အျမင္မေတာ္ ဆင္ေတာ္ႏွင့္ခေလာက္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/10/2014 06:32:00 PM


  အလုပ္လက္မဲ့ဘြဲ႕ရ ျပႆနာ ေျဖရွင္းလုိသည္မွာ အမွန္ျဖစ္လွ်င္ အလုပ္ရွိၿပီးသား၊ ဗုိလ္ႀကီး၊ ဗုိလ္မွဴးေတြ ကုိ ေနရာေျပာင္း ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွာ ခန္႔အပ္ရန္မလုိပါ . . . သည္ေတာ့ Ph.D ဆိုတဲ့ ဘြဲ႕ရေသာ ျခေသၤ့ မ်ား ျမက္မစားၾကပါနဲ႔ ျမက္စားတဲ့ ျခေသၤ့လည္းရွိမွာပါ အဲဒီျခေသၤ့ကေတာ့ . . . .

ေဖာင္းပြပစၥည္း

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အဆင့္ဆင့္ေသာ အစုိးရ၏၀န္ႀကီးမ်ား၊ အစုိးရမ်ား၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေျပာဆုိျခင္း၊ လုပ္ ေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာေတြ ေတြ႕ရပါသည္။ ၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕က အစည္းအေ၀း ေခၚဆဲလုိဆဲ၊ စစ္တပ္ ထဲမွာ ေနတုန္းက ရတဲ့ဒဏ္ရာ လွန္ျပလုိျပ၊ ပုဆုိးလွန္ျပလုိျပ လုပ္ေနၾကတာ အေတာ္အံ့ၾသဖုိ႔ ေကာင္းပါ တယ္။ ယခုလည္း ပါရဂူဘြဲ႕ (Ph.D) မ်ား ကုိပါ ေန႔စား၊ လေပးႏွင့္ခန္႔မည့္ မူလတန္း ျပဆရာ ေခၚျပန္ပါၿပီ။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)က မူလတန္းျပဆရာေတြကုိ သတၱမတန္းေအာင္က ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။ လစာ က ၁၂၆ က်ပ္ ၇၅ ျပားေပးပါသည္။ ထုိ မူလတန္းျပဆရာမ်ားက သင္ေပးခဲ့ေသာ တပည့္မ်ားမွာ ယခုအခါ အသက္(၇၀)ႏွင့္ (၇၀) ေက်ာ္မ်ားျဖစ္ေနပါၿပီ။ ထုိ႔ေနာက္ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ H.S.F ေခၚ အထက္တန္းေက်ာင္းထြက္ လက္မွတ္ရ စာေမးပြဲေအာင္သူမ်ားကို ခန္႔ထား၍ သင္ျပေစခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ထိ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္း သားမ်ားကုိ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရသည့္ သူမ်ားကို ခန္႔ထား၍ သင္ေစခဲ့ပါသည္။ လစာကလည္း တစ္သိန္း၀န္းက်င္ေပးပါသည္။ ဤ သည္တုိ႔ကုိၾကည့္လွ်င္ ခန္႔ထားသည့္ဆရာ မ်ား၏ ပညာအဆင့္၊ ေပးေသာလစာ၏ အနည္းအမ်ားတုိ႔ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ သာမန္ၾကည့္လွ်င္ ႏွစ္ရပ္စလုံးျမင့္လာသည္ဟု ေျပာႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္က ၁၂၆ က်ပ္ ၇၅ ျပားရေသာ လစာျဖင့္ ဆရာ တစ္ဦး၏ မိသားစု ၃/၄ ေယာက္ စားႏုိင္ ေသာက္ႏုိင္ပါသည္။ ေရႊစ တစ္မတ္ သား ခန္႔ ၀ယ္ႏုိင္ပါေသးသည္။ … ယခု ေရႊေစ်း (၇)သိန္း၀န္းက်င္ဆုိ၍ မိသားစု ၃/၄ ေယာက္စားၿပီး ေရႊစတစ္မတ္ သားမည္သုိ႔ ၀ယ္ႏုိင္ပါမည္နည္း။ သည္အခါ လစာ အဆင့္ျမင့္လာသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါမည္ေလာ။ ပညာေရးတြင္ လည္း ၾကည့္ပါက ဘြဲ႕ရတစ္ဦးသည္ ျမန္မာစာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ ၀ါက်တစ္ေၾကာင္း ဟန္က်ပန္က်မေရး တတ္ၾက ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာစာမွလြဲ၍ အျခားဘာသာမ်ားကို အထက္တန္းအဆင့္တြင္ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ သင္ၾကားေနပါ သည္။ ထုိအခါ ၾကက္တူေရြး စကားသင္သလုိ အဂၤလိပ္စာ၏ အဓိပၸာယ္ မသိပါဘဲ အလြတ္က်က္၍ ေမးခြန္းကုိ ေျဖၾကပါသည္။ ေမးခြန္းကုိလည္း ဆရာမ်ားက ႀကိဳေပး၍ထားပါသည္။ သို႔မွသာ ေျဖႏုိင္မည္။ ဘာသာ ရပ္က မ်ားသည္။ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ သင္သည္။ အက်မ်ားလွ်င္လည္း ဌာနကအေရး ယူခံရမည္။ ထုိအခါ အရည္အခ်င္း မမီေသာ ဘြဲ႕ရမ်ား၊ ေပါမ်ားလာသည္။ ေဖာင္းပြလာသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ေငြ ေၾကးေဖာင္းပြသည္။ ဘြဲ႕ရ ေဖာင္းပြသည္။ ပူးေပါင္းေကာ္မတီမ်ား၊ ေကာ္မရွင္မ်ား၊ ပါတီမ်ားမွာ ေဖာင္းပြ၍ မဆုံးပါ။ ပိန္သြား တာက သယံ ဇာတမ်ဳိးစုံျဖစ္သည္။ ေတာင္တန္းေတြ ပိန္၍ ခ်ဳိင့္၀င္သြားသည္။ ေရလွ်ံေနေသာျမစ္ေတြ ပိန္သြားၿပီး ေရစီး ေခ်ာင္း သာသာသာရွိေတာ့သည္။

မတူလွ်င္မတုနဲ႔

ယခုမူလတန္းျပဆရာခန္႔ရန္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားက ပါရဂူ ဘြဲ႕ရမ်ားကုိပင္ ခန္႔ထားရန္ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူလုိက္ျခင္းသည္ စဥ္းစားစရာေတြ၊ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ေပၚလာပါသည္။ (၁) ပါရဂူ ဘြဲ႕ရမ်ားကို ေန႔စားလေပးျဖင့္ တစ္သိန္း၀န္းက်င္ရမည့္၀င္ေငြတြင္ ခန္႔ အပ္ရန္ ေခၚယူလုိက္ျခင္းသည္။ ပညာေရး ကုိ အထူးသျဖင့္ မူလတန္း ပညာေရးကုိ ျမႇင့္တင္လုိ၍လား (သုိ႔မဟုတ္) ပါရဂူဘြဲ႕ရ ေတြကိုႏွိမ္ လုိ၍လား။ ျခေသၤ့ဆီကုိ ေရႊခြက္ ျဖင့္မထည့္ဘဲ ရႊံ႕ခြက္ျဖင့္ ထည့္လုိက္တာလား။ (၂) ပါရဂူဘြဲ႕အပါအ၀င္ ဘြဲ႕ရမ်ဳိးစုံ ေတြ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေန၍ အလုပ္ဖန္တီး ေပးလုိက္တာလား။ (၃)အလုပ္ခန္႔ထားရန္ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚသည့္ တုိင္း/ျပည္နယ္ ေဒသႀကီးမွ ၀န္ႀကီးမ်ားက ဘူးေတာင္းနစ္၍ ေစာင္းျခမ္းေပၚအျဖစ္ကုိ လွစ္ျပလုိက္ တာလား။ (၄) ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို အတုယူၿပီး ပါရဂူဘြဲ႕ရေတြကုိ မူလတန္းကုိ သင္ခုိင္းတာလား။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ပါရဂူ ဘြဲ႕ရသူမ်ား သည္ ကေလးသူငယ္တုိ႔၏ စိတ္ခံစားခ်က္ ႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သုေတသနျပဳလုပ္ထား သည့္ ပါရဂူ ဘြဲ႕ရမ်ားကုိ ခန္႔ထားျခင္းဟု သိရသည္။ ၎တုိ႔ကုိ တကၠသုိလ္ပညာေရး တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ်ား၏လစာထက္ျမင့္မားသည့္ ခံစား ခြင့္မ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ထား သည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက လေပး ေန႔စားတစ္သိန္း၀န္းက်င္ျဖင့္ လက္ရွိခန္႔ ထားသည္ကုိသိရသည္။ သည္ေတာ့ ““မတူ လွ်င္ မတုနဲ႔””လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ သတိ ျပဳရမွာက တုိင္းျပည္ကုိ ေစတနာနဲ႔အုပ္ ခ်ဳပ္ဖို႔ပါပဲ။ ကုိယ့္သား သမီးရဲ႕တစ္ေန႔အသုံး စရိတ္ေတာင္ မရွိတဲ့လစာနဲ႔ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ပါရဂူဘြဲ႕မရဘဲနဲ႔ ကုိယ္ခ်င္းမစာပါဘဲ မလုပ္ မေျပာသင့္ပါဘူး။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာလည္း မက်ပါေစနဲ႔။ ကိုယ္ ကုိယ္တုိင္ကေတာ့ “အာဏာ”ကုိ မရမေန ရေအာင္ယူတတ္တဲ့ ပညာသာတတ္ၿပီး တုိင္းျပည္အတြက္ တုိးတက္ေအာင္အသုံး ခ်ပညာရပ္ေတြ မတတ္ဘဲ သစ္ဆုိလည္း ေတာလုံးကုန္ေအာင္ ေရာင္း၊ ဓာတ္သတၱဳဆုိလည္း ေတာင္လုံးေပ်ာက္ေအာင္ ေရာင္းတတ္တဲ့ ပညာေလာက္နဲ႔ မစဥ္းစားသင့္ပါ။ အေကာင္းဆုံးက ရရွိေနတဲ့ အဆင့္က ထြက္ၿပီး ေအးေအးပဲ ထုိင္စား ေနသင့္ ပါၿပီ။ ကုိယ္စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ ေနရာရဲ႕ တန္ဖုိးကုိလည္းၾကည့္သင့္ပါသည္။ ေနရာႏွင့္ တန္ေအာင္ေျပာပါ။ တန္ေအာင္ လုပ္ပါ။ တန္တဲ့အေတြးအေခၚကုိ သုံးပါလုိ႔ အႀကံ ျပဳပါတယ္။

ျခေသၤ့ဆုိတာ ျမက္မစားဘူး

ျခေသ့ၤတုိ႔မည္သည္ ျမက္ကုိမစားဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႂကြက္ကုိ စားခ်င္စားမည္။ ႂကြက္ကေသးေပမယ့္ အသားရွိ သတၱ၀ါမုိ႔ပဲ။ ႏြားသည္ ႂကြက္ကုိမစားဘူး၊ ျမက္ကုိ စားသည္။ သည္လုိပါပဲ။ သူ႔သဘာ၀ႏွင့္ သူ ရွိၾကရမွာပါ။ ယခု ကိစၥက ျခေသၤ့ကုိ ျမက္စားခုိင္းသည္ႏွင့္ တူပါသည္။ ယခုကိစၥမွာ ဆရာ၀န္စာေရးဆရာတစ္ဦးက ေထာက္ခံ သည့္သေဘာေရးထားသည္ကုိ Hot News မွာဖတ္ရပါတယ္။ သူအလုပ္လက္မဲ့ ဘ၀ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က ကုမၸဏီ တစ္ခုက ယာဥ္ေမာင္းေခၚသည့္ အခါ သြားေလွ်ာက္ပါ သည္။ Over Qualification (ေခၚတဲ့ ခန္႔ မယ့္အလုပ္နဲ႔ အရည္အခ်င္းလြန္) ဆုိၿပီး မခန္႔ပါဟုေျပာပါသည္။ L.L.M ဘြဲ႕ရမိန္းကေလး တစ္ေယာက္က ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခု မွာ ေအာက္တန္းစာေရး ေလွ်ာက္ရာ မဟာဥပေဒဘြဲ႕ရမုိ႔ ပယ္ဖုိ႔စိတ္ကူးရွိေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ မိန္းကေလးက အလုပ္ရွာေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀င္ေငြမရွိေၾကာင္း၊ အလုပ္ႀကီးၾကပ္သူ (ဆယ္တန္းမေအာင္ ေသးသူ) ကုိ ႐ုိ႐ုိေသေသ ဆက္ဆံပါမည့္ အေၾကာင္း၊ အစမ္းခန္႔ၾကည့္ဖုိ႔ ေျပာ၍ ခန္႔လုိက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ေတာ့ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာျဖစ္သြား သည္ဟုဆုိပါသည္။ သည္ေတာ့ မူလတန္း ျပဆရာအလုပ္ကုိ Ph.D ေတြ လုပ္ၾကဟုဆုိျခင္းပါ။ ဒါက ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး ဆႏၵနဲ႔ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ကုိ ဆုိခ်င္ေၾကာင္းလုိ႔ ထင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္က ၾကည့္လွ်င္ ႏုိင္ငံ တကာအလယ္မွာ ႏုိင္ငံရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ၾကည့္ၿပီး အလုပ္ေခၚသည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားက ၾကည့္သင့္ပါသည္။ ယခု Ph.D ဘြဲ႕ရေတြ ကုိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ မွာ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတုိ႔၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတုိ႔လုိ ေနရာေတြမွာ ခန္႔ဖုိ႔ေခၚပါက ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္ မေဆာင္ေပ ဘူးလား။ စစ္သားေတြကုိ ဘာလုိ႔ ခန္႔ရသလဲ။ ဒီလုိ ခန္႔တာဟာ ႏုိင္ငံေရးအျမင္နဲ႔ ခန္႔တာ၊ စစ္သားဆုိတာ အထက္အမိန္႔ကုိ နာခံရာမွာ ေျခာက္ေပတြင္းထဲ မေရာက္မခ်င္းပါဘဲ။ တကၠသုိလ္က Ph.D ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသား က အမိန္႔ေပးရင္ ဦးေႏွာက္နဲ႔စဥ္းစားၿပီးမွ ဆုံးျဖတ္မွာျဖစ္လုိ႔ က်ားကိုက္ကုိက္ ျခေသၤ့စားစား ဆုံးျဖတ္မည္ မဟုတ္ပါ။ အလုပ္ လက္မဲ့ဘြဲ႕ရျပႆနာ ေျဖရွင္းလုိသည္မွာ အမွန္ျဖစ္လွ်င္ အလုပ္ရွိၿပီးသား၊ ဗုိလ္ႀကီး၊ ဗုိလ္မွဴး ေတြကုိေနရာ ေျပာင္းၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွာ ခန္႔အပ္ရန္ မလုိပါ။

သည္ေတာ့ Ph.D ဆိုတဲ့ ဘြဲ႕ရေသာ ျခေသၤ့မ်ား ျမက္မစားၾကပါနဲ႔။ ျမက္စားတဲ့ ျခေသၤ့လည္းရွိမွာပါ။ အဲဒီျခေသၤ့ ကေတာ့ . . . . ။

Myanmartandawsint Newspaper