အေျခခံဥပေဒျဖင့္ အာဏာသိမ္းထားျခင္းေလာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/10/2014 06:25:00 PM


  ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ “တိုင္းျပည္ေခ်ာက္ထဲက်ဖို႔ရန္ လက္တစ္လံုးအလို စီမံခ်က္ႀကီး”မ်ားျဖင့္ အာဏာျပန္လည္ သိမ္းယူႏိုင္သည္အထိ ဖန္တီးထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္ . . .

၅၉ (စ) မျပင္ဆင္ေရးလာၿပီ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတမျဖစ္ ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ဖန္တီးေရးဆဲြခဲ့သည္ ဟု ႏိုင္ငံေရးရပ္၀န္းမွ ေ၀ဖန္ လ်က္ရွိေသာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံပါ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ ဆင္ေရး၊ မျပင္ဆင္ေရး ဒိြဟပြားေနမႈအေပၚ ရွင္းလင္း ျပတ္ သားေသာ သေဘာထားတစ္ ရပ္အား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ျပည္သူအမ်ား အျမင္ရွင္းသြားေစရန္ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခု ကို ၂၀၁၄ ေမလ ၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေမလ ၂ရက္က NLD ပါတီမွ ဦး ေဆာင္၍ ၅၉(စ) အပါအ၀င္ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြ ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ ေမလ ၃ ရက္ တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဦးေဆာင္၍ ၅၉ (စ) မျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ဤမတိုင္မီ ၅၉ (စ) မျပင္ဆင္ေရး ေဟာေျပာပဲြ၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးေသာ္ လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၏ ေခါင္း စဥ္ေအာက္တြင္ေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ေခ်။ ေမ လ ၃ ရက္ ၅၉ (စ) မျပင္ဆင္ေရးဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ပဲြကား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ပထမ ဆံုးအႀကိမ္ ဦးစီးျပဳလုပ္ျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။… ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ မည္ကို မလုိလားေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ သေဘာထားအား တုိင္းသိျပည္သိေၾက ညာလိုက္ျခင္းလည္း မည္၏။ လက္ရွိ အစိုးရ၏ ဆင္ေျခေပးေနက် မူအတိုင္း ““ေအာက္ကလုပ္တာ အေပၚကမသိလိုက္ဘူး””ဟုဆုိလွ်င္ မူကား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေအာက္ေျခပိုင္းသည္ ဗဟိုေကာ္မတီအား မထီမဲ့ျမင္၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ကိုယ့္သေဘာ ႏွင့္ ကိုယ္လုပ္ခြင့္ ရွိသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနသည္မွာ ဧကန္ဟုသာဆုိရမည္။ သို႔ေသာ္ အထက္- ေအာက္ စီးဆင္းပုံ ဖဲြ႕စည္းပုံျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီ၏ ဖဲြ႕စည္းပံု႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ နာယကႀကီးမ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ သေဘာထားဟုသာ ယူဆရပါလိမ့္မည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကား ၅၉ (စ)အား ျပင္ဆင္ရန္ အလုိမရွိဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတျဖစ္ခြင့္မေပးႏိုင္ဟု တစ္ႏုိင္ငံလံုး အား တုိင္းသိျပည္သိ ပထမဆံုး ေၾကညာ လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မၾကာမီကာလမ်ားတြင္ ၅၉ (စ) မျပင္ ဆင္ေရး အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဘက္ ေတာ္သားမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိ၍ ျဖစ္သည္။

တုိက္ဆုိင္စြာပင္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္၌ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးၿပီး လူထုေဟာေျပာပဲြမ်ား၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြမ်ား၊ လက္မွတ္ေရးထုိးလႈပ္ရွား မႈမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ မ်ားအား အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္ဆံုးျဖတ္၍ ပထမ ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ NLD ႏွင့္ ၈၈ တုိ႔ ပူးေပါင္း ၿပီး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။

ေမလ ၃ ရက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၏ ၅၉ (စ) မျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ NLD ၏ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားအား တန္ျပန္ အဟန္႔သေဘာေဆာင္ေနသည္ ဟု ႏိုင္ငံေရးရပ္၀န္းက ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခဲ့ၾက သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖဲြ႕စည္း ထားသည္မွာ ႏွစ္၀က္ ခန္႔ရွိ ေနၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္အမ်ားစုပါ၀င္ေသာ ေကာ္မတီမွ မည္သည့္ အခ်က္မ်ားျပင္ဆင္ မည္၊ မည္သည့္ အခ်က္မ်ားမျပင္ဆင္ဟူ၍ တိတိက်က်ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိဘဲ ေကာ္မတီတြင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား လွ်ဳိ႕ ၀ွက္ထားရမည္ဟူ၍ သတင္းမီဒီယာတစ္ခု ၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီ သည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပတြင္ မ်က္ႏွာပန္းလွ႐ံုသက္ သက္ဖဲြ႕စည္းထားေသာေကာ္မတီဟု ဆုိရ မလုိပင္ လက္ရွိ ကာလအထိ ထိေရာက္ ေသာ သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးကား မျမင္ ေတြ႕ရေသးေခ်။ အတိတ္ေမ့ သလိုလို၊ ေရႊ ေပ်ာက္သလိုလုိ လုပ္ေနသည္ဟုပင္ ႏိုင္ငံေရးသုေတသီတစ္ဦးက ဆုိခဲ့သည္။

ထုိသို႔ဆုိလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပည္ သူေတြ ျပင္ခ်င္ေသာ ဆႏ္ၵရွိလွ်င္ ျပင္ဆင္ သင့္ေၾကာင္း အာဏာရျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ အႀကီးအကဲက ဆုိခဲ့ေလသနည္း။ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႀကီးကလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲ တြင္ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္လုိသူ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အမ်ားစုျဖစ္ပါသည္ ဟု ဆိုခဲ့ေလသနည္း။ အမ်ားစုဆုိ သည္မွာ လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ ၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွဦးေဆာင္၍ ဖဲြ႕စည္းပံုမျပင္ ေရး ၅၉(စ)အား ဆႏ္ၵထုတ္ေဖာ္ပဲြမ်ားလုပ္ ေနသည္ဆုိလွ်င္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွမည္သည့္ အခ်က္မ်ား မျပင္ခ်င္သည္ကို ခန္႔မွန္း၍ပင္ ရႏိုင္ပါသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ၆လ အလိုတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုမွ ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ား ျပင္ရမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက၏ ေျပာၾကားထားခ်က္အရဆိုလွ်င္ ၅၉(စ)ကိုေတာ့ ျပင္ဆင္မေပးခ်င္သည့္ သေဘာရွိ သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ သည္။ ထုိ႔ျပင္ မၾကာမီကာလက ေျပာၾကား သြားခဲ့ေသာ သမၼတ မိန္႔ခြန္းႏွင့္ ကာခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္းတို႔ကိုေထာက္႐ႈလွ်င္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေသာ့ခေလာက္သဖြယ္ ျဖစ္ေသာ ပုဒ္မ ၄၃၆ အားလည္း ျပင္ဆင္ မေပးႏုိင္ဟု ယူဆ၍ရသည္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ မျပင္လွ်င္ (သို႔) စတိသေဘာ စကား ရပ္ အနည္းငယ္သာေျပာင္းလဲျပင္ဆင္၍ ပုဒ္မ ၄၃၆ အား ေသာ့ခေလာက္အျဖစ္ ဆက္ လက္ထား ရွိမည္ဆို လွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ ဆင္ေရးမွာ ဟန္ျပသေဘာသာ ျဖစ္ေန ေပလိမ့္မည္။

ေမလ ၃ရက္ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဦးေဆာင္ေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ အခ်က္သံုးခ်က္ အား ေတာင္းဆုိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ (၁) ၅၉(စ) မျပင္ဆင္ေရး၊ (၂) အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ ေရး၊ (၃) တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စသည့္အခ်က္ မ်ားအား ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုင္ကာ ေတာင္း ဆိုဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး

အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္ သည္ သံဃာေတာ္မ်ား ႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္း ရမည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ဆိုခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ဆိုလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္လည္း ဘာသာေရးအား ခုတံုးလုပ္အျမတ္ထုတ္၍ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ အသာမယူသင့္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ဘာသာတရားကိုင္း႐ိႈင္း ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးအမ်ားစု အတြက္ ““အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ ေရွာက္ေရး””ဟူေသာစကားရပ္သည္ သည္း ေျခႀကိဳက္စကားရပ္ျဖစ္သည္။ ၅၉(စ)ပုဒ္မ သည္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွျဖစ္သည္။ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ေျပာဆိုေသာ ““အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး””သည္ ၅၉(စ) ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအား ေရာ ေထြး တြဲစပ္ဖန္တီးယူျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူတစ္ဦးက ဆုိပါသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကမၻာသိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ပြားေနေသာ ဘာသာေရးဆန္သည့္ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡ မ်ား၊ အမ်ဳိးသားေရး အစြန္းေရာက္ ျပႆနာမ်ားတြင္ မီဒီယာမ်ား၏အျမင္မွန္ကန္မႈ၊ ဘက္ ႏွစ္ဖက္မွ်တမႈျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္းရိွမႈသည္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ တိုင္းျပည္၏ ဂုဏ္သိကၡာ မက်ဆင္းေစေရးအတြက္ လြန္စြာ အေရးပါ ေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနေပသည္။ မီဒီယာက်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ ဘက္ႏွစ္ ဖက္ မွ်တေအာင္ အမုန္းခံရမည္ကို မေၾကာက္ဘဲ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ တင္ျပႏိုင္စြမ္းသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးေလသည္။ လက္ရွိကာလ အထိ မၿငိမ္းႏိုင္ ေသး ေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပေယာဂေၾကာင့္လား၊ လူထု၏ အသိေရခ်ိန္ မရင့္က်က္မႈေၾကာင့္လား ဆို သည္ကို ပညာရွင္မ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ၀ိုင္း၀န္းအေျဖရွာသင့္ေပသည္။

ကြယ္လြန္ေလၿပီးေသာ သတင္းစာ ဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ပေယာဂမဟုတ္ရင္ေတာင္ ပေယာ ဂေတာ့ ပေယာဂပဲဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ဖူးသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး နီးကပ္ လာသည္ႏွင့္အမွ် အမုန္းတရား ျဖန္႔ျဖဴး ေရးေအဂ်င္စီမ်ား အလွ်ဳိလွ်ဳိ ေပၚ ပါက္လာ ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအာ႐ံုလႊဲျခင္း (Political masturbation) မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္ကို ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး အထူးဂ႐ုျပဳေစာင့္ၾကည့္ ရန္ လိုေပလိမ့္မည္။

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

န၀တ၊ နအဖလက္ထက္က ေဆာင္ ပုဒ္ႏွင့္ အသြင္တူ စကားရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ယခင္စစ္အာဏာရွင္ေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈတိုင္းအား အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး ႐ႈေထာင့္တစ္ခုတည္းမွသာ ႐ႈျမင္၍ ႏိုင္ငံ ေရးဆိုသည္မွာ ႏွိမ္နင္းရန္သာျဖစ္ၿပီး ထို ႏွိမ္နင္းမႈအတြက္လည္း တရားမွ်တသည္ ဟု စစ္အာဏာရွင္မ်ား ခံယူခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းကာလ တြင္ လူပုဂိ္ၢဳလ္အေျချပဳ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ ျခင္းမရွိေတာ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒျဖင့္ အာဏာအား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အခင္းအက်င္းအား ဖန္တီးထားခဲ့သည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ အာဏာ မၿပိဳလဲေအာင္ ခံတပ္အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ေသ ခ်ာစြာ စနစ္တက် စီမံထား သည္ကို လည္း ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ““တိုင္း ျပည္ေခ်ာက္ထဲက်ဖို႔ရန္ လက္တစ္လံုး အလို စီမံခ်က္ႀကီး””မ်ားျဖင့္ အာဏာျပန္ လည္သိမ္းယူႏိုင္သည္အထိ ဖန္တီးထား သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

သံုးသပ္ခ်က္

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ဒီဘူတာပဲ ျပန္ဆိုက္ပါေတာ့မည္။ အေျခခံဥပေဒ၏ အေရးႀကီးပုဒ္မမ်ားျပင္ဆင္ရပါမည္။ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမႈစီးပြားမ်ားတိုးတက္ ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အစ ရွိသျဖင့္ ေခတ္ေနာက္ က်န္ရစ္ ေနေသာ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္အတြက္ အေရးပါေသာက႑မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေခ်ာေမြ႕ရန္မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအား အေကာင္းဆံုး မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ရပါလိမ့္မည္။ မဟုတ္ေသာ္ အရပ္ သားတစ္ပိုင္း အစိုးရသည္ လည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ အာဏာသိမ္းထားျခင္း ဟုသာ ယူဆရပါေတာ့မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

လင္းထိုက္ (Y.I.T)
Myanmartandawsint Newspaper