ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးႏွင့္ ေၾကးမုံ သတင္းေထာက္ဟု ဆုိသူတုိ႔မွာ သႀကၤန္ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲအား ပ်က္စီးေအာင္လုပ္ခဲ့၍ အေရးယူေပးပါရန္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/02/2014 01:55:00 PM

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရုိင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ၁၃၇၅ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးတင္ေအာင္ထြန္းတို႔က ဝါသနာအရ သီခ်င္းဆိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ ၄င္း၏အာဏာကို အသုံးျပဳကာ ေန႔စဥ္စင္ေပၚတက္ကာ လူငယ္မ်ားအား စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေအာင္ သီခ်င္းမ်ား ေန႔စဥ္ သီဆိုျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေၾကးမုံသတင္းေထာက္ဟု ဆုိသူ

၂။ ေႀကးမုံသတင္းေထာက္ဟုဆိုေသာ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္မွ သတင္းေထာက္ တစ္ဦးသည္လည္း  ျပည္သူမ်ားအား စိတ္္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစေအာင္ စင္ေပၚတက္ ဓာတ္ပုံရုိက္ျခင္းသည္ မည္သုိ႔မွ် ႀကည့္လို႔မရေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေႀကာင္း သိရွိရပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးအား အာဏာျပျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို စိတ္အေႏွာက္အယွကျ္ဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ရိုးရာ သႀကၤန္ကို အသုံးျခင္း ျပဳလုပ္သူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ အေနျဖင့္ ေႏွာက္ေနာင္ မည္ကဲ့သုိ႔ မျပဳလုပ္ရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေႀကာင္း သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူ/ျပည္သားမ်ားက တင္ျပထားရွိေႀကာင္း သိရွိ ရပါသည္။

Ygn News (www.YgnNews.com)