ကုသိုလ္ေတာ္ ဘုရား၀င္း ေက်ာက္စာမ်ားကို ကမာၻ ့ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ UNESCO မွ အသိအမွတ္ျပဳ ေက်ာက္စာ စိုက္ထူ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/10/2014 03:39:00 PM


          ကမာၻ ့အႀကီးဆံုး စာအုပ္ႀကီး အျဖစ္  ကမာၻေက်ာ္ခဲ့ေသာ  မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ   ပဥၥမသဂၤါယနာတင္ တိေလာကမာရဇိန္ေစတီ ကုသိုလ္ေတာ္ ဘုရား ကို UNESCO    မွ ကမာၻ ့မွတ္တမ္း အေမြအႏွစ္ စာရင္း အျဖစ္   တရား၀င္    အသိအမွတ္ျပဳသည့္  ေက်ာက္စာကို ေမလ (၈) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီ အခ်ိန္ က စိုက္ထူခဲ့သည္။     မွတ္တမ္း ဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္ မ်ားဟာ လူသား အားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္ ေသာေၾကာင့္    ဒီအေမြ အႏွစ္ေတြကို ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းရန္၊  ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊    ေဒသ အလိုက္ ႏိုင္ငံအလိုက္   ႏိုင္ငံတကာ ဆိုင္ရာ အဆင့္မ်ားတြင္  မွတ္တမ္း အေမြအႏွစ္မ်ား ကို သိျမင္ အေလးထားမႈ  ျမႇင့္တင္ရန္၊ အျပန္အလွန္ နား လည္ အေလးထားရန္ ၎ တို႔ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ နဲ႔ အကူအညီ အေထာက္ အပံ့ေပးရန္ တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါတယ္  ဟု ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီး ဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ေဒၚစႏၵာခင္ က ေျပာ သည္။    ကမာၻ ့ ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ ့   UNESCO သည္   ကမာၻ ့ မွတ္တမ္း အေမြအႏွစ္ အစီအစဥ္ (Memory of the World)    အျဖစ္ စာၾကည္႔တိုက္၊ ျပတိုက္ႏွင့္ ေမာ္ကြန္း တိုက္ဆိုင္ရာ   ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ားတြင္    ေက်ာက္စာမ်ား၊   လက္ေရးစာမ်ား၊  တန္ဖိုးမျဖတ္ ႏိုင္ေသာ စာအုပ္မ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ပန္းခ်ီကားမ်ား၊  ဖလင္မ်ား၊ အသံ ႏွင့္    ဗြီဒီယို ေခြမ်ား၊       စာရြက္စာတမ္း  အေထာက္အထား မ်ား စသည္ တို႔ကို ကမာၻ ့အေမြအႏွစ္ အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းမႈကို  ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ကာ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အထိ    ကမာၻ တစ္၀န္းလံုး တြင္ မွတ္တမ္း အေမြအႏွစ္ ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းမႈ (၃၀၀) ခုရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ေျပာၾကားသည္။

          ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  UNESCO  မွ    ကမာၻ ့  မွတ္တမ္း အေမြအႏွစ္ အစီအစဥ္   (Memory of the World)   အျဖစ္ ပထမဆံုး အသိ အမွတ္ျပဳရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ ေန႔က စတင္တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစည္း အေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိ ခဲ့သည္။          အဆိုပါ ေက်ာက္စာခ်ပ္ မ်ားသည္ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္မ်ား အတြက္ အတုမရွိ တန္ဖိုးထားအပ္ေသာ ပိဋကတ္ ေတာ္မ်ားျဖစ္သကဲ့သို႔ (၁၉) ရာစုေခတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏    သမိုင္းႏွင့္  ယဥ္းေက်းမႈကို ေဖာ္ျပ ေနေၾကာင ္း ဒုတိယ ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။   မႏၱေလးၿမိဳ႕တည္  နန္းတည္ဘုရင္ မင္းတုန္းမင္းႀကီးသည္ ၁၈၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ပဥၥမသဂၤါယနာတင္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊       ပိဋကတ္ သံုးပံု စာသားမ်ားကို    ေက်ာက္စာခ်ပ္ (၇၂၉) ခ်ပ္တြင္ ေက်ာက္ထက္ အကၡရာ တင္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး၊   ေက်ာက္စာ တစ္ခ်ပ္ခ်င္း စီကို   ေက်ာက္စာ႐ံု အတြင္း ထားရွိကာ   ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား၀င္းအတြင္း ေက်ာက္စာ႐ံု  (၇၂၉) ဆူ စိုက္ထူထားရွိခဲ့သည္။

The Messenger