ဘဂၤါလီမ်ား စိစစ္မႈလက္ခံမွသာ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ျခင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/19/2014 10:52:00 AMရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူစဥ္(ဓာတ္ပံု - ေအာင္သစ္လြင္)

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သား ဥပေဒကို ရခုိင္ျပည္နယ္အ တြင္း ဆက္လက္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသမ်ားမွ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ား လက္ခံမွသာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။၁၉၈၂ ဥပေဒကုိ ေျမပံုၿမိဳ႕ နယ္တြင္ Pilot ဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားက လုိလားစြာ စိစစ္ရန္ လက္ခံျခင္းေၾကာင့္ သတ္မွတ္ရက္ထက္ေစာ၍ ျပဳလုပ္ႏုိင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၈၂ ဥပေဒျဖင့္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွစတင္၍ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ရန္အတြက္မူ သတ္မွတ္ထား ျခင္းမရွိေသးဘဲ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး မ်ား၏ ဆႏၵျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္ နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘သူတို႔က လုိလိုလားလား လက္ခံရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္ လုပ္သြားမွာပါ’’ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦး ဝင္းၿမိဳင္က ဆုိသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္း (ဆြဲတင္စစ္)ကို ယမန္ႏွစ္ ဧၿပီလ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ကန္႔ ကြက္မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္း ခဲ့ရသည္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒျဖင့္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ ရရွိသူမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ဗဟို စိစစ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက အဆင့္ဆင့္ စိစစ္ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

7Day Daily