ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ ေတာနက္ႀကီးမ်ားကို ကယ္ႏိုင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/02/2014 06:54:00 AM

ျမန္မာ့သစ္ေတာ့အတြင္းမွ ဆင္တစ္ေကာင္ (ဓာတ္ပံု-ghvelephant.com)

ႏိုင္ငံက ပြင့္လင္းလာသည့္ ယခုအခါတြင္ မ်ဳိးတုံးလုနီးပါးျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရွားပါးသတၱ၀ါမ်ား မည္သုိ႔ျဖစ္လာၾကမည္နည္း။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ စမစ္ဆုိနီယံ သုေတသနအဖဲြ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာသုေတသနျပဳခဲ့သည္။

ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း စစ္အစိုးရ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွ ေတာေတာင္အမ်ားစုကို သိပၸံ ပညာရွင္မ်ားက စူးစမ္းႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ အေျပာင္းအလဲမ်ား လုံး၀ရပ္တန္႔ေနခဲ့ၿပီး စက္မႈလုပ္ ငန္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မ်ားျဖင့္ ထိေတြ႕ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့သည့္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားသည္ ကမၻာ့ရွားပါးတိရစၧာန္မ်ား (သို႔မဟုတ္) မ်ဳိးတုံးလုသတၱ၀ါမ်ား နားခုိရာ ေနရာအျဖစ္ သတင္းမ်ားထြက္ ေပၚလာရာ အာရွဆင္မ်ား၊ က်ား သစ္၊ က်ားႏွင့္ ၀က္၀ံမ်ားပါ၀င္ သည္ဟု ဆုိသည္။

    ၂၀၁၁ ခုတြင္ အစိုးရသစ္အာ ဏာရၿပီးသည့္ေနာက္ စမစ္ဆိုနီ ယံသိပၸံမွ သုေတသီမ်ား၊ ေဒသခံသိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတာကြၽမ္း သူ လမ္းျပမ်ား၊ ဘီဘီစီ႐ုပ္ရွင္ မွတ္တမ္းအဖဲြ႕၀င္မ်ားက ျမန္မာ့ေတာ႐ုိင္းေဒသအတြင္း ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္လၾကာသြား ေရာက္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အံ့ၾသဖြယ္ရာ  ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို Wild Burma  ႐ုပ္ရွင္မွတ္တမ္း တြင္ သုံးပုိင္းခဲြၿပီး ျပသေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ ခ်က္ကေတာ့ အေနာက္တုိင္း သားေတြအတြက္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံတြင္းက ေန ရာေတြမွာ ပထမဆုံး မွတ္တမ္း ႐ုိက္ကူးႏုိင္ဖို႔ပါ’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ စူးစမ္းေလ့လာေရးအဖဲြ႕၀င္တစ္ ဦးလည္းျဖစ္သူ အမ်ဳိသားသဘာ၀သမုိင္းျပတုိက္၏ ႏုိ႔တုိက္သတၱ၀ါ ဆုိင္ရာ ဌာနမွဴးမစၥတာခရစ္ဟယ္ ဂင္က ေျပာဆုိသည္။ ‘‘အဲဒီေနရာ က ေတာေတာင္ေတြထဲမွာ ဘာ ေတြ ရွိေနသလဲ၊  ဘာေတြက်န္ ေနေသးသလဲဆိုတာ  ကြၽန္ေတာ္ တို႔ သိခ်င္တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိ ေနပါတယ္’’

  ဟယ္ဂင္ႏွင့္ သူ၏ ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး  အဖဲြ႕၀င္မ်ား သည္ လူသူမေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံ ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို စတင္ ေလ့လာစူးစမ္းရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾက ၿပီး ေတာနက္ႀကီးအတြင္း ရွားပါး တိရစၧာန္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ႏုိင္ရန္ ကင္မရာမ်ား ေထာင္ထားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ၏ ၃ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ ေပးထားသည့္ အေျခအေနေအာက္တြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ လုိသည္။  ယင္းအတြက္ ခုိင္မာေသာ သက္ေသမ်ားရရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

သိပၸံပညာရွင္အဖဲြ႕၏ ပထမခရီးတစ္ေထာက္မွာ  အာရွဆင္ မ်ားစြာကို  ရွင္သန္ခြင့္ေပးထား သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ဘက္ ျခမ္းက  ရခုိင္႐ိုးမေတာနက္ႀကီး ျဖစ္သည္။  ေတာ႐ိုင္းဆင္မ်ား ရွိသည္ဆုိသည့္ ေကာလာဟလ မ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း စမစ္ဆိုနီယံမွ မည္သူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္ကမွ မျမင္ေတြ႕ခဲ့ဖူးပါ။ ဆင္ကြၽမ္းက်င္သူႏွင့္ စမစ္ဆိုနီယံ ၏ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ ဇီ၀သိပၸံ သစ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္ခဲ့သူ ခရစ္၀ယ္မာကလည္း ဤအဖဲြ႕ တြင္ ပါ၀င္သည္။ အာရွအေရွ႕ပိုင္း ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ ၾကာ လွည့္လည္ကာ ယင္းဆင္ ႐ုိင္းတုိ႔ကို ရွာေဖြေလ့လာခ့ဲေသာ္ လည္း ထုိေဒသမ်ားတြင္ သူေမွ်ာ္ မွန္းထားသည့္ ဆင္အုပ္ႀကီးမ်ား ကို မေတြ႕ခဲ့ရေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္က ကမၻာ ေပၚရွိ အာရွဆင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရာတြင္ အမဲ လုိက္မုဆိုးမ်ား၏ သတ္ျဖတ္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သလုိ လယ္သမားမ်ား က ၎တို႔၏ လယ္ေျမမ်ားကို ကာကြယ္ရင္း သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၊ စားက်က္ေျမတို႔မွ ေမာင္းထုတ္ခံ ရ၍   ေသေက်ပ်က္စီးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤအခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာျပည္က လူသူ မနီးေတာႀကီးမ်က္မည္းတြင္ ဆင္ အုပ္ႀကီးမ်ား က်န္ရွိေသးေၾကာင္း ကို သက္ေသသာဓက ျပသႏုိင္ ေရးက စူးစမ္းေလ့လာေရးအဖဲြ႕ အတြက္ အလ်င္စလို လုပ္ေဆာင္ ရမည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ လာခဲ့သည္။

 သို႔ေသာ္ ရက္အနည္းငယ္ အတြင္းမွာပင္ သူတုိ႔ႀကိဳးပမ္းရ က်ဳိးနပ္သြားခဲ့သည္။ ရခုိင္႐ိုးမ ေတာႀကီးအတြင္း ဆင္အုပ္ႀကီး ႏွင့္ ၀င္တိုးမိ၍ ျဖစ္သည္။ ဆင္ ေပါက္ေလးမ်ားပါ၀င္သည့္ ဆင္ အုပ္ႀကီးကို  ေတြ႕ရွိလုိက္ျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္  ကမၻာေပၚတြင္ အမွန္တကယ္ ဆင္အေရအတြက္  မ်ားမ်ားစားစား က်န္ရွိေနသည့္ ေနာက္ဆံုးေဒသ  ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

‘‘အာရွဆင္ေတြကို အကာ အကြယ္ေပးဖုိ႔အတြက္ ျမန္မာက အေရးႀကီးတဲ့ ေဒသျဖစ္တယ္’’ ဟု မစၥတာ၀ယ္မာက  ေျပာဆို လုိက္သည္။ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ မ်ားက အလြန္အကြၽံေနာက္ မက် မီ  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ် မွတ္ရန္  အေရးႀကီးလွေၾကာင္း သူက ဆုိသည္။

 အလားတူ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ကိုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခား ေဒသမ်ားတြင္ ရွိလာသည္။ ေဒသခံလမ္းျပမ်ား၏ အကူအညီ ျဖင့္စမစ္ဆိုနီယံ သိပၸံပညာရွင္အဖဲြ႕ႏွင့္ အေပါင္းအပါတုိ႔သည္ ေ၀း လံေခါင္သီေသာ အျခားေတာင္ တန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဆာလုဆီသို႔ ေတာနင္း၀င္ေရာက္ၿပီး ေန၀က္၀ံသားအုပ္ႏွင့္   ရွားပါးေတာ ေၾကာင္ ႏွစ္မ်ဳိးကို ဗီဒီယုိမွတ္တမ္း တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းက ထမံသီေတာတြင္း ႏွစ္ေနရာစလုံး၌ က်ားတိရစၧာန္ မ်ားကို ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ ခဲ့သည္။ သူတို႔၏ ႏွစ္လတာ ခရီး စဥ္ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္   ရွားပါး(သို႔ မဟုတ္) မ်ဳိးတုံးလုျဖစ္ေနသည့္ တိရစၧာန္အမ်ဳိးေပါင္း ၂၇ မ်ဳိးကို မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း မစၥတာဟယ္ဂင္က ဆုိသည္။ ဤ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းၿပီး ျမန္မာသမၼတထံ  အစီ ရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ Wild Burma ထုတ္လႊင့္ ခ်ိန္၌ သူတို႔၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ကို  လူအမ်ားၾကည့္႐ႈႏုိင္ေတာ့ မည္ဟု ဟယ္ဂင္က ေျပာသည္။

ရာစုႏွစ္ထက္၀က္မွ် ျဖစ္ ေပၚေနခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခ အေနမ်ားက တမင္မရည္ရြယ္ေသာ္လည္း ေတာ႐ုိင္းသက္ရွိ သက္မဲ့တုိ႔အေပၚ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။တိရစၧာန္မ်ဳိးကဲြေပါင္းမ်ားစြာက အေႏွာင့္အယွက္မရွိ ေတာနက္အတြင္းရွင္သန္ခြင့္ရခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဤအေျခအေနက သိပ္ၾကာၾကာေတာ့ ခံမည္မဟုတ္ ပါဟု ဟယ္ဂင္က သတိေပးေျပာ ဆုိလုိက္သည္။  သစ္ခုတ္ျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းတုိ႔က သဘာ၀ မွ်တေနေသာ  တိရစၧာန္တုိ႔၏ရွင္သန္ရာစားက်က္ေျမကို ၿခိမ္း ေျခာက္လ်က္ရွိသည္။  ၀င္ေငြ ေကာင္းလွသည့္  ႏုိင္ငံတကာ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ကုန္သြယ္မႈက လည္း တရားမ၀င္ေတာလုိက္မႈ မ်ားကို အားေပးေနသည္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံ ပြင့္လင္းလာ ၿပီးဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲေရး တခ်ဳိ႕ျဖစ္လာတာက အင္မတန္ ေကာင္းပါတယ္’’ ဟု ဟယ္ဂင္က ဆုိသည္။ ‘‘ဒါေပမဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ပဲ ဒါက ျမန္မာ့သဘာ၀ေရေျမနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ေတာ႐ိုင္းဘ၀ေတြအတြက္ အင္မတန္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ  ဒီေဒသေတြကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းနဲ႔ အမွန္တကယ္ အကာအကြယ္ ေပးဖုိ႔ လုပ္ရမယ့္အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။

‘‘ဒီလုိမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့ သူ တို႔တစ္ေတြက သိပ္အၾကာႀကီးခံ ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး’’ ဟု ဟယ္ဂင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

Wild Burma ျမန္မာေတာ ႐ိုင္းတိရစၧာန္အေၾကာင္း အခန္းဆက္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ကို အေမရိကန္အေျခစိုက္စမစ္ဆိုနီယံ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ေမလ ၇ ၊ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၂၁ ရက္တို႔တြင္ ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။

(Smithsonian Magazine ပါ ေဆာင္းပါးရွင္ Kirstin Fawcett ၏ Decades of Political Strife Have Left Myanmar's Jungles Unexplored and Unchartered  ကို ခင္ေမေဇာ္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

Author: ခင္ေမေဇာ္
7DAY DAILY