တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ မၾကာခင္ခ်ဳပ္ဆုိနိုင္ေတာ့မယ္လုိ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/02/2014 06:57:00 AM


မၾကာေတာ့မယ့္အခ်ိန္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာနဲ႔ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း ဒီေန႔ မနက္ပိုင္းက ေရဒီယိုကေနတဆင့္ လစဥ္ေျပာၾကားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမိန္႔ခြန္းမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မိန္႔ခြန္းထဲမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပေဆြးေႏြးဖို႔ အစိုးရက ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း အခုလိုေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

"နွစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္းနွင့္ အေသးစိတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေပၚထြက္လာတဲ့ ရလာဒ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အဆင့္တစ္ဆင့္တက္ျခင္းလို႔ ရႈျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီရလာဒ္မ်ားကို အေျခခံၿပီး မ်ားမၾကာမီကာလမွာ တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရမွာျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားကို က်ေနာ္ကတိျပဳ ေျပာၾကားထားတဲ့အတိုင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို နိုင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာနိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္၊ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္နိုင္ဖုိ႔ လိုအပ္တဲ့ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္"

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔ကေန ၈ ရက္ေန႔အထိ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔နဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းတစ္ခု ရရွိေရးအတြက္ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ကိုယ္စားျပဳတဲ့အဖြဲ႔က ႏွစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေက်အလည္ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ေျပာၾကားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရခုိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးဖို႔အတြက္ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔အတူ အေရးေပၚ ေပါင္းစပ္ညွုိႏွုိုင္းေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး အဲ့ဒီအဖဲြ႔ ဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

RFA Burmese