ရဲကားၿဖတ္အသြား ေဆးေၿခာက္ေရာင္းခ်သူသည္ ဥပေဒကိုမထီမဲ့ၿပဳကာ ရဲကားႏွင့္ယွဥ္တဲြကာ ဓါတ္ပံုရုိက္ၿပီး facebook ေပၚတင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/10/2014 03:01:00 PM


ခပ္ေႀကာင္ေႀကာင္ဆံေသာအေတြးၿဖင့္ ဖလိုရီဒါၿပည္နယ္ေန အသက္၂၁ ႏွစ္အရြယ္ Taylor Harrison မွာ ရဲကားၿဖတ္အသြား မူးယစ္ေဆးေရာင္းခ်မွုမွရေသာေငြေႀကး မ်ား ကို ေပါင္ေပၚတင္ထားၿပီး
မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကိုလည္းကားေပၚမွာတင္ေဆာင္ထားသည့္ပံုကို ရဲကားႏွင့္ယွဥ္တဲြၿပထားသလို ဓါတ္ပံုမ်ားကိုရိုက္ကူးၿပီး FACEBOOK ေပၚမွာ တင္သၿဖင့္ ဖမ္းဆီးၿခင္းခံရသည္။အဆိုပါအမွုႏွင့္ပတ္သတ္၍အာမခံေႀကး ေဒၚလာ ၅၅၀၀၀ ခ်မွတ္ထားသည္။
သူသည္ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ဖမ္းဆီးခံရၿခင္းမဟုတ္ေပ။ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေဆးသံုးစဲြမွုၿဖင့္ တႀကိမ္အခ်ဳပ္က်ဖူးသူၿဖစ္သည္။

World-Myanmar