လူမႈကြန္ယက္ရွိ ဓာတ္ပံုမ်ားအား လူတိုင္းမႏွစ္သက္ရျခင္း၏ အေၾကာင္း ၂၅ ခ်က္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/02/2014 06:53:00 PM
အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ဓာတ္ပံုမ်ား ေ၀မွ်ျခင္းဟာ ယေန႔ေခတ္မွာ အရမ္းကို ေခတ္စားလာပါတယ္။ လူတိုင္းဟာ မေျပာပေလာက္တဲ့အရာေတြနဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို လူမႈကြန္ယက္ေတြမွာ မ်ားစြာ ေ၀မွ်လာၾကပါတယ္။

မိမိတို႔သတိထားရမွာက လူမႈကြန္ယက္ႀကီးတစ္ခုလံုးဟာ ရႈပ္ေထြးေပြလီေနတဲ့ ဓာတ္ပံုမ်ားနဲ႕ တျဖည္းျဖည္း ရႈပ္ေထြးလာေနတယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဒါေတြဟာ အမွန္တကယ္ေတာ့ အြန္လိုင္းမွာ ေ၀မွ်ဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ သင္တို႔အေနနဲ႕ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားနဲ႕ ရိုက္ကူးထားတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြကို ေရွာင္ရွားၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

၁။ ယခင္က အျပင္ကို တစ္ခါမွ မထြက္ဘူးသူမ်ား ရိုက္ကူးထားေသာဓာတ္ပံုမ်ား
၂။ ရာသီဥတုအေျခအေနကို Screenshot ရိုက္ကူးထားတဲ့ ဓာတ္ပံုမ်ား
၃။ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ဓာတ္ပံုမ်ား
၄။ ဘ၀ကို အေလ့အက်င့္တစ္ခုဟု နားလည္ယူဆသည့္ဓာတ္ပံုမ်ား
၅။ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္မႈ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား
၆။ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည့္ အစားအစာမ်ားကို ရိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား
၇။ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ဗီြဒီယိုမ်ား
၈။ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမဆို ရုိက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား
၉။ အေၾကာင္းမရွိဘဲ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ရိုက္ကူးသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား
၁၀။ အစားအေသာက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျမင္မလွသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ား
၁၁။ မိမိအစားအေသာက္စားေသာက္သည္ကို ျပန္လည္ ရိုက္ကူးထားသည့္ပံုမ်ား
၁၂။ အစားအေသာက္စားသံုးၿပီးေနာက္ ၎စားကၽြင္းစားက်န္မ်ားကို ရိုက္ကူးထားသည့္ပံုမ်ား
၁၃။ စကားလံုးတစ္ေထာင္ေလာက္ပင္ တန္ဖိုးမရွိသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား
၁၄။ ညစ္ပတ္သည့္ ပန္းကန္မ်ားကို ရိုက္ကူးထားသည့္ပံုမ်ား
၁၅။ မိမိကိုယ္ကို အဆက္မျပတ္ ရိုက္ကူးထားသည့္ ပံုမ်ား
၁၆။ ေလယာဥ္ေပၚမွ ေလယာဥ္ေတာင္ပံကို ရိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား
၁၇။ ေလယာဥ္ျပတင္းေပါက္ကို ရိုက္ကူးထားသည့္ဓာတ္ပံုမ်ား
၁၈။ ေကာင္းကင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား
၁၉။ ေမြးျမဴထားသည့္ေခြးအား ရိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား
၂၀။ ဓာတ္ပံုတစ္ခုတည္းတြင္ ပံုစံသံုးမ်ိဳးျဖင့္ ရိုက္ကူးထားသည့္ ပံုမ်ား
၂၁။ PicStitch Application ကို လံုး၀နားမလည္ဘဲ ရိုက္ကူးသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား
၂၂။ မိမိ မည္သည့္ သီခ်င္းနားေထာင္ေနသည္ကို ရိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား
၂၃။ မိမိ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ေရာက္ရွိကာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည္ကို တစ္ပါးသူသိလို၍ တင္သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား
၂၄။ ပ်င္းစရာေကာင္းသည့္ Text မက္ေဆ့မ်ား
၂၅။ ႏႈတ္ခမ္းစူကာ ရိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား
ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ဆက္ေပးလိုက္ရပါတယ္။

MOI