မဟာသမၼတမင္းႏွင့္ ဒီမုိကေရစီသေဘာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/19/2014 11:17:00 AM       Democracy is defined as the government of the people, by the people, for the people.
       တကၠသိုလ္မွာတုန္းက မဟာသမၼတမင္းႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ သခၤန္းစာတစ္ခု သင္ရပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ခုေနာက္ပုိင္း မွ ေခတ္စားလာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဟိုကမၻာဦးကာလေတြကတည္းက ရွိခဲ့တာပါ။ ထုိေခတ္မွာတုန္းက အုပ္ခ်ဳပ္သူမရွိေသးပါဘူး။ ဒီလုိပဲ ကုိယ္သေဘာနဲ႔ကုိယ္ ရွင္သန္ေနခဲ့ၾကတယ္။ အစပုိင္းမွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပဲ သတ္တာျဖတ္တာမရွိ၊ လိမ္တာမရွိ၊ ခုိးတာ မရွိေသးပါဘူး။ ကာလအတန္ၾကာလာတဲ့အခါမွာေတာ့ လူအဖဲြ႕အစည္းထဲမွာ အခ်ိဳ႕လူေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ခုိးျခင္း၀ွက္ျခင္း၊
လိမ္ေျပာျခင္းစေသာ မေကာင္းမူေတြျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ္ထုိမေကာင္းမူလုပ္တဲ့သူေတြကုိ အျပစ္ေပးဆုံးမဖုိ႕နဲ႕ လူအဖဲြ႕အစည္းကုိ မွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္ စီမံကြပ္ကဲႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ အသိဥာဏ္ပညာနဲ႕ျပည့္စုံတဲ့ သူတစ္ေယာက္ကုိ ျပည္သူေတြ က ၀ုိင္း၀န္းၿပီး ေခါင္းေဆာင္ခန္႕ခဲ့ၾကတယ္။ လူအမ်ားက တင္ေျမာက္ခဲ့လုိ႔ သူ႔ကုိ မဟာသမၼတမင္းလုိ႔ ေခၚတယ္။
       မဟာသမၼတမင္းဟာ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ရွိတယ္။ ရုပ္ရည္လည္း တည္ၾကည္ခန္႔ျငားတယ္။ ဥာဏ္လည္းထက္တယ္။ ကုိယ့္က်င့္ေကာင္းတဲ့အျပင္ စိတ္ထားလည္း ရုိးသားလွပါတယ္။ မွ်မွ်တတနဲ႔ စီမံႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိဂုဏ္နဲ႔ျပည့္စုံလုိ႔လည္းပဲ သူ႔ကုိ ၀ုိင္းၿပီး တင္ေျမာက္ခဲ့ၾကတာေပါ့။ မဟာသမၼတမင္းဆုိတာ ကမၻာအဦးပုိင္းက ပထမဆုံးေသာ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ပါပဲ။ လူေတြဟာ သူ႕ကုိ ဘာလုိ႕ ေခါင္းေဆာင္တင္ရတာလဲဆုိေတာ့ လူအဖဲြ႕အစည္းကုိ ေအးခ်မ္းေအာင္၊ တရားမွ်တေအာင္၊ ဒုစရုိက္ေတြကင္းရွင္းေအာင္၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေအာင္ စေသာလူေလာကအက်ိဳးစီးပြားကုိ ေဆာင္ရြက္ေစဖုိ႕အတြက္ ခန္႕ခဲ့တာပါပဲ။
ဒါေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီရဲ႕အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ဆိုတဲ့အခါ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစုိးရသည္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အစုိးရ၊ ျပည္သူေတြကေန ခန္႕အပ္ထားတဲ့ အစုိးရ၊ ျပည္သူေတြအတြက္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အစုိးရျဖစ္မွ ဒီမုိကေရစီျဖစ္တယ္ဆုိတာကို မဟာသမၼတမင္းက သက္ေသခံေနပါတယ္။

ေရႊစမ္းေျမ အရွင္က၀ိဓဇသာရ