ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈကို သစ္ပင္စိုက္၍ျပန္ကုစားရန္ ရန္ကုန္ႏွင္႕ပဲခူးတြင္ ေျမဧက ၁ဝဝဝ ေတာင္းခံထား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/10/2014 12:31:00 PMမင္းဟိန္းထက္ ၊ ရန္ကုန္၊

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္ စီးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရာသီ ဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ားကို ျပန္ကုစား ႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးရန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျမဧက ၁ဝဝဝ ေတာင္းခံထား ေၾကာင္း ျမန္မာ့သစ္ေတာပညာရွင္ ဦးအုန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာသီဥတုအေျခ အေနသည္ ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ ေရာ္ ဘာ၊ဆီအုန္းတို႔စိုက္ရန္ ေတာမ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္း၊ ထင္းရရွိရန္အတြက္ အပင္မ်ားခုတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သဘာဝ ေတာႀကီးမ်ားျပဳန္းတီးလာကာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးလာသျဖင့္ အ စားထိုး ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရန္အ တြက္ ရန္ကုန္တြင္ ဧက ၅ဝဝ၊ ပဲခူး တြင္ ဧက၅ဝဝ ေတာင္းခံရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ¤င္းက ေျပာသည္။

''ေတာင္းဆိုထားတာ သံုးလ ေက်ာ္ေလာက္ရွိေနၿပီ။ မိုးမက်ခင္ ဒီလ ပိုင္းထဲမွာ ခ်ေပးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔လဲ ထိထိေရာက္ ေရာက္ လုပ္တာမေတြ႕ရပါဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ လုပ္မယ့္သူေတြကို လုပ္ခြင့္ ေပးေစခ်င္ပါတယ္'' ဟု ဦးအုန္းက ေျပာသည္။

တခ်ဳိ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေရာ္ ဘာ၊ ဆီအုန္းစသည့္အပင္မ်ား စိုက္ ပ်ဳိးေနသည္ကို ေတြ႕ေနရေသာ္လည္း အပင္အမ်ဳိးအစား တစ္မ်ဳိးႏွစ္မ်ဳိးစိုက္ ႐ံုမွ်ျဖင့္ သဘာဝေတာျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သစ္ပင္မ်ဳိးစံုရွိမွ သ ဘာဝေတာႀကီးျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး သ ဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို တားဆီး ႏိုင္မည္ျဖစ္သလို ခံႏိုင္ရည္လည္းရွိ မည္ဟု ¤င္းကဆက္ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ¤င္းတို႔ေလ့လာခ်က္မ်ား အရ အပင္ခုတ္၍ ထင္းအျဖစ္အသံုးျပဳ သူ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္တန္ခန္႔ ခုတ္ယူအသံုးျပဳေနေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ သစ္မ်ားခုတ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝေတာမ်ား ျပဳန္းတီးလာကာ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္လာၿပီး ေရႀကီး ျခင္း၊ မုန္တိုင္းတိုက္ျခင္းႏွင့္ ေရရွားပါး သည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အဆိုပါေျမ ဧက ၁ဝဝဝ ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျခင္း ျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ရာသီဥတုကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သလို အပင္စိုက္ပ်ဳိးသည့္ေဒသ မ်ားတြင္ စိမ္းလန္းလာမည့္အျပင္ ေဒ သခံမ်ားအေနျဖင့္လည္း စီးပြားေရး ႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ား ကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ဟု ဦးအုန္းက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေျမ ဧက ၅ဝဝ ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေျမဧက ၅ဝဝ၌ လုပ္ခြင့္ရရွိမည့္ ေန ရာေဒသေပၚမူတည္၍ ႏွစ္ရွည္သစ္ ပင္မ်ား၊ ဝါး၊ သစ္ေမႊးတို႔အျပင္ စားသံုး ၍ရသည့္ သီးႏွံပင္မ်ဳိးစံုႏွင့္ ပုစြန္ကန္၊ ငါးကန္မ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
Yangon Media Group