အေဝးေျပးအျမန္လမ္းမႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ အထူးခရီးသြားအာမခံကို စတင္ေရာင္းခ်မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/10/2014 03:00:00 PM


အေဝးေျပး အျမန္လမ္းမမ်ားတြင္ ခရီးသြားလာေနၾကသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ အာမခံအကာအကြယ္ရေစရန္အတြက္ အေဝးေျပးအျမန္လမ္းမႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ အထူးခရီးသြားအာမခံကုိ စတင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၈.၅.၂၀၁၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွတစ္ဆင့္ ေၾကညာသည္။ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ ကုမၸဏီအမည္မ်ား၊ ႐ံုးခန္းတည္ေနရာႏွင့္ တယ္လီဖုန္းအမွတ္မ်ားကို ၂.၅.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ အာမခံလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ အာမခံအရ ခရီးတစ္ေခါက္အတြက္ အာမခံေၾကး (ပရီမီယံ) က်ပ္ ၃၀၀ က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးခံစားမႈမွာ အမ်ားဆံုးက်ပ္သိန္း ၃၀ (အာမခံ၏ အဆတစ္ေသာင္း) ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈအတြက္ ေဆးကုသစရိတ္အမ်ားဆံုး ၂၄ သိန္းအထိ ခံစားခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအထူးခရီးသြားအာမခံကို အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္းမ်ားျဖင့္ ခရီးသြားလာသူမ်ားအားလံုး အလြယ္တကူ ဝယ္ႏိုင္ေစရန္ အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္းမ်ား ယာဥ္လက္မွတ္ဝယ္ယူသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္တည္း အဆိုပါ အာမခံကို ဝယ္ယူႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ထားၿပီးလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေဝးေျပးယာဥ္စီးခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵရွိပါကလည္း ႏွစ္ယူနစ္ (စုစုေပါင္းအကာအကြယ္ က်ပ္သန္း ၆၀ အထိ) လည္း ဝယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းအထူးခရီးသြားအာမခံကို စင္းလံုးငွားယာဥ္ (သို႔မဟုတ္) ကုိယ္ပိုင္ယာဥ္ျဖင့္ ခရီးသြားသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏွစ္ယူနစ္အထိ ဝယ္ယူခြင့္ရွိေၾကာင္း အာမခံလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က ေၾကညာထားသည္။

Internet Journal