လယ္ေျမေတြကို တပ္မ ၁၁၆ နဲ႔ ၁၁၉ က သိမး္ယူၿပီး ငါးေမြးျမဴေရးကန္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့အတြက္ မူလပိုင္ရွင္ေတြက ငါးကန္ထဲကေရေတြ ေဖာက္ထုတ္ (ရုပ္/သံ)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/02/2014 05:47:00 AM

မတၱရာၿမိဳ႕ အတြင္းက ေက်းရြာအခ်ိဳ႕ရဲ႕ လယ္ေျမေတြကို တပ္မ ၁၁၆ နဲ႔ ၁၁၉ က သိမး္ယူၿပီး ငါးေမြးျမဴေရးကန္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့အတြက္ မူလပိုင္ရွင္ေတြက ငါးကန္ထဲကေရေတြ ေဖာက္ထုတ္ပစ္လိုက္ၾကပါတယ္။ ေဒၚခင္မင္းေဇာ ္သတင္းေပးပို႔ ထားပါတယ္။ ရိုက္ကူး စူပါ