ အေရးပါေသာႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အင္အားစုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္မ်ား၏ သေဘာဆႏၵကုိေတာ့ မထင္ဟပ္ခဲ့ဟု ဦးကုိ ကိုႀကီးက သံုးသပ္သည္။

''ျပည္သူေတြယံုၾကည္ကုိးစားတဲ့၊ ျပည္သူေတြနဲ႔ တစ္သားတည္းျဖစ္တဲ့ တပ္မေတာ္ျဖစ္ဖုိ႔ဆုိရင္ အရင္က တစ္ဖက္သတ္လုပ္ထားတဲ့ကိစၥကုိ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေျပာင္း ယူရမယ္။ ျပည္သူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလာတဲ့ဘက္ကုိ တျဖည္း ျဖည္းခ်င္းေျပာင္းယူမွသာ သူတို႔ရည္မွန္းတဲ့ ျပည္သူ႔တပ္ မေတာ္ဆုိတာျဖစ္လာမွာပါ''ဟု ဦးကုိကုိႀကီးက ဆုိသည္။

ဘယ္သူေတြ အႀကီးအကဲလုပ္ၾကမလဲ

ျပည္သူလူထုဆႏၵရွိလွ်င္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဆက္လုပ္ဖို႔စဥ္းစားမည္ဟု ဆုိသည္။ အတုိက္အခံေခါင္း ေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း တုိင္းျပည္ကုိ အမွန္တကယ္ေျပာင္းဖုိ႔ဆိုရင္ အာဏာရွိဖုိ႔လုိအပ္သည္။

သူကုိယ္တုိင္လည္း သမၼတျဖစ္ခ်င္သည္ဟု အတိအလင္း ထုတ္ေျပာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ လက္ရွိျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကလည္း သမၼတျဖစ္ခ်င္ေၾကာင္း ေျပာထား ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မင္းေအာင္ လိႈင္သည္လည္း သမၼတသို႔မဟုတ္ ဒုသမၼတတစ္ေယာက္ျဖစ္ လာႏုိင္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးေလာကအသုိင္းအဝုိင္းတြင္ ထင္ေၾကးေပးမႈမ်ားရွိလာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကေတာ့ တရားဝင္ထုတ္ေျပာျခင္း မရွိ ေသးပါ။
သူရဦးေရႊမန္းကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အားေကာင္း ေမာင္းသန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်င္သည့္ပံုစံမ်ဳိးကုိ အေပၚယံ ၾကည့္လွ်င္ ျမင္ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အတြင္းပုိင္းအႏွစ္ သာရကုိၾကည့္ရင္ေတာ့ ''သူလဲ မေျပာင္းေသးပါဘူး။ တ ကယ္ကုိ အေရးႀကီးတဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးေတြကုိေတာ့ သူလဲမျပ ႒ာန္းႏုိင္ေသးဘူး။ ဥပေဒျပ႒ာန္းရတာက လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းရတာေလ။ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီတဲ့ဥပေဒေတြျပ ႒ာန္းခဲ့ရင္လဲ လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္တာမ်ဳိး၊ ေဆြးေႏြးတာ မ်ဳိးမျမင္ေတြ႕ရဘူး''ဟု ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕မွ ဦးရဲေအာင္ကေျပာသည္။
လက္ရွိႏုိင္ငံတကာ၏ ျမင္ကြင္းတြင္မူ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရျဖင့္ ျပသေနျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္သည့္အေန အထားတြင္ ရွိေနသည္။

၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလလြန္တြင္ ဦးသိန္းစိန္ဆက္ရွိဖို႔မရွိဖုိ႔ဆုိတာကေတာ့ သူ႔က်န္းမာေရးအေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။
''ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အားလံုးကျမင္ေနၾကတာ ေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ပဲ သမၼတျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ျမင္ေနၾကပါ တယ္။ နီးလဲနီးစပ္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲ သြားရင္ေတာ့ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ပါေသး တယ္''ဟု ဦးရဲေအာင္က ဆုိသည္။
အထက္တြင္ သတင္းစာဆရာ ဘာေတးလင္တ္နာ ဆုိထားသည့္အတုိင္း သူရဦးေရႊမန္းကုိယ္တုိင္က ဗုိလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကုိ ဒုသမၼတတစ္ဦးျဖစ္လာ လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနျခင္းသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လိႈင္အတြက္ သမၼတသို႔မဟုတ္ ဒုသမၼတျဖစ္ႏုိင္ သည္ဆုိေသာသတင္းမ်ားကုိ ပုိၿပီးအသက္ဝင္ေစပါသည္။

ကာခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္

လက္ရွိတပ္မေတာ္၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တစ္ေယာက္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအ ခင္းအက်င္းထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ရင္ေတာင္ အစုိးရေဖာ္ ေဆာင္ေနသည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနကုိ ေျပာင္းလဲေစမည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားမရွိႏုိင္ဟု ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕မွ ဦးရဲေအာင္က ဆုိသည္။

''အေပၚစီးက ကစားေနတဲ့သူေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ဘယ္ေလာက္အထိလုိခ်င္လဲဆုိတဲ့ အေပၚမွာပဲ မူတည္ ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိ အခြင့္အေရးေပးမလဲ၊ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ တုိင္းရင္းသား ေတြယံုၾကည္ေအာင္ ဘယ္ေလာက္ အထိေျပာင္းလဲေပး မလဲဆုိတဲ့အခ်က္ေတြေပၚမွာပဲ မူတည္ေနပါလိမ့္မယ္''ဟု ¤င္းက ေဟာကိန္းထုတ္သည္။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးတူ ညီမႈမ်ားကို ရွာေဖြသင့္ေၾကာင္းကုိ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္ဦးကုိကုိႀကီးက ယခုလုိတုိက္တြန္းသည္။

''ဘာကုိစုိးရိမ္သလဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာ၊ စစ္ တပ္ဘက္က ဘာကုိစုိးရိမ္လုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရတာျဖစ္တယ္။ ဘာကုိ စုိးရိမ္လုိ႔ ဒါကုိေတာ့ မလုိက္ေလ်ာႏုိင္ဘူးဆုိတာ ကုိ မွ်ေဝဖုိ႔လုိတယ္''။
သုိ႔မွသာ သေဘာမတူျခင္းသည္ ျပႆနာမဟုတ္ ေတာ့ဘဲ ''ေၾသာ္...ဒါေၾကာင့္ သူမလုိက္ေလ်ာႏုိင္တာပဲ ဆုိၿပီး တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္နားလည္မႈေတြ ပထမအဆင့္မွာရလာလိမ့္မယ္''ဟု သူကယူဆသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္တြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ ယခင္ေတြးပံုေခၚပံုမ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖုိ႔လိုသည္ဟု ဦးကုိကိုႀကီးက တုိက္တြန္းသည္။

၂ဝ၁၅လြန္ကာလျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသစ္ ဘာျဖစ္မလဲ

အဆုိပါေမးခြန္းသည္ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္မတုိင္ခင္ ၂ဝ၁၄ ႏွင့္၂ဝ၁၅အၾကား ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္မွာ ဘာေတြျဖစ္ မလဲဆုိတဲ့အေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူစာေရးဆရာဦးေက်ာ္ဝင္းကဆုိသည္။ ''ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္မွာ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွစ္ခုက ထိပ္တုိက္ျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ အခုမွ ေမြးျမဴယူရတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈအသစ္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အရာ ေတြ ၾကားထဲမွာ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အသစ္ေပါ့။ အစဥ္အလာစြဲကုိင္ေနတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈက်ေတာ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ဆိုရင္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ၿပီး အျပန္အလွန္ ဖယ္ထုတ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု။ ဒီႏွစ္ခု ဘယ္ ဟာ အေပၚစီးရသြားမလဲဆုိတာပဲ။ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈက အေပၚစီးရသြားရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၂ဝ၁၅ေရြးေကာက္ ပြဲမတုိင္မီ ျဖစ္ခ်င္သလုိျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ ေစာေစာက ေျပာတဲ့ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈ၊ ဒီမုိကေရစီ၊ ဒီမုိကရက္တစ္ ယဥ္ ေက်းမႈက အေပၚစီးရသြားရင္ေတာ့ အေျခအေနေကာင္း မွာပဲ''ဟု ဆရာေက်ာ္ဝင္းက ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ကာလ ကုိ ေဟာကိန္းထုတ္သည္။

''အစဥ္အလာစြဲကုိင္ေနတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈႀကီး အေပၚ စီးရေနသေရြ႕ ျမန္မာျပည္ဘယ္ေတာ့မွ အဆင္ေျပမွာမ ဟုတ္ဘူး။ ေကာင္းမွာမဟုတ္ဘူး။ အျပန္အလွန္ ေစ့စပ္ညိႇ ႏႈိင္းတဲ့ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားမွ အနာဂတ္ကေတာ့ ေကာင္း မွာ''ဟု သူက ယံုၾကည္ေနသည္။

၂ဝ၁၅ခုႏွစ္အလြန္ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၂ဝ၁ဝေရြးေကာက္ပြဲထက္ေတာ့ အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္သည္ဟု ဦးကုိကုိႀကီးက တြက္ဆ သည္။ ''ႀကံ့ခုိင္ေရးအေနနဲ႔ အရင္က ၂ဝ၁ဝရလဒ္မ်ဳိး ေမွ်ာ္ လင့္လုိ႔မရႏုိင္ဘူး။ အင္န္အယ္လ္ဒီလဲ ရာခုိင္ႏႈန္းေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ေနရႏုိင္တယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ ေနာက္ တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြက တုိင္းရင္းသားပါတီေတြရဲ႕ အခန္းကကလဲ ဒီထက္ပုိၿပီးတက္လာလိမ့္မယ္။ ဒါက သမား႐ုိးက်ခန္႔မွန္း ပံုစံပဲ''ဟု သူကဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ကာလမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားကို စနစ္တက်လုပ္ ေနသည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ားကုိ သူက ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးပံုသဏၭာန္ဆန္သည့္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးရဲ ဝန္ထမ္း မ်ားရွိေနပါလ်က္ႏွင့္ အထက္အမိန္႔မရဟုဆုိကာ လက္ပုိက္ ၾကည့္ေနသည့္အျဖစ္မ်ဳိးသည္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုိင္တြယ္သင့္သည္ဟု ဦးကုိကုိႀကီး က ယခုလိုေထာက္ျပသည္။

''ဆႏၵျပတာတုိ႔၊ သပိတ္ၿဖိဳခြဲတဲ့အခ်ိန္ေတြ တုန္း ကဆုိရင္ သိပ္ျမန္တာပဲ။ ဒီကိစၥေတြက်မွ ဘာျဖစ္လုိ႔မထိန္း ႏုိင္ရတာလဲ။ ဒါဟာပံုသဏၭာန္မမွန္ဘူး။ ဘယ္သူပဲလုပ္ လုပ္၊ ရာဇဝတ္မႈသည္ရာဇဝတ္မႈပဲ''။ ဆုိလုိသည္က လာ မည့္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာမျဖစ္ေအာင္လုိ႔ ယင္းသို႔ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိေတာ့ သတိျပဳ ေရွာင္ရွားဖုိ႔လုိသည္ဟု ဆုိသည္။ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမုိ ကေရစီစနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းလုိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အျပန္ အလွန္ယံုၾကည္မႈသည္ အေရးႀကီးလာသည္။

ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ယူဖုိ႔၊ အတိတ္ကအစြဲေတြမွ ေဖာက္ထြက္ဖို႔

ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအ သစ္အတြက္ဆုိရင္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုတည္းျဖင့္ မလံု ေလာက္ေတာ့ဘဲ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈမ်ဳိးလုိအပ္ သည္။ ''ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ကုိးဆယ့္ေျခာက္ပါးေဆးမ ဟုတ္ဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုတည္းနဲ႔ မလံုေလာက္ဘူး။ အေရးပါတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြၾကားထဲမွာ ယံုၾကည္မႈရ ေအာင္ ႀကိဳးစားတာသည္ အေျဖပဲ''ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္သူ ဦးကုိကုိႀကီးက ဆုိပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တုိင္းျပည္ ၏ အေရးပါေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား အခ်င္းခ်င္းထိေတြ႕၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုိအပ္လာသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အခ်ိန္၏ေရြ႕လ်ားမႈအရ မ်ဳိး ဆက္မ်ားေျပာင္းလဲေနသည္။ ယခင္တုန္းက ပစ္ခဲ့၊ သတ္ခဲ့၊ ဖမ္းခဲ့၊ ဆီးခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္၏ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ တပ္မေတာ္တြင္ မရွိေတာ့။ ေနာက္မ်ဳိးဆက္မ်ား တက္လာေနသည္။

''ဒီမ်ဳိးဆက္ဟာ သူကုိယ္တုိင္မက်ဴးလြန္ခဲ့ရေသာ သမုိင္းေၾ<ြကးေတြ၊ သမုိင္းအေမြေတြကုိ ဆက္ခံေနရတယ္။ ဆက္ခံေနရတဲ့ အေျခအေနမွာ ပံုမွန္အေျခအေနကုိ ေရာက္ဖုိ႔အတြက္ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၾကားထဲမွာ ေႏြးေထြးတဲ့၊ ေလးစားတဲ့ ယံုၾကည္မႈမ်ဳိးရဖုိ႔၊ တုိင္းရင္းသား ေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔၊ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ လူမ်ားစုဗမာ ေတြနဲ႔ ယံုၾကည္မႈေလးစားမႈျပန္ရဖုိ႔ဆုိရင္ ကုိယ္မက်ဴး လြန္ခဲ့ရတဲ့အေမြေတြအားလံုးကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မ်ဳိးဆက္ ေတြက ဆက္ခံေနရတယ္။ ဒါကုိ ေဖာက္ထြက္ဖုိ႔လုိၿပီ''ဟု ဦးကုိကုိႀကီးက ေထာက္ျပသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစ ၂ဝဝ၈ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ တပ္မေတာ္အတြက္ အာဏာ ကုိအျပည့္အဝအာမခံေပးထားသည္ဟု ဆြီဒင္ႏုိင္ငံသား ျမန္မာအေရးကြၽမ္းက်င္သူကယူဆသည္။ လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အင္န္အယ္လ္ဒီအေနျဖင့္ ႀကံ့ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာပုိရခဲ့ရင္ပင္ အေရး ပါတဲ့ေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိးကုိ ျမင္ေတြ႕ရမည္မဟုတ္ဟု သူက ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။

''အစုိးရကုိ စစ္တပ္ကလူေတြကပဲ လႊမ္းမုိးၿမဲ ဆက္ ၿပီး ခ်ဳပ္ကုိင္ထားပါလိမ့္မယ္။ ယေန႔ဝန္ႀကီးအမ်ားစုက လဲ စစ္တပ္အရာရွိေတြပါပဲ။ ၂ဝ၁၅ေနာက္ပုိင္းလဲ ဒီလုိပဲ ဆက္ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္''။

ႏွင္းကို ၊ မင္းေအာင္ခုိင္
Yangon Media Group