ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ေလးသန္း ေထာက္ပံ့မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/10/2014 09:56:00 AM
ရန္ကုန္၊ ေမ ၉

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ မိလႅာ အေဆာက္အအုံမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရး၊ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈ ရွိေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစိုးရ ရန္ပုံေငြ (JFPR) မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးသန္းကို အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဘဏ္ (ADB) ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ ေထာက္ပံ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ADB ဘဏ္က ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

၂၀၁၄ ခုမွ စတင္၍ ေလးႏွစ္ၾကာ ျပဳလုပ္မည့္ အဆိုပါ စီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုမွ လူဦးေရ ၁၈,၀၀၀ အတြက္ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈ၊ ကူးစက္ေရာဂါ ျပန္႔ပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး၊ အစိုင္အခဲႏွင့္ အရည္ စြန္႔ပစ္သည့္စနစ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရး၊ ေရစီးဆင္းမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ လမ္းမႀကီးတြင္ ေရလွ်ံျခင္းကို တားဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုမွ ရပ္ကြက္ ေလးခုတြင္ အစိုင္အခဲ စြန္႔ပစ္ရန္အတြက္ ၁၇ ကီလိုမီတာ ရွည္သည့္ ေရႏုတ္ေျမာင္းႏွင့္ အိမ္သာ အလုံး ၂,၀၀၀ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းကို လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕တို႔တြင္ မိလႅာႏွင့္ ေရသန္႔ရွင္းမႈစနစ္ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေရးသည္ လူေနမႈစနစ္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိကက်ၿပီး အဆိုပါ လုပ္ငန္းကို ျပည္သူမ်ားဆီသို႔ တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးေက်းဇူး ေရာက္ရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ုံးမွ အႀကံေပး (Economic and Overseas Development Assistance) Matsuo Hideaki ၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား၍ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ေဖာ္ျပသည္။

စီမံကိန္း ရလဒ္ကို ေရရွည္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရက ၿမိဳ႕႐ြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းၿပီး ရပ္႐ြာျပည္သူမ်ားထံ ေငြေၾကး ေကာက္ခံျခင္း နည္းလမ္း အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

The Voice Weekly