အရွိန္ျမင့္တက္လာေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/02/2014 12:03:00 PMလက္ဖက္ရြက္မ်ားကုိ ေနလွန္းအေျခာက္ခံေနသည့္ တုိင္းရင္းသား ကေလးငယ္တစ္ဦး အားေတြ႕ရစဥ္

‘‘ခင္ဗ်ားတို႔ႏုိင္ငံမွာ သူပုန္ရွိသလားဗ်’’

ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ေနေသာ လက္ဖက္ ေတာင္သူႀကီးက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကို ေတြ႕ေတြ႕ခ်င္း ေမးေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔က  ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္တန္းေတြ ေပၚက ပေလာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သူပုန္ေတြကို ေရာ၊ အစိုးရစစ္သားေတြကိုပါ ေကာင္းေကာင္း သိပါသည္။ ႏွစ္ ဖက္စလံုးက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ  ၾကာေအာင္သူတုိ႔ရြာကိုလာၿပီး ဆက္ေၾကးေကာက္ျခင္း၊ ရိကၡာ ေတာင္းျခင္း၊ တပ္သားသစ္စု ေဆာင္းျခင္းတို႔ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက သည္။ လူငယ္ေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြႏွင့္ ကေလးေတြကိုပါသူတို႔ တပ္ထဲ    အတင္းအဓမၼဆြဲထည့္ ၾကသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို စကားျပန္ ေပးေသာေကာင္ေလးမွာ စိတ္ လႈပ္ရွားေၾကာက္ရြံ႕ေနပံုရသည္။ သူက ေဒသခံလက္နက္ကိုင္တပ္ ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ ပိုင္းတပ္မေတာ္ (SSAN) ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔၏တိုက္ပြဲမ်ား ကိုႀကံဳဖူးသူျဖစ္သည္။ သူက ျပန္ ေပးဆြဲခံရမွာကိုေၾကာက္သည္။ အရပ္ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္သန္သန္စြမ္းစြမ္းမို႔ ျပန္ေပးဆြဲခံရဖို႔ ပုိမ်ားေၾကာင္း   သူကရွင္းျပသည္။

လက္ဖက္ေတာင္သူႀကီး၏ အေျပာက သူ႔စကားေတြကိုပိုၿပီး ခိုင္မာေသခ်ာေစသည္။ လက္ ဖက္ေတာင္သူႀကီး၏ေျပာၾကား ခ်က္အရ ထုိေနရာမွာေနာက္ဆံုး တုိက္ပြဲျဖစ္ခဲ့တာ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ရက္ေလာက္ကဟုဆိုသည္။ သူ က ေျမာက္ဘက္တစ္ေနရာကို လက္ညႇိဳးထုိးျပသည္။ ထုိေနရာ ေတာင္ကုန္းထိပ္မွာ ညေနဆည္း ဆာေနေရာင္ျခည္က ဝါးပင္ေတြ ႏွင့္ လက္ဖက္ခင္းေပၚျဖာက်ၿပီး ေတာမီးခုိးေတြအူေနသည္။ သူ၏ ကြၽန္းအိမ္ျပတင္းေပါက္ကေန မီးခိုးေတြကိုျမင္ခဲ့ရၿပီး ေမာ္တာ ေသနတ္ပစ္ခတ္သံေတြကိုလည္း ၾကားခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္တိုက္ပြဲစျဖစ္ခဲ့ သည္ကိုေတာ့သူမသိ။ သို႔ေသာ္ သူ႔အတြက္ေတာ့ သတင္းဆိုးပဲ ျဖစ္သည္။

လက္ဖက္ေတြက ခူးရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီး စစ္သားမ်ား သြားလာလႈပ္ရွားေနပါက လက္ ဖက္ခူးမည့္ လုပ္သားရွာရန္ခက္ လိမ့္မည္။

တိုက္ပြဲက ရြာ၏စာသင္ ေက်ာင္းအေနာက္က နတ္ကြန္း ကိုပါဖ်က္ဆီးသြားသည္။ နတ္ ကြန္းတြင္ ေခါင္းအုံုး၊ ေစာင္မ်ား ျဖင့္ ေသခ်ာျပဳလုပ္ထားေသာ အိပ္ရာႏွစ္ခုရွိသည္။ ရြာကိုေစာင့္ ေရွာက္သည့္အေစာင့္နတ္မ်ား နားေနရန္ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။ နတ္ကြန္းအျပင္ ဘက္ တြင္ အစိမ္းေရာင္ႏွင့္ လိေမၼာ္ ေရာင္ေတာက္ေတာက္ေဆးျခယ္ ထားေသာ သစ္သားျဖင့္လုပ္ထား သည့္ ေသနတ္မ်ားကိုခ်ိတ္ထား သည္။   ျမန္မာႏိုင္ငံက အျခား လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားတပ္ မ်ားကဲ့သို႔ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္း တပ္ မေတာ္ကလည္း ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ ညီထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ား တစ္ရာ ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စစ္စခန္းငါးခုဆံုး႐ံႈးခဲ့သည္ဟု ၎တို႔ကေျပာ ၾကားသည္။

ဧၿပီလအေစာက   တုိက္ပြဲ မ်ားျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေျမာက္ပိုင္းအစြန္ေနရာမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕အနီး ဝန္းက်င္ လက္ဖက္စိုက္ရာ ေတာင္ကုန္းမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းပါ ေသးသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္းထိေနသည့္ ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ကခ်င္ ျပည္နယ္တို႔မွာ ကခ်င္လြတ္ ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ေကအိုင္ ေအႏွင့္ ပေလာင္အမ်ဳိးသား လြတ္ ေျမာက္ေရးတပ္ မေတာ္ (TNLA)တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ထုိလက္ နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕ ႏွစ္ခုမွာ လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိသည့္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္၏။ ၂၀၁၁ တြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ေကအုိင္ ေအအၾကား ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးခ်ဳိးေဖာက္ပ်က္ ျပယ္ခဲ့သည္။      ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာအစိုးရက၂၀၁၂ တြင္ ေကအုိင္ေအႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း အစိုးရ စစ္သားတစ္ေထာင္ေက်ာ္    က်ဆံုး ခဲ့သည္ဟုေျပာၾကားသည္။ အခ်ဳိ႕သတင္းမ်ားအရ အက်အဆံုး စာရင္းက ထုိအေရအတြက္ထက္ပိုမ်ားသည္ဟုဆိုသည္။

ေနာက္ဆံုးတိုက္ပြဲမ်ားမွာ ကုလသမဂၢ၊ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ပူးေပါင္းျပဳ လုပ္ခဲ့ေသာ ဧၿပီလအေစာပိုင္းက သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမႈမ်ား ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည္။ သန္း ေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမႈမ်ားကို ရွမ္း၊ကခ်င္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ဇြန္လအထိဆက္လုပ္သြားရန္ရက္တိုးထားသည္။လက္နက္ ကိုင္တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား ႀကီးစိုးသည့္ေက်းရြာမ်ားသို႔ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံသူ မ်ားသြားႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရ က စစ္တပ္မ်ားအႀကီးအက်ယ္ ခ်ထားသည္။

ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားက အစိုးရအေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာ ရင္းေကာက္ခံမႈသည္ ၎တို႔ပိုင္ သည့္နယ္ကို ခ်ံဳ႕ပစ္ရန္အသံုးခ် မည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။

ဧၿပီလက အထက္တန္းစစ္ တပ္အရာရွိမ်ားကို သယ္ေဆာင္ လာေသာဂ်စ္ကားတစ္စီးသည္ ေကအုိင္ေအစစ္ေဆးေရးဂိတ္ တြင္ မရပ္ခဲ့သျဖင့္ တင္းမာမႈမ်ား အရွိန္ျမင့္လာသည္။ ျမန္မာစစ္ တပ္က ကခ်င္စခန္းမ်ားအေပၚ စစ္ဆင္ေရးျပန္စၿပီး အေရးပါ ေသာလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ ပြားရာတြင္ တပ္သား ၂၂ ဦး က်ဆံုးၿပီး အမ်ားစုမွာ ျမန္မာစစ္ တပ္ကျဖစ္သည္။

TNLA ေခၚ  ပေလာင္အမ်ဳိး သားတပ္မေတာ္ကလည္း ဧၿပီ ၂၃ ရက္တြင္ တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီး ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ားကို ခ်ံဳခို တုိက္ခိုက္ခဲ့ရာ အစိုးရစစ္သား ဆယ္ဦး ေက်ာ္က်ဆံုးသြားသည္ ဟုဆိုသည္။     လတ္တေလာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ရြာသား ၃၀၀ ခန္႔အိမ္ေတြကိုစြန္႔ခြာေျပးရၿပီး အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီး တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ပိတ္မိေန သည္။ အစာေရစာ၊ ေဆးဝါးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လည္းမရွိပါ။ သူတို႔က ၂၀၁၁ အပစ္အခတ္ရပ္စဲကတည္းက ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္တစ္သိန္းခန္႔ႏွင့္ သြားပူးေပါင္းၾကသည္။ ရွမ္းျပည္ နယ္ေျမာက္ပိုင္း လား႐ႈိးသုိ႔ ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္လာေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားပိုျပင္းထန္လာသည္။ သူ၏သြယ္ဝုိက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈက အက္စ္အက္စ္ေအအပါအဝင္ ဝတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ မ်ားကို လက္နက္ခ်ရန္ေတာင္းဆုိ ေနသည့္ႏွယ္ျဖစ္သည္။

လား႐ိႈးႏွင့္တစ္ခ်ိန္တည္း ရန္ကုန္တြင္ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ေကအိုင္ေအ ပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု ၁၆ စုပါဝင္သည္။ ထုိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရမလာခဲ့ေခ်။ အစိုးရကေတာ့ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ရည္မွန္းထားသည္မ်ား  ျဖစ္လာမည္ ဟုေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္လည္း ေတာင္တန္း ေဒသမ်ားတြင္လုပ္ေဆာင္ေန သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လုပ္ရပ္ မ်ားက ထုိရည္မွန္းခ်က္ကိုေရာက္ ရန္ အလွမ္းေဝးလွသည္။ ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စစ္တပ္က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကိုစစ္ေဆးရန္ ျမန္မာအစိုးရအား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဧၿပီ ၂၅ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္းက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္တပ္၏တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္  ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏တိုးတက္မႈမ်ား ကို ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးေစလိမ့္မည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

ပေလာင္ေက်းရြာေလးမွ လက္ဖက္ေတာင္သူႀကီးက ေနာက္ထပ္ေရေႏြးၾကမ္းတစ္ခြက္ ကိုငွဲ႕ေပးလိုက္ပါသည္။ သူက ေတာ့ ဘယ္လက္နက္ကိုင္အုပ္စု ကုိမွမႀကိဳက္ပါ။ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္း ခ်မ္းေနလိုသူသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူ႔အိမ္နံရံမွာ ေတာ့ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းတပ္ဖြဲ႕၏ ျပကၡဒိန္ကိုခ်ိတ္ဆြဲထားပါသည္။ ဒါက အာမခံတစ္ခုလိုသေဘာမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ အျခားတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအမ်ားစုလိုပဲ သူက ျမန္မာ ေတြကိုသေဘာမက်ပါ။ ယံုလည္းမယံုၾကည္ပါ။ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လတ္တေလာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားက သူ၏ဗမာလူမ်ဳိးေတြအေပၚ မယံု ၾကည္မႈေတြကို ပိုတုိးလာေစသည္။

(The Economist မဂၢဇင္းပါ Myanmar's simmering insur-gencies ေဆာင္းပါးကို ထားထား ျမင့္ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

Author: ထားထားျမင့္
7Day Daily