နာယကဂုဏ္ႏွင့္မညီသည့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး – ေပးစာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/02/2014 06:04:00 AM


ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဒုိက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အင္းသဇင္ ေက်းရြာအုပ္စု ကုန္း၀ုိင္းႀကီး ေက်းရြာတြင္ ျပည္သူလူထုအား ကူညီရန္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတာ္ေငြျဖင့္ လစာေပး ခန္႔အပ္ထားသည့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္သူ (ဦးထြန္းေနာင္) သည္ နာယကဂုဏ္ႏွင့္ မညီညြတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကိုင္ေနပါသျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား ကူညီရာ မေရာက္သည့္အျပင္ ျပည္သူလူထု (ေက်းရြာ)လူထု တစ္ခုလုံးအား ညႇဥ္းဆဲ သလုိျဖစ္ေနပါ၍ ၎၏ အာဏာအလြဲသုံးစား လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ ကုိယ္က်ဳိး ရွာေနသည္မ်ားကုိ အမွတ္စဥ္တပ္၍ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

၁။ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ေငြအား၊ လူအားႏွင့္ ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ လမ္းမအား ၀ါးလုံးတား၍ ကားတစ္စီးလွ်င္ ၂၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္း၊ လွည္းတစ္စီးလွ်င္ ၅၀၀က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံၿပီး ကုိယ္က်ဳိးရွာျခင္း။

၂။ လယ္ယာေျမ မွတ္ပုံတင္ ျပဳလုပ္ရာ၌ မွတ္ပုံတင္ တစ္ေစာင္လွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္ယူ၍ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ သုံးျခင္း။

၃။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းရြာကုိ ေရေဘးမွ ကာကြယ္ဖုိ႔ဆုိၿပီး တစ္အိမ္ေထာင္ကုိ က်ပ္ ၅၀၀၀၊ ၂၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံထားၿပီး ဘာတစ္ခုမွ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ဘဲ စာရင္းရွင္းျခင္း မျပဳဘဲ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ သုံးထားျခင္း။

၄။ ေက်းရြာျပည္သူမ်ား ခရီးသြားရာ၌လည္းေကာင္း၊ အလုပ္လုပ္ရာ၌လည္းေကာင္း ရပ္ရြာ၏ ေထာက္ခံခ်က္ လုိအပ္လွ်င္ (ဤရြာတြင္ အမွန္ေနထုိင္ေၾကာင္း) ေထာက္ခံခ်က္တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀ ႏႈန္းေပးမွ ေထာက္ခံ ေပးျခင္း။

၅။ အမႈအခင္းျဖစ္၍ ဒဏ္႐ုိက္ထားသည့္ သူမ်ား၏ (ဦးေက်ာ္သန္း ၂၅ ခ်ပ္၊ ဦးေဌးေအာင္သန္း ၅ ခ်ပ္၊ ေဒၚစန္းစန္းတင္ ၅ခ်ပ္၊ ေဒၚမာလာခုိင္ ၅ ခ်ပ္၊ ေဒၚတင့္တင့္ ခုိင္ ၅ ခ်ပ္၊ ကုိေက်ာ္ဇင္လင္း ၅ ခ်ပ္ စ ေသာသူမ်ားႏွင့္ က်န္ရွိသူမ်ား၏) သြပ္ျပားမ်ားအား ၎၏ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ သုံးထားျခင္း။

၆။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနၿပီး ၎ကုိယ္တုိင္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒကုိ ေဖာက္ဖ်က္၍ ၎ပုိင္ လယ္ေျမအား တရားမ၀င္ အုတ္လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ အုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ (၁) ဦးမွတ္ႀကီး၊ (၂)ဦးေဇာ္၀င္း၊ (၃)ဦးေက်ာ္လွမုိး၊ (၄)ဦးၾကည္၀င္း၊ (၅)ဦးေက်ာ္ဦးႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ (၁)ဦးစုိးစုိး၊ (၂)အမည္မသိ) တုိ႔အား တစ္ဆုိင္းလွ်င္ ၂၀၀၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ အုတ္ဖုတ္ရန္ ေနရာ ေရာင္းစားျခင္း။ (ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးပါက ၎၏ လယ္ေျမထဲတြင္ တရားမ၀င္ အုတ္ဖုတ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရပါမည္။)

၇။ ႏုိင္ငံေတာ္က ျပည္သူလူထုအား တန္ဖုိးနည္း ဖုန္းကတ္မ်ားကုိ မဲစနစ္ျဖင့္ ခ်ထားေပးရာ၌ မဲေပါက္သူမ်ားမွာ ၎၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားသာ ျဖစ္ေနျခင္း။

၈။ ေက်းရြာထဲတြင္ ၾကက္၀ုိင္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကုိ တားဆီး အေရးယူျခင္း မျပဳဘဲ အေကာက္ေငြယူၿပီး လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္း။ (၁၆-၁-၂၀၁၄)၊ (၃၁-၁-၂၀၁၄)၊ (၁၃-၂-၂၀၁၄) ေန႔မ်ားတြင္ ဦးတင္ဦး၊ ေဒၚသန္းေငြ ၿခံမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ အာဏာကုိ အလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး က်ဴးလြန္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားကို ကူညီရမည့္အစား ဒုကၡမ်ားသာ ေပးေနသည္ကုိ လယ္ျပင္တြင္ ဆင္သြားသလုိ ထင္ရွားေနပါသျဖင့္ အေရးယူေပးပါရန္ တင္ျပ လုိက္ရပါသည္။

မတရားအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကုိ မခံႏုိင္ၾကေသာ

ကုန္း၀ုိင္းႀကီးေက်းရြာမွ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ား
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္